Đánh giá, nghiệm thu cấp Trường đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2021, tại phòng hội thảo tầng 4 nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” do TS. Đỗ Thị Thanh- Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản làm chủ nhiệm đề tài.

Với mục tiêu hướng đến triển khai dạy học kết hợp ở hầu hết các môn học và ngành học trong nhà trường, nhóm đề tài đã nghiên cứu, đối chiếu, kế thừa các dữ liệu từ các công trình trước đó và nhận thấy rằng: cơ sở lý luận, quy trình thực hiện của dạy học theo hình thức dạy học kết hợp cụ thể cho môn Giải tích theo định hướng CDIO ở trường ĐHCNHN chưa được nghiên cứu. Vì vậy, việc xác định một cách rõ ràng hơn về khái niệm, đặc trưng, cấu trúc, cơ chế, quy trình dạy học theo hình thức Blended Learning môn Giải tích theo định hướng CDIO, phù hợp với xu hướng dạy học hiện đại và có khả năng vận dụng là yêu cầu cần thiết trong thực tiễn giảng dạy môn Giải tích nói riêng và các môn Toán nói chung ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thực hiện đề tài nhóm đã nghiên cứu thực trạng giảng dạy học phần giải tích ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để từ đó thiết kế và đề xuất các biện pháp sư phạm vận dụng trong dạy học kết hợp cho học phần Giải tích theo chương trình CDIO; Tiến hành thực nghiệm sư phạm (nhóm chọn hai lớp có trình độ đồng đều nhau: lớp thực nghiệm là TĐH3- K15 có 74 SV, lớp đối chứng là TĐH3- K14, có 71 SV do GV Đỗ Thị Mỹ Linh giảng dạy; Thời gian thực nghiệm: Học kỳ I năm học 2019-2020) để xem xét tính hiệu quả, tính khả thi của các biện pháp sư phạm đã thiết kế và kiểm nghiệm giả thuyết khoa học được xác định của đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đáp ứng được các yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. Kết quả nghiên cứu và sản phẩm của đề tài mang tính thời sự, thực tiễn và góp phần làm sáng tỏ tầm quan trọng của hình thức dạy kết hợp giữa dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống.

Một vài hình ảnh trong buổi nghiệm thu

  • Thứ Sáu, 16:20 24/12/2021

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Thứ Hai, 15:16 08/08/2022
Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Thứ Năm, 15:51 04/08/2022
Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Thứ Năm, 14:06 28/07/2022
Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Thứ Hai, 15:25 04/07/2022
Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Thứ Sáu, 13:30 01/07/2022
Methods of teaching advanced math connected with practical training for students of industrial university.

Methods of teaching advanced math connected with practical training for students of industrial university.

Thứ Hai, 15:26 13/12/2021
Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Năm, 14:02 04/11/2021
Dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến học phần Giải tích bài “giới hạn hàm số” theo định hướng cdio cho sinh viên đại học khối ngành kĩ thuật.

Dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến học phần Giải tích bài “giới hạn hàm số” theo định hướng cdio cho sinh viên đại học khối ngành kĩ thuật.

Thứ Hai, 08:42 04/10/2021
Nghiệm thu bài giảng điện tử học phần lý thuyết xác suất (BS6012) cấp cơ sở.

Nghiệm thu bài giảng điện tử học phần lý thuyết xác suất (BS6012) cấp cơ sở.

Thứ Năm, 15:46 26/08/2021

Thẩm định đề cương chi tiết học phần Quan hệ lao động và việc làm (BS 6024)

Thứ Tư, 16:20 21/07/2021

Video giới thiệu