Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận cdio trong giai đoạn hiện nay.

Chất lượng của đội ngũ giảng viên các trường đại học chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau, từ chủ quan như năng lực, trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy, kỹ năng sư phạm, phẩm chất đạo đức, ý chí phấn đấu vươn lên của từng cá nhân cho đến các điều kiện, yếu tố khách quan như điều kiện môi trường làm việc, công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, quản lí sử dụng cũng như các chế độ chính sách ưu đãi và cơ chế kiểm tra, đánh giá công nhận…

Đó là mục tiêu của bài báo: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận cdio trong giai đoạn hiện nay” đăng trên tạp chí Quản lý giáo dục tập 14 số 4 năm 2022 từ trang 29 đến trang 34 do Ths. Đặng Thị Hoàng Liên – giảng viên khoa Khoa học cơ bản- trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiên cứu. Trong bài báo tác giả đã đưa ra được các khái quát về CDIO; Kinh nghiệm trong xây dựng chương trình đào tạo đại học theo CDIO ở trên thế giới và sự cần thiết áp dụng cách tiếp cận CDIO vào quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học tại Việt Nam.

Abstract: In the current period, at teacher training universities, the teaching staff plays a particularly important role. They are both directly involved in professional and pedagogical training for students - future teachers. Therefore, comprehensive development of capacity, especially pedagogical capacity for lecturers in universities is a necessary issue. This article presents some experiences in building university training programs under Conceive Design Implement Operate in the world and applying them to the management of pedagogical training activities for university lecturers in Vietnam.

Keywords: Application, CDIO, fostering, pedagogy, lecturer, university, Vietnam,

  • Thứ Hai, 14:03 25/04/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Thứ Hai, 15:16 08/08/2022
Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Thứ Năm, 15:51 04/08/2022
Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Thứ Năm, 14:06 28/07/2022
Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Thứ Hai, 15:25 04/07/2022
Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Thứ Sáu, 13:30 01/07/2022
LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

Thứ Tư, 16:24 20/04/2022
New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

Thứ Ba, 10:37 12/04/2022
Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Thứ Hai, 16:04 04/04/2022
Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ

Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ

Thứ Hai, 09:33 04/04/2022
Nghiệm thu giáo trình “Vật lý 1” cấp đơn vị.

Nghiệm thu giáo trình “Vật lý 1” cấp đơn vị.

Thứ Năm, 16:12 20/01/2022

Video giới thiệu