Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ

Trong giao tiếp, con người thường sử dụng một loạt các tín hiệu không lời để truyền tải ý nghĩa. Biểu hiện nét mặt, độ cao thấp của âm thanh lời nói, yên lặng, điệu bộ, khoảng cách liên cá nhân, tư thế, dáng điệu cơ thể, đụng chạm… tất cả là để giao tiếp hoặc nhấn mạnh các khía cạnh nhất định của từ ngữ được nói ra. Có thể nói, phần chủ yếu của bất kì giao tiếp nào chính là phần không lời (phi ngôn từ) dùng để truyền tải các ý nghĩ quan trọng đặc biệt về trạng thái cảm xúc. Dù muốn hay không muốn, phát ngôn hay không phát ngôn thì trong các mối quan hệ giao tiếp, chúng ta vẫn đang sử dụng các kênh phi ngôn từ này.

Đó là nội dung bài báo: “Giao tiếp phi ngôn từ - tầm quan trọng và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ” do nhóm tác giả Ths. Đặng Thị Hoàng Liên- Giảng viên khoa Khoa học cơ bản- Đại học Công nghiệp Hà Nội và Ths. Cao Thị Thúy- Giảng viên Học viện quản lý giáo dục đăng trên tạp chí Quản lý giáo dục tập 14 số 3A tháng 3 năm 2022 từ trang 104 đến trang 109. Trong bài báo nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu và làm rõ thế nào là giao tiếp phi ngôn từ, nó bao gồm những mặt biểu hiện nào, vai trò và tầm quan trọng của các hiện tố phi ngôn từ cũng như những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ.

Tóm tắt: Mặc dù là một phần không thể thiếu hay thay thế trong giao tiếp của loài người, giao tiếp phi ngôn từ lại có mặt rất muộn trong các nghiên cứu so với giao tiếp ngôn từ. Thông qua việc tổng hợp, phân tích các nghiên cứu, bài báo này tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận như: Các quan điểm khác nhau về giao tiếp phi ngôn từ; tầm quan trọng của giao tiếp phi ngôn từ được phản ánh bởi các kết quả khảo sát và những khác biệt văn hóa trong giao tiếp phi ngôn từ mà chúng ta cần lưu ý.

Từ khóa: Giao tiếp, giao tiếp phi ngôn từ, văn hóa, khác biệt văn hóa.

  • Thứ Hai, 09:33 04/04/2022

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Thứ Hai, 15:16 08/08/2022
Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Thứ Năm, 15:51 04/08/2022
Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Thứ Năm, 14:06 28/07/2022
Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Thứ Hai, 15:25 04/07/2022
Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Thứ Sáu, 13:30 01/07/2022
Nghiệm thu giáo trình “Vật lý 1” cấp đơn vị.

Nghiệm thu giáo trình “Vật lý 1” cấp đơn vị.

Thứ Năm, 16:12 20/01/2022
Đánh giá, nghiệm thu cấp trường giáo trình: Đại số tuyến tính

Đánh giá, nghiệm thu cấp trường giáo trình: Đại số tuyến tính

Thứ Tư, 18:48 12/01/2022
Đánh giá, nghiệm thu cấp Trường đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đánh giá, nghiệm thu cấp Trường đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Sáu, 16:20 24/12/2021
Methods of teaching advanced math connected with practical training for students of industrial university.

Methods of teaching advanced math connected with practical training for students of industrial university.

Thứ Hai, 15:26 13/12/2021
Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Năm, 14:02 04/11/2021

Video giới thiệu