LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

Bài báo thuộc danh mục ISI do nhóm tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền; TS. Mai Viết Thuận- Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên được xuất bản trực trên tạp chí Neural Processing Letters tập 54 số 2 tháng 4 năm 2022 từ trang 1333 đến trang 1350.

Bài báo nghiên cứu tính ổn định và phân tích tính thụ động cho hệ nơ-ron cấp phân số Hopfield. Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov kết hợp với bất đẳng thức ma trận tuyến tính (LMI), nhóm tác giả đưa một số điều kiện để đảm bảo tính ổn định cho lớp hệ nơ-ron cấp phân số Hopfield. Tiếp đó, bằng cách đưa ra một định nghĩa mới của tính thụ động cho lớp hệ này, một điều kiện được đưa ra dưới dạng bất đẳng thức ma trận tuyến tính để đảm bảo tính thụ động của hệ. Để minh họa cho những kết quả thu được nhóm tác giả cũng đã đưa ra một vài ví dụ cụ thể.

Abstract: This article studies the problem of fractional exponential stability and passivity analysis for Hopfield conformable fractional-order neural networks (CFONNs) subject to uncertainties. First, we derive some less conservative conditions to ensure the fractional exponential stability of Hopfield CFONNs by using the Lyapunov functional method combined with the linear matrix inequality (LMI) approach. Then, by introducing a new definition of passivity analysis for Hopfield CFONNs, an LMI condition is proposed to ensure the passivity analysis of the considered system. Numerical examples are carried out to verify the correctness of the obtained results.

Keywords: Hopfield neural networks; Conformable fractional-order calculus; Exponential stability; Passivity analysis; Linear matrix inequality;

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://doi.org/10.1007/s11063-021-10683-8

  • Thứ Tư, 16:24 20/04/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Thứ Năm, 14:51 23/06/2022
Thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 cấp trường

Thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 cấp trường

Thứ Tư, 13:47 08/06/2022
Electron Energy Characteristics of Two-Dimensional Hydroxysiloxane Structures with Defects of Substitution of Silicon Atoms by Titanium and Zirconium Atoms

Electron Energy Characteristics of Two-Dimensional Hydroxysiloxane Structures with Defects of Substitution of Silicon Atoms by Titanium and Zirconium Atoms

Thứ Hai, 09:34 06/06/2022
State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

Thứ Tư, 10:43 11/05/2022
New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

Thứ Tư, 14:35 04/05/2022
New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

Thứ Ba, 10:37 12/04/2022
Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Thứ Hai, 16:04 04/04/2022
Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ

Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ

Thứ Hai, 09:33 04/04/2022
Nghiệm thu giáo trình “Vật lý 1” cấp đơn vị.

Nghiệm thu giáo trình “Vật lý 1” cấp đơn vị.

Thứ Năm, 16:12 20/01/2022
Đánh giá, nghiệm thu cấp trường giáo trình: Đại số tuyến tính

Đánh giá, nghiệm thu cấp trường giáo trình: Đại số tuyến tính

Thứ Tư, 18:48 12/01/2022

Video giới thiệu