Event-triggered H∞ controller design for uncertain fractional-order systems with time-varying delays

Bài báo thuộc danh mục ISI (Q2) do nhóm tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu – Giảng viên Toán cơ bản, khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Mai Viết Thuận- Khoa Toán Tin- Đại học Thái Nguyên; TS. Nguyễn Trường Thanh - Đại Bách Khoa Hà Nội; TS. Trần Nguyên Bình- Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đăng trên tạp chí Journal of Applied Mathematics and Computing do nhà xuất bản Springer Berlin Heidelberg xuất bản trực tuyến ngày 15 tháng 03 năm 2024 từ trang 1 đến trang 23.

Xem thêm

Exponential stability for discrete-time impulsive positive singular system with time delays

Bài báo thuộc danh mục ISI (Q1) do nhóm tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu – Giảng viên Toán cơ bản, khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Mai Viết Thuận- Khoa Toán Tin- Đại học Thái Nguyên; Ths. Nguyễn Thị Phương- Đại học kỹ thuật Công nghiệp- Đại học Thái Nguyên đăng trên tạp chí International Journal of Systems Science do nhà xuất bản Taylor & Francis xuất bản trực tuyến ngày 01 tháng 02 năm 2024 từ trang 1 đến trang 18.

Xem thêm

Analyzing temperature – dependent structural changes and frequency response of a ferroelectric nanocomposite based on triglycine sulfate with oxidized multiwalled carbon nanotubes

Bài báo thuộc danh mục ISI (Q4) do nhóm tác giả TS. Lưu Thị Nhạn – Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; ThS. Ngô Thị Hoa - Giảng viên Vật Lý – khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Nguyễn Hoài Thương - Khoa Điện -Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; ThS. Phan Thị Bích Thảo - Khoa Điện - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đăng trên tạp chí Ferroelectrics ngày 20 tháng 02 năm 2024 trong tập 618 số 4 năm 2024 từ trang 949 đến trang 956.

Xem thêm

NCS Nguyễn Thị Quỳnh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Chiều ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024, tại phòng bảo vệ luận án, tầng 2 nhà thư viện, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Quỳnh- Giảng viên Toán- khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường chuyên nghành Phương trình vi phân và tích phân, mã số: 9460103 với đề tài: “Tính chất định tính nghiệm của một số lớp phương trình Eliptic và Parabolic phân thứ” dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Nguyễn Như Thắng.

Xem thêm

Thẩm định, nghiệm thu đánh giá cấp trường tài liệu tham khảo: Đại số tuyến tính và một số mô hình tuyến tính

Sáng ngày 1 tháng 3 năm 2024 tại phòng hội thảo tầng 3 nhà A1, Hội đồng thẩm định nghiệm thu giáo trình cấp trường do TS. Nguyễn Hữu Sáu làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức thẩm định nghiệm thu tài liệu tham khảo “Đại số tuyến tính và một số mô hình tuyến tính” do TS. Vũ Văn Đồng – Giảng viên Toán cơ bản, khoa Khoa học cơ bản làm chủ biên.

Xem thêm

Hội thảo: “Giải pháp chuyên môn để chuẩn hóa phương pháp kiểm tra, đánh giá các bài toán cơ học trong chương trình Vật lý 1 và Vật lý đại cương”

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chuẩn hóa quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, đồng thời tạo môi trường giao lưu khoa học giữa các giảng viên trong khoa Khoa học cơ bản, sáng ngày 19 tháng 01 năm 2024 tại phòng hội thảo 505 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, bộ môn Vật lý đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp chuyên môn để chuẩn hóa phương pháp kiểm tra, đánh giá các bài toán cơ học trong chương trình Vật lý 1 và Vật lý đại cương”. Đến dự Hội thảo có TS. Lê Bá Phương - Trưởng khoa Khoa học cơ bản, TS. Lưu Thị Nhạn - Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản, TS. Nguyễn Thị Sạ - Trưởng bộ môn Vật lý, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong bộ môn Vật lý và các giảng viên quan tâm.

Xem thêm

Nghiệm thu giáo trình Phương pháp tính cấp trường

Sáng ngày 19 tháng 1 năm 2024 tại phòng hội thảo tầng 3 nhà A1, Hội đồng thẩm định nghiệm thu giáo trình cấp trường do TS. Lê Bá Phương làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức thẩm định nghiệm thu giáo trình “Phương pháp tính” do TS. Lê Anh Tuấn – Trưởng bộ môn Toán ứng dụng khoa Khoa học cơ bản làm chủ biên.

Xem thêm

Graphene as a Sensor for Lung Cancer: Insights into Adsorption of VOCs Using vdW DFT

Bài báo thuộc danh mục ISI-Scopus do nhóm tác giả TS. Trần Thị Nhàn- Giảng viên Vật lý khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TS. Phùng Thị Việt Bắc- Trường VinUNI; GS. Đinh Văn An- Đại học Osaka, Nhật Bản; Trần Quang Huy- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; TS. Lương Thị Thêu- Đại học Hòa Bình xuất bản ngày 03 tháng 01 năm 2024 trên tạp chí ACS OMEGA (Q1).

Xem thêm

Directional differentiability of the optimal value in quadratic programming problems under linear constraints on hilbert spaces

Bài báo thuộc danh mục ISI do nhóm tác giả TS. Vũ Văn Đồng; Ths. Phạm Thị Thanh Huyền; Ths. Lê Anh Thắng- Giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí khoa học đại học Tân Trào tập 9 số 5 ngày 19 tháng 12 năm 2023 từ trang 190 đến trang 199.

Xem thêm

Nghiệm thu tài liệu tham khảo “Đại số tuyến tính và một số mô hình tuyến tính” cấp đơn vị.

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2023, tại phòng hội thảo 505 nhà A1 hội đồng nghiệm thu giáo trình cấp đơn vị do TS. Đỗ Thị Thanh- Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu cuốn tài liệu tham khảo “Đại số tuyến tính và một số mô hình tuyến tính” do TS. Vũ Văn Đồng giảng viên Toán cơ bản – khoa Khoa học cơ bản làm chủ biên.

Xem thêm