Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Trong thế giới luôn thay đổi của chúng ta, việc sử dụng mạng xã hội liên tục được mở rộng, nhất là sau khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Mạng xã hội ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Việc trang bị khả năng miễn dịch trước thời đại số và khả năng phân loại thông tin từ mạng xã hội cũng được xem như là một loại vaccine công nghệ. Nếu không triệt để trong cách làm, về lâu dài sẽ gây các hệ lụy không đáng có, ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống tâm lý của người dân.

Đây chính là mục đích của bài báo “Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân” do nhóm tác giả TS. Nguyễn Giang Nam- Trưởng bộ môn Xã hội và nhân văn- khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TS. Nguyễn Thanh Nga- Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đăng trên tạp chí giáo dục và xã hội số 132 (193) tháng 3 năm 2022 từ trang 172-181.

Trong bài báo nhóm tác giả đã phân tích những lợi ích mà mạng xã hội mang lại cho chúng ta và tác động tích cực nếu chúng ta biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý và ngược lại mạng xã hội cũng gây ra nhiều phiền toái nếu người dùng sử dụng chưa hợp lý.

Abstract: In the face of the strong development of science and technology, the appearance of more and more social networking sites has had a great impact on all areas of activities and people's activities, with the rate of using social networks in Vietnam. Men account for over 60%. That has a big impact, especially the psychological effects on people today are very big in the context of the current Covid-19 pandemic.

Keywords: Social Network, Mentality, people's psychology, Positive effect, negative influence

  • Thứ Hai, 16:04 04/04/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Thứ Năm, 14:51 23/06/2022
Thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 cấp trường

Thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 cấp trường

Thứ Tư, 13:47 08/06/2022
Electron Energy Characteristics of Two-Dimensional Hydroxysiloxane Structures with Defects of Substitution of Silicon Atoms by Titanium and Zirconium Atoms

Electron Energy Characteristics of Two-Dimensional Hydroxysiloxane Structures with Defects of Substitution of Silicon Atoms by Titanium and Zirconium Atoms

Thứ Hai, 09:34 06/06/2022
State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

Thứ Tư, 10:43 11/05/2022
New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

Thứ Tư, 14:35 04/05/2022
Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ

Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ

Thứ Hai, 09:33 04/04/2022
Nghiệm thu giáo trình “Vật lý 1” cấp đơn vị.

Nghiệm thu giáo trình “Vật lý 1” cấp đơn vị.

Thứ Năm, 16:12 20/01/2022
Đánh giá, nghiệm thu cấp trường giáo trình: Đại số tuyến tính

Đánh giá, nghiệm thu cấp trường giáo trình: Đại số tuyến tính

Thứ Tư, 18:48 12/01/2022
Đánh giá, nghiệm thu cấp Trường đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đánh giá, nghiệm thu cấp Trường đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Sáu, 16:20 24/12/2021
Methods of teaching advanced math connected with practical training for students of industrial university.

Methods of teaching advanced math connected with practical training for students of industrial university.

Thứ Hai, 15:26 13/12/2021

Video giới thiệu