Dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến học phần Giải tích bài “giới hạn hàm số” theo định hướng cdio cho sinh viên đại học khối ngành kĩ thuật.

Bài báo do nhóm tác giả TS. Đỗ Thị Thanh; Ths. Lê Thị Hồng Dung; Ths. Đỗ Thị Mỹ Linh – Giảng viên Toán cơ bản – Khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đăng trên tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 9/2021 từ trang 211 đến trang 214.

Abstract:It can be said that face-to-face teaching combined with online teaching is a new trend in universities today. The article has proposed the process of online teaching combined with direct teaching in the direction of CDIO and applied this process to teaching the lesson Analysis "Limits of functions" for undergraduate students. Engineering industry. The goal of CDIO-oriented teaching is to help learners develop comprehensively with "hard skills" and "soft skills" to quickly adapt to the ever-changing working environment; help training programs be built and designed according to a standard process. In the process of teaching, teachers need to help students arouse the inherent potentials and capacities of learners, actively and actively to occupy knowledge, form skills, techniques and capacities for individuals. as well as future professional capacity.

Keywords:Face-to-face teaching, online teaching, CDIO, students, function limits.

Toàn văn bài báo tải về tại đây: /media/Khoa KHCB/Dạy học trực tiếp.pdf

  • Thứ Hai, 08:42 04/10/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

Thứ Tư, 10:43 11/05/2022
New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

Thứ Tư, 14:35 04/05/2022
LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

Thứ Tư, 16:24 20/04/2022
New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

Thứ Ba, 10:37 12/04/2022
Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Thứ Hai, 16:04 04/04/2022
Nghiệm thu bài giảng điện tử học phần lý thuyết xác suất (BS6012) cấp cơ sở.

Nghiệm thu bài giảng điện tử học phần lý thuyết xác suất (BS6012) cấp cơ sở.

Thứ Năm, 15:46 26/08/2021

Thẩm định đề cương chi tiết học phần Quan hệ lao động và việc làm (BS 6024)

Thứ Tư, 16:20 21/07/2021

Họp thẩm định đề cương chi tiết học phần Âm nhạc đại cương

Thứ Ba, 16:57 20/07/2021

Thẩm định đề cương chi tiết học phần Con người và môi trường (BS6021)

Thứ Ba, 15:50 20/07/2021

Họp thẩm định đề cương chi tiết học phần: Nhập môn nghiên cứu khoa học

Thứ Sáu, 15:20 02/07/2021

Video giới thiệu