New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

Bài báo thuộc danh mục ISI do nhóm tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng TS. Dương Thị Hồng; TS. Mai Viết Thuận- Đại học khoa học- Đại học Thái Nguyên được Springer xuất bản trực tuyến ngày 15 tháng 11 năm 2021, trên tạp chí Circuits, Systems, and Signal Processing trong tập 41 số 4 tháng 4 năm 2022 từ trang 2221 đến trang 2243.

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã nghiên cứu tính tiêu hao cho lớp lớp hệ nơ-ron với đạo hàm cấp phân số Caputo. Điều kiện đủ dưới dạng bất đẳng thức ma trận tuyến tính cho tính ổn định tiệm cận cho lớp hệ này được đưa ra thông qua việc xây dựng các hàm Lyapunov mới. Dựa trên những kết quả thu được kết hợp với một số tính chất của đạo hàm cấp phân số, bài toán tiêu hao cho lớp hệ nơ-ron với đạo hàm cấp phân số được nghiên cứu. Thêm vào đó nhóm nghiên cứu cũng mở rộng những kết quả thu được cho lớp hệ tổng quát hơn. Một số ví dụ đưa ra để minh họa cho những kết quả thu được.

Abstract: This paper deals with the dissipativity analysis problem for a class of fractional-order static neural networks (FOSNNs). We first derive a novel sufficient condition for global asymptotic stability of FOSNNs by constructing novel convex Lyapunov functions and using linear matrix inequality techniques. Then, based on the proposed stable criterion combined with some auxiliary properties of fractional calculus, the dissipative problem for the related system is solved for the first time. In addition, we also extend the obtained results to generalized fractional-order neural networks. Four numerical examples are provided to show the validity and effectiveness of the proposed results.

Keywords: Fractional-order static neural networks; Generalized fractional-order neural networks; Asymptotic stable; Dissipativity analysis; Linear matrix inequalities; Convex Lyapunov function

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://doi.org/10.1007/s00034-021-01888-2

  • Thứ Tư, 14:35 04/05/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Amino-acid Based Ferroelectric Nanocomposites from Glycine Sodium Nitrate and Nanodispersed Silicon Dioxide: Preparation, Structure and Electrophysical Properties

Thứ Năm, 14:51 23/06/2022
Thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 cấp trường

Thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình Vật Lý 1 cấp trường

Thứ Tư, 13:47 08/06/2022
Electron Energy Characteristics of Two-Dimensional Hydroxysiloxane Structures with Defects of Substitution of Silicon Atoms by Titanium and Zirconium Atoms

Electron Energy Characteristics of Two-Dimensional Hydroxysiloxane Structures with Defects of Substitution of Silicon Atoms by Titanium and Zirconium Atoms

Thứ Hai, 09:34 06/06/2022
State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

Thứ Tư, 10:43 11/05/2022
Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận cdio trong giai đoạn hiện nay.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận cdio trong giai đoạn hiện nay.

Thứ Hai, 14:03 25/04/2022
LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

Thứ Tư, 16:24 20/04/2022
New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

Thứ Ba, 10:37 12/04/2022
Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Thứ Hai, 16:04 04/04/2022
Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ

Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ

Thứ Hai, 09:33 04/04/2022

Video giới thiệu