ULTIMATE STABILITY OF NONLINEAR TIME-VARYING SYSTEMS WITH MULTIPLE DELAYS

Bài báo do tác giả Đỗ Thu Phương giảng viên Toán cơ bản khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 10/2019.

Xem thêm

Finite-time H_infty control of uncertain fractional-order neural networks

Bài báo thuộc danh mục SCIE (Q3) do nhóm tác giả:TS. Nguyễn Hữu Sáu- giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền- khoa Toán Tin- Đại học Thái Nguyên, TS. Mai Viết Thuận- Viện nghiên cứu phát triển- Đại học Duy Tân được đăng trên tạp chí Computational and Applied Mathematics ngày 10 tháng 2 năm 2020.

Xem thêm

Finite-time stability and stabilisation of singular discrete-time linear positive systems with time-varying delay.

Bài báo thuộc danh mục SCIE (Q2) do nhóm tác giả:TS. Nguyễn Hữu Sáu- giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và PGS. Đinh Công Hướng- Trường Đại học Tôn Đức Thắng được đăng trên tạp chí INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Xem thêm

State bounding for positive singular discrete-time systems with time-varying delay and bounded disturbances.

Bài báo thuộc danh mục SCI (Q1) do nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Sáu- giảng viên Toán cơ bản thuộc khoa Khoa học cơ bản trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TS. Mai Viết Thuận- khoa Toán Tin-Đại học khoa học- Đại học Thái Nguyên được đăng trên tạp chí IET Control Theory & Application-Tập 13, số16 ngày 05 tháng 11 năm 2019, tr2571-2582.

Xem thêm

Unknown input fractional-order functional observer design for one-side Lipschitz time-delay fractional-order systems.

Bài báo thuộc danh mục SCIE (Q2) do nhóm tác giả:TS. Nguyễn Hữu Sáu- giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Mai Viết Thuận- khoa Toán Tin-Đại học khoa học- Đại học Thái Nguyên; PGS. Đinh Công Hướng- Trường Đại học Tôn Đức Thắng; TS. Quan Thái Hà- Đại học Khoa học Hà Nội được đăng trên tạp chí Transactions of the Instiute of the Measurement and Control- Tập 41 số 15,ngày 01 tháng 11 năm 2019, trang 4311-4321.

Xem thêm

Microscopic approach for low-frequency dielectric constant of liquid water

Bài báo do nhóm tác giả: Trần Thị Nhàn- Tổ bộ môn Vật Lý- khoa Khoa học cơ bản- trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội và PGS.TS Lê Tuấn- Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Được đăng trên tạp chí: “Physics and Chemistry of Liquids “ ngày 03 tháng 10 năm 2019.

Xem thêm

Multistep spin–spray deposition of large-grain-size CH3NH3PbI3 with bilayer structure for conductive-carbon-based perovskite solar cells

Bài viết do nhóm tác giả: TS. Lưu Thị Nhạn- Trưởng bộ môn Vật Lý khoa Khoa học cơ bản-trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Dương Thanh Tùng, Phan Huy Hoàng - Trường Đại học Bách Khoa Hà nội; Lương Văn Đương; Mẫn Hoài Nam - Viện khoa học vật liệu- Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Lê Quốc Tuấn -Viện ứng dụng công nghệ đăng trên tạp chí Journal: Current Applied physics ngày 13 tháng 8 năm 2019.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Sáng ngày 9/8/2019, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài ‘‘Nghiên cứu quy trình chế tạo và hoạt tính quang xúc tác của mẫu bột nano BiFeO3 pha tạp Mn định hướng ứng dụng phân hủy một số chất màu hữu cơ trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm”. Đề tài do TS. Lưu Thị Nhạn - Giảng viên khoa Khoa học cơ bản chủ nhiệm.

Xem thêm

Effects of composition ratio on structure and phase transition of ferroelectric nanocomposites from silicon dioxide nanoparticles and triglycine sulfate

Bài viết do nhóm tác giả: TS. Lưu Thị Nhạn- Trưởng bộ môn Vật Lý khoa Khoa học cơ bản-trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Mai Bích Dung và Nguyễn Thị Kim Dung trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Tạ Đình Hiến trường đại học Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoài Thương trường Đại học Tôn Đức Thắng đăng trên tạp chí Phase Transitions ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Xem thêm