Kế hoạch giảng dạy khoa khoa học cơ bản tuần từ 23/3- 5/4/2020

Do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn đang phức tạp để đảm bảo đúng tiến độ của trường Đại học công nghiệp Hà Nội, từ ngày 23/3/2020 đến ngày 5/4/2020 khoa Khoa học cơ bản vẫn tổ chức việc dạy và học trực tuyến.

Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2019-2020

- Học tại Hà nội từ ngày 19/8/2019 (K11,12,13) - Học tại Hà Nam từ ngày 03/09/2019 (K14)

Xem thêm