New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

Bài báo thuộc danh mục ISI do nhóm tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền; TS. Mai Viết Thuận- Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên; Ths. Nguyễn Thị Phương- Đại học kỹ thuật Công nghiệp- Đại học Thái Nguyên; Ths. Nguyễn Thị Huyền Thư- khoa Khoa học cơ bản- Đại học Môi trường Hà Nội, được phát hành trên tạp chí International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation ngày 06 tháng 01 năm 2022.

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã nghiên cứu tính tiêu hao cho lớp hệ nơ-ron với đạo hàm cấp phân số Caputo với trễ biến thiên không khả vi. Bằng cách sử dụng phương pháp hàm Razumikhin bậc phân số kết hợp với sử dụng các bất đẳng thức ma trận tuyến tính, một điều kiện đủ mới được đưa ra để đảm bảo rằng hệ được xét thỏa mãn tính tiêu hao. Các điều kiện được đưa ra dưới dạng bất đẳng thức ma trận tuyến tính có thể được kiểm tra một cách dễ dàng.

Abstract: In this article, we investigate the delay-dependent and order-dependent dissipativity analysis for a class of Caputo fractional-order neural networks (FONNs) subject to time-varying delays. By employing the Razumikhin fractional-order (RFO) approach combined with linear matrix inequalities (LMIs) techniques, a new sufficient condition is derived to guarantee that the considered fractional-order is strictly (Q, S, R) − γ − dissipativity. The condition is presented via LMIs and can be efficiently checked. Two numerical examples and simulation results are finally provided to express the effectiveness of the obtained results.

Keywords:delay-dependent; dissipativity analysis; fractional order neural networks; LMIs; order-dependent; time-varying delays

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://doi.org/10.1515/ijnsns-2021-0203

  • Thứ Ba, 10:37 12/04/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Thứ Năm, 14:51 23/06/2022
Thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 cấp trường

Thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 cấp trường

Thứ Tư, 13:47 08/06/2022
Electron Energy Characteristics of Two-Dimensional Hydroxysiloxane Structures with Defects of Substitution of Silicon Atoms by Titanium and Zirconium Atoms

Electron Energy Characteristics of Two-Dimensional Hydroxysiloxane Structures with Defects of Substitution of Silicon Atoms by Titanium and Zirconium Atoms

Thứ Hai, 09:34 06/06/2022
State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

Thứ Tư, 10:43 11/05/2022
New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

Thứ Tư, 14:35 04/05/2022
Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Thứ Hai, 16:04 04/04/2022
Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ

Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ

Thứ Hai, 09:33 04/04/2022
Nghiệm thu giáo trình “Vật lý 1” cấp đơn vị.

Nghiệm thu giáo trình “Vật lý 1” cấp đơn vị.

Thứ Năm, 16:12 20/01/2022
Đánh giá, nghiệm thu cấp trường giáo trình: Đại số tuyến tính

Đánh giá, nghiệm thu cấp trường giáo trình: Đại số tuyến tính

Thứ Tư, 18:48 12/01/2022
Đánh giá, nghiệm thu cấp Trường đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đánh giá, nghiệm thu cấp Trường đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Sáu, 16:20 24/12/2021

Video giới thiệu