Kế hoạch giảng dạy từ 4/5/2020 đến 14/06/2020

Sáu ô tương ứng với sáu tuần giảng dạy của giảng viên từ 04/05/2020 đến 14/06/2020

Xem thêm

Kế hoạch dạy trực tuyến tuần từ 13/04-2020 đến 19/04/2020

Do tuần từ 6/4/2020- 12/04/2020 có một vài lớp bị trùng lịch học với các môn khác vì vậy tuần từ 13/04/2020 thời khóa biểu sẽ có một vài thay đổi.

Xem thêm

Kế hoạch công tác tuần từ 06/04/2020- đến 19/04/2020

Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp vì vậy khoa Khoa học cơ bản vẫn tổ chức dạy và học trực tuyến

Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy khoa khoa học cơ bản tuần từ 23/3- 5/4/2020

Do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn đang phức tạp để đảm bảo đúng tiến độ của trường Đại học công nghiệp Hà Nội, từ ngày 23/3/2020 đến ngày 5/4/2020 khoa Khoa học cơ bản vẫn tổ chức việc dạy và học trực tuyến.

Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2019-2020

- Học tại Hà nội từ ngày 19/8/2019 (K11,12,13) - Học tại Hà Nam từ ngày 03/09/2019 (K14)

Xem thêm