Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Sáng ngày 04 tháng 11 năm 2021, tại phòng hội thảo 212 nhà A2 trường Đại học Công nghiệp Hà nội, Hội đồng đánh giá cấp đơn vị đề tài NCKH cấp trường năm 2020 đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” do TS. Đỗ Thị Thanh làm chủ nhiệm đề tài.

Hiện nay Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã và đang áp dụng tiếp cận CDIO trong thiết kế, vận hành các chương trình đào tạo trình độ đại học. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của việc thực hiện đề án CDIO trong giai đoạn 2018-2022 đó là kết hợp phương pháp truyền thống với các phương pháp tích cực, tăng cường ứng dụng CNTT...

Học phần Giải tích cho khối kỹ thuật BS6002 là học phần đã và đang thực hiện theo chương trình CDIO. Đây là một trong những học phần quan trọng, thuộc khối kiến thức cơ bản. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về giải tích hàm một biến số và nhiều biến số. Học phần cung cấp cho người học theo tiêu chuẩn CDIO kỹ năng tư duy logic, cách tiếp cận khoa học, biết sử dụng tư duy chính xác của toán học để phân tích các bài toán trong thực tế kỹ thuật.

Đề tài của nhóm nghiên cứu đã thu được một số kết quả sau:(1) Hệ thống hóa, phân tích – tổng hợp các dữ liệu khoa học và làm rõ hơn cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của qúa trình dạy kết hợp dạy truyền thống và trực tuyến nhằm giúp sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt chuẩn CDIO; (2) Xây dựng và đề xuất Biện pháp Sư phạm có thể vận dụng trong dạy học học phần Giải tích ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; (3) Kết quả thực nghiệm khoa học và ý kiến của các chuyên gia, giảng viên, sinh viên cho thấy có thể xác định các Biện pháp Sư phạm nói trên có tính khả thi cao, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Giúp sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từng bước đạt chuẩn CDIO; (4) Các dữ liệu khoa học của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho những nghiên cứu và vận dụng vào quá trình dạy học ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo từng bước đạt chuẩn CDIO và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra và có tính thực tiễn cao. Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả cần chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng để tiếp tục nghiệm thu cấp trường trong thời gian tới.

Một vài hình ảnh trong buổi nghiệm thu

  • Thứ Năm, 14:02 04/11/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

Thứ Tư, 10:43 11/05/2022
New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

Thứ Tư, 14:35 04/05/2022
LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

Thứ Tư, 16:24 20/04/2022
New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

Thứ Ba, 10:37 12/04/2022
Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Thứ Hai, 16:04 04/04/2022
Dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến học phần Giải tích bài “giới hạn hàm số” theo định hướng cdio cho sinh viên đại học khối ngành kĩ thuật.

Dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến học phần Giải tích bài “giới hạn hàm số” theo định hướng cdio cho sinh viên đại học khối ngành kĩ thuật.

Thứ Hai, 08:42 04/10/2021
Nghiệm thu bài giảng điện tử học phần lý thuyết xác suất (BS6012) cấp cơ sở.

Nghiệm thu bài giảng điện tử học phần lý thuyết xác suất (BS6012) cấp cơ sở.

Thứ Năm, 15:46 26/08/2021

Thẩm định đề cương chi tiết học phần Quan hệ lao động và việc làm (BS 6024)

Thứ Tư, 16:20 21/07/2021

Họp thẩm định đề cương chi tiết học phần Âm nhạc đại cương

Thứ Ba, 16:57 20/07/2021

Thẩm định đề cương chi tiết học phần Con người và môi trường (BS6021)

Thứ Ba, 15:50 20/07/2021

Video giới thiệu