Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Chúc mừng các em sinh viên đạt từ 8 điểm trở lên được tuyển chọn vào đội tuyển Olympic của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thời gian tập trung đội tuyển trong tháng 2 năm 2020.
Huấn luyện viên trưởng: Thầy Nguyễn Quang Thành số điện thoại: 0913322161.

Thời gian học đội tuyển: 2 tháng ( tháng 2 và 3 năm 2020). Giữa tháng 4 năm 2020. 6 sinh viên trong đội tuyển sẽ đại diện cho trường Đại học Công nghiệp Hà nội tham gia dự thi Olympic Vật Lý toàn quốc tại trường Đại học Sư Phạm Vĩnh Long.

Danh sách điểm cụ thể xem tại file đính kèm sau : /media/29/uffile-upload-no-title29588.xls

  • Thứ Năm, 15:36 09/01/2020

Tags: