Dạy học giải bài toán xác suất nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho sinh viên khối ngành kĩ thuật trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Bài báo do tác giả TS. Đỗ Thị Thanh, Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo số đặc biệt kỳ 1 tháng 5 năm 2020 ( Trang 131-137).

Xem thêm

Một số biện pháp nâng cao năng lực vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn cho sinh viên trong dạy học học phần “Toán tối ưu và quy hoạch thực nghiệm” ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Bài báo do tác giả TS. Lê Bá Phương-trưởng khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo số đặc biệt kỳ 1 tháng 5 năm 2020 ( Trang 126-130).

Xem thêm

Một số biện pháp nâng cao năng lực Toán học hóa bài toán có nội dung thực tiễn cho sinh viên trong dạy học các học phần Toán cao cấp ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Bài báo do nhóm tác giả TS. Lê Bá Phương-trưởng khoa Khoa học cơ bản cùng Ths. Lại Đức Hùng và Ths.Trịnh Thị Anh Đào giảng viên toán ứng dụng, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo số đặc biệt kỳ 1 tháng 5 năm 2020 ( Trang 117-120)

Xem thêm

Research of photocatalytic activity of BiFe1-xMnxO3 nanoparticles in decomposition of Methylene blue. (Исследование фотокаталической активности наночастиц BiFe1-xMnxO3 в разложении метиленового синего).

Bài báo do tác giả TS. Lưu Thị Nhạn- Phó trưởng khoa khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí International research journal. Số 7 (97) tháng 7 năm 2020 (trang 6-10).

Xem thêm

Effects of Carbonization on Electrophysical Properties of Cellulose-Based Nanocomposites with Triglycine Sulfate.

Bài báo thuộc danh mục SCIE (Q3) do nhóm tác giả TS. Lưu Thị Nhạn- Trưởng bộ môn Vật lý- khoa Khoa học cơ bản- trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Nguyễn Hoài Thương - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Châu Minh Thuyên - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Vân Anh - Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đăng trên tạp chí Materials Transactions tập 61số 8 năm 2020 (trang 1580-1583).

Xem thêm

The generalized theorem on the existence and uniqueness of limit cycle and an example of its application.

Bài báo do nhóm tác giả TS. Nguyễn Thị Hiên, Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm, Ths. Đỗ Thị Mỹ Linh giảng viên Toán, khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được xuất bản trong cuốn kỷ yếu hội thảo: Modern informatization problems in economics and safety MIP-2020’ES ( Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế mở lần thứ XXV tại Yelm, WA, Hoa Kỳ, tháng 1 năm 2020).

Xem thêm

The existence and uniqueness of a periodic output function for the infinite relay system.

Bài báo do nhóm tác giả TS. Nguyễn Thị Hiên, Ths. Đào Thị Thuận, Ths. Nguyễn Phương Thảo giảng viên Toán, khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được xuất bản trong cuốn kỷ yếu hội thảo: Modern informatization problems in simulation and social technologies MIP-2020’SCT ( Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế mở lần thứ XXV tại Yelm, WA, Hoa Kỳ, tháng 1 năm 2020).

Xem thêm

Thực trạng tổ chức hoạt động dạy học theo dự án trong dạy học môn Toán cao cấp cho sinh viên ngành kĩ thuật ở các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bài báo do nhóm tác giả Ths. Nguyễn Văn Tuấn giảng viên Toán cơ bản- trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng GS.Trần Việt Cường- Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên đăng trên tạp chí Giáo dục số 472 kì 2-2/2020.

Xem thêm

Tính giải được cho một lớp các bao hàm thức vi phân trung tính.

Bài báo do nhóm tác giả Ths. Nguyễn Thị Quỳnh - giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản- trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng Ths. Bùi Thị Hải Yến và Ths. Nguyễn Thị Nhàn giảng viên khoa Tự nhiên- trường Đại học Hoa Lư đăng trên tạp chí khoa học trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội số tháng 3/2020.

Xem thêm

Surface-Modified Carbon Nanotubes for Enhanced Ammonia Gas Sensitivity at Room Temperature

Bài báo thuộc danh mục SCIE (Q3) do nhóm tác giả Dương Vũ Trường- giảng viên Vật lý khoa Khoa học cơ bản- trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Nguyễn Công Tú, PGS.TS. Nguyễn Hữu Lâm, PGS.TS. Lương Hữu Bắc, GS.TS. Nguyễn Đức Chiến - công tác tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đăng trên tạp chí Journal of Nanoscience and Nanotechnology tập 19 số 11, xuất bản ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Xem thêm