Nghiệm thu bài giảng điện tử học phần lý thuyết xác suất (BS6012) cấp cơ sở.

Thực hiên nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Sáng ngày 26 tháng 08 năm 2021, Hội đồng nghiệm thu bài giảng điện tử cấp cơ sở do TS. Lê Bá Phương- Trưởng khoa Khoa học cơ bản làm Chủ tịch hội đồng đã tiến hành nghiệm thu bài giảng điện tử học phần Lý thuyết xác suất (BS 6012) do Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm làm trưởng nhóm, bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom.

Mở đầu, đại diện nhóm xây dựng bài giảng điện tử học phần Lý thuyết xác suất trình bày báo cáo tóm tắt các kết quả xây dựng đề cương chi tiết, hướng dẫn tổ chức dạy hoc, bài giảng điện tử của học phần. Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những câu hỏi chất vấn cho nhóm.

Sau khi nghe trả lời của nhóm xây dựng BGĐT học phần Lý thuyết xác suất, Hội động nghiệm thu đã có nhận xét:

- Đề cương chi tiết học phần đã được bố trí logic, thời lượng trong mỗi bài học phù hợp với học phần. Nội dung phù hợp với chuẩn đầu ra.

- Bài giảng có khả năng tạo hứng thú học tập và hướng dẫn được sinh viên tự học.

- Bài giảng khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng, các công cụ đa phương tiện, thiết kế sự tương tác giữa người học và học liệu.

- Bài giảng có nhiều video hướng dẫn sinh viên tự học.

- Slide bài giảng còn có một vài lỗi cần phải chỉnh sửa lại

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã đánh giá chất lượng xây dựng BGĐT học phần Lý thuyết xác suất bằng cách bỏ phiếu kín với kết quả 5/5 phiếu đồng ý cho nhóm xây dựng BGĐT học phần Lý thuyết xác suất (BS 6012) được nghiệm thu ở cấp cao hơn sau khi đã được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng.

Một vài hình ảnh trong buổi nghiệm thu

  • Thứ Năm, 15:46 26/08/2021

Tags: