Multistep spin–spray deposition of large-grain-size CH3NH3PbI3 with bilayer structure for conductive-carbon-based perovskite solar cells

Bài viết do nhóm tác giả: TS. Lưu Thị Nhạn- Trưởng bộ môn Vật Lý khoa Khoa học cơ bản-trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Dương Thanh Tùng, Phan Huy Hoàng - Trường Đại học Bách Khoa Hà nội; Lương Văn Đương; Mẫn Hoài Nam - Viện khoa học vật liệu- Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Lê Quốc Tuấn -Viện ứng dụng công nghệ đăng trên tạp chí Journal: Current Applied physics ngày 13 tháng 8 năm 2019.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Sáng ngày 9/8/2019, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài ‘‘Nghiên cứu quy trình chế tạo và hoạt tính quang xúc tác của mẫu bột nano BiFeO3 pha tạp Mn định hướng ứng dụng phân hủy một số chất màu hữu cơ trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm”. Đề tài do TS. Lưu Thị Nhạn - Giảng viên khoa Khoa học cơ bản chủ nhiệm.

Xem thêm

Effects of composition ratio on structure and phase transition of ferroelectric nanocomposites from silicon dioxide nanoparticles and triglycine sulfate

Bài viết do nhóm tác giả: TS. Lưu Thị Nhạn- Trưởng bộ môn Vật Lý khoa Khoa học cơ bản-trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Mai Bích Dung và Nguyễn Thị Kim Dung trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Tạ Đình Hiến trường đại học Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoài Thương trường Đại học Tôn Đức Thắng đăng trên tạp chí Phase Transitions ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Xem thêm

THEOREM ON UNIFORM CONTINUITY OF LOGARITHMIC POTENTIAL

Bài báo do tác giả: TS. Nguyễn Văn Quỳnh- Giảng viên tổ toán chuyên đề- khoa Khoa học cơ bản trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí: Вестник науки и образования số 5 năm 2019.

Xem thêm

Hội thảo khoa học Vật lý lần 2 năm học 2018-2019

Nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong tổ bộ môn Vật Lý, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy và tìm hiểu sâu hơn về ứng dụng của kiến thức Vật lý trong quá trình giảng dạy đối với từng khoa, chuyên ngành, sáng ngày 5 tháng 3 năm 2019 tại phòng hội thảo khoa Khoa học cơ bản, tổ bộ môn Vật lý đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Khai thác kiến thức vật lý, ứng dụng vào các ngành của khoa Cơ khí trong dạy học Vật lý đại cương ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”.

Xem thêm

Exponential stabilization of positive singular linear discrete-time delay systems with bounded control

Bài báo do nhóm tác giả: TS.Nguyễn Hữu Sáu- Khoa Khoa Học Cơ Bản-Đại học Công nghiệp Hà nội; GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam viết và được đăng tại tạp chí IET Control Theory & Applications.

Xem thêm

LP approach to exponential stabilization of singular linear positive time-delay systems via memory state feedback

Bài báo do nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên khoa Khoa Học Cơ Bản-Đại học công nghiệp Hà nội; GS.TSKH.Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam viết và được đăng trên tạp chí Journal of Industrial and Management Optimization

Xem thêm