Finite-time dissipative control design for one-sided Lipschitz nonlinear singular Caputo fractional order systems

Trong bài báo nhóm tác giả đã đưa ra một phương pháp hữu hiệu để giải bài toán điều khiển tiêu hao cho lớp hệ suy biến tuyến tính với đạo hàm cấp phân số Caputo với các nhiễu phi tuyến. Phương pháp dựa trên các biến đổi toán học và tính toán phân số. Một bộ điều khiển phản hồi trạng thái được thiết lập để đảm bảo rằng hệ thống đóng là chính quy, không có xung và bị chặn trong một thời gian hữu hạn với một chỉ số hiệu suất tiêu hao. Các kết quả được thiết lập dựa trên các bất đẳng thức ma trận tuyến tính chặt (LMIs) không chứa các rằng buộc là phương trình. Hai ví dụ số đưa ra để minh họa hiệu quả của phương pháp.

Xem thêm

Impulsive stability for positive linear differential-algebraic quations with time-varying delay

Bài báo thuộc danh mục ISI, Q1 do tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu - Giảng viên Toán- khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng TS. Mai Viết Thuận - Trường Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên đăng trên tạp chí IEEE Transactions on Automatic Control, tạp chí có H-index là 300, đứng thứ 3 trong lĩnh vực Control and Systems Engineering của thế giới theo Scimago do nhà xuất bản IEEE Control Systems Society xuất bản ngày 28 tháng 02 năm 2023.

Xem thêm

Mixed H∞ and Passivity Performance for Delayed Conformable Fractional-Order Neural Networks

Bài báo nghiên cứu về bài toán ổn định tiệm cận và bài toán cũng như tính thụ động cho lớp hệ nơ-ron không chắc chắn có trễ với đạo hàm cấp phân số. Trước hết, chúng tôi đưa ra định lý dạng Razumikhin cấp phân số cho các hệ được xét. Tiếp đến, chúng tôi nhận được một số điều kiện đủ dưới dạng các bất đẳng thức ma trận tuyến tính để đảm bảo rằng hệ thống được xem xét là ổn định tiệm cận cùng với bài toán và bài toán thụ động hỗn hợp bằng cách sử dụng phương pháp Razumikhin có cấp phân số phù hợp. Hai ví dụ mô phỏng đưa ra để minh họa cho kết quả lý thuyết.

Xem thêm

Aromatic Volatile Organic Compounds Adsorption on Tungsten Diselenide Monolayer

Bài báo do TS. Trần Thị Nhàn- Giảng viên Vật Lý- khoa Khoa học cơ bản cùng nhóm tác giả Lương Thị Thêu- Giảng viên Lý- Trường Đại học Hòa Bình; TS. Nguyễn Quang Huy- Giảng viên Lý- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; GS. Đinh Văn An- Trường Đại học Osaka Nhật Bản; TS. Phùng Thị Việt Bắc-Trường Đại học Việt Nhật đăng trên tạp chí Journal of Physics Conference Series số 2485 do nhà xuất bản IOP Science xuất bản trực tuyến ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Xem thêm

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình “Toán kỹ thuật” cấp đơn vị

Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại phòng hội thảo 505 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội đồng thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình cấp đơn vị do TS. Đỗ Thị Thanh – Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình “Toán kỹ thuật” do TS. Lê Bá Phương làm chủ biên cùng với TS. Nguyễn Thị Hiên đồng tác giả.

Xem thêm

Hội thảo “ Giảng dạy Toán kỹ thuật trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học đồng thời tạo sự giao lưu khoa học giữa các giảng viên trong Khoa, sáng ngày 17 tháng 4 năm 2023 tại phòng hội thảo 505 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ bộ môn Toán cơ bản đã tổ chức Hội thảo “Giảng dạy Toán kỹ thuật trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” lần thứ 2.

Xem thêm

Nghiệm thu giáo trình “Phương pháp tính” cấp đơn vị

Chiều ngày 31 tháng 3 năm 2023, tại phòng hội thảo 505 nhà A1- trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu giáo trình cấp đơn vị do TS. Lê Bá Phương – Trưởng khoa Khoa học cơ bản làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu giáo trình “Phương pháp tính” do TS. Lê Anh Tuấn- Trưởng bộ môn Toán ứng dụng làm chủ biên cùng Ths Nguyễn Văn Mạnh; Ths. Trịnh Thị Anh Đào- giảng viên Toán ứng dụng biên soạn.

Xem thêm

Giảng dạy Toán kỹ thuật trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Toán kỹ thuật là học phần mới được đưa vào giảng dạy cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong mấy năm gần đây và ngay lập tức đã khẳng định được tầm quan trọng của toán học đối với các ngành nghề kỹ thuật.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất đến tính chất điện tử và quang học của cấu trúc nano hydroxysiloxane hai chiều’’ cấp Trường.

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, tại phòng hội thảo tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường do PGS.TS. Phạm Văn Bổng – Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất đến tính chất điện tử và quang học của cấu trúc nano hydroxysiloxane hai chiều’’ do TS Nguyễn Thị Sạ- Trưởng bộ môn Vật lý- khoa Khoa học cơ bản làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng và các chuẩn hạt Exciton trong vật liệu hai chiều WSe2’’cấp Trường.

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, tại phòng hội thảo tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường do PGS.TS. Phạm Văn Bổng- Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng và các chuẩn hạt Exciton trong vật liệu hai chiều WSe2’’ do TS Trần Thị Nhàn- Giảng viên Vật lý- khoa Khoa học cơ bản làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm