State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

Bài báo thuộc danh mục ISI do nhóm tác giả TS.Nguyễn Hữu Sáu giảng viên khoa Khoa Học Cơ Bản- Đại học Công nghiệp Hà nội; GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; PGS.TS. Piyapong Niamsup- Khoa Toán- Đại học Chiang Mai, Thái Lan; TS. Mai Viết Thuận-Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên được nhà xuất bản Elsevier phát hành ngày 18 tháng 4 năm 2022 trên tạp chí Journal of the Franklin Institute.

Bài báo nghiên cứu vấn đề tính toán trạng thái đối với lớp hệ rời rạc suy biến dương với trễ không bị chặn. Cách tiếp cận của nhóm tác giả dựa trên nguyên lý so sánh nghiệm và bán kính phổ của các ma trận. Sử dụng các phương pháp trên, nhóm tác giả đã đưa ra một số điều kiện đủ mới cho tính chính quy, nhân quả, tính chất dương và chặn trên nhỏ nhất ở vô hạn cho lớp hệ được xét trong bài báo. Các điều kiện được đưa ra dưới dạng bài toán quy hoạch tuyến tính, có thể giải thông qua các phần mềm. Ví dụ đưa ra để minh họa cho các kết quả thu được.

Abstract: This paper investigates the problem of state bounding for linear positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delay. Our approach is based on the comparison principle and the spectral analysis of matrices. Using the proposed approach, we provide new sufficient conditions for the regularity, causality, positivity and the existence of the smallest ultimate upper bound of such systems. The conditions are given in terms of linear programming problems, which can be solved by LP optimal toolbox. Numerical examples with simulation are given to demonstrate the advantage and validity of the proposed theoretical results. The proposed method is the first trial in the state bounding problem of linear singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays.

Keywords: State bounding, positivity, singularity, unbounded delay, linear programming, discrete-time systems.

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2022.04.001

  • Thứ Tư, 10:43 11/05/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Thứ Năm, 14:51 23/06/2022
Thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 cấp trường

Thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 cấp trường

Thứ Tư, 13:47 08/06/2022
Electron Energy Characteristics of Two-Dimensional Hydroxysiloxane Structures with Defects of Substitution of Silicon Atoms by Titanium and Zirconium Atoms

Electron Energy Characteristics of Two-Dimensional Hydroxysiloxane Structures with Defects of Substitution of Silicon Atoms by Titanium and Zirconium Atoms

Thứ Hai, 09:34 06/06/2022
New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

Thứ Tư, 14:35 04/05/2022
Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận cdio trong giai đoạn hiện nay.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận cdio trong giai đoạn hiện nay.

Thứ Hai, 14:03 25/04/2022
LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

Thứ Tư, 16:24 20/04/2022
New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

Thứ Ba, 10:37 12/04/2022
Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Thứ Hai, 16:04 04/04/2022

Video giới thiệu