Methods of teaching advanced math connected with practical training for students of industrial university.

Bài báo thuộc danh mục Scopus (Q3) do Tiến sĩ Lê Bá Phương – Trưởng khoa khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí Review of International Geographical Education Online tập 11 số 10 năm 2021 từ trang 1829 đến trang 1842 bởi nhà xuất bản Eyup Artvinli, Institute of Education in Eskisehir Osmangazi University phát hành.

Abstract: Purpose of this study is to develop methods of teaching public education in association with vocational training for students of universities of technology. Its mission is researching the theoretical basis of public education teaching at university level in association with the practice of vocational training. Author performs research on the practical basis of the actual situation of teaching and learning advanced education in universities of technology. Then study present solutions expressed through pedagogical measures in teaching public education for students of universities of technology. And author conducted pedagogical experiment to test the correctness of scientific hypothesis and feasibility of the proposed solution.

Keywords: advanced math, practical training, industrial university. ,

Toàn văn bài báo tải về tại đây:https://rigeo.org/view-artical/?s_id=3057

  • Thứ Hai, 15:26 13/12/2021

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Thứ Hai, 15:16 08/08/2022
Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Thứ Năm, 15:51 04/08/2022
Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Thứ Năm, 14:06 28/07/2022
Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Thứ Hai, 15:25 04/07/2022
Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Thứ Sáu, 13:30 01/07/2022
Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH: Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Giải tích theo chương trình CDIO cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Năm, 14:02 04/11/2021
Dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến học phần Giải tích bài “giới hạn hàm số” theo định hướng cdio cho sinh viên đại học khối ngành kĩ thuật.

Dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến học phần Giải tích bài “giới hạn hàm số” theo định hướng cdio cho sinh viên đại học khối ngành kĩ thuật.

Thứ Hai, 08:42 04/10/2021
Nghiệm thu bài giảng điện tử học phần lý thuyết xác suất (BS6012) cấp cơ sở.

Nghiệm thu bài giảng điện tử học phần lý thuyết xác suất (BS6012) cấp cơ sở.

Thứ Năm, 15:46 26/08/2021

Thẩm định đề cương chi tiết học phần Quan hệ lao động và việc làm (BS 6024)

Thứ Tư, 16:20 21/07/2021

Họp thẩm định đề cương chi tiết học phần Âm nhạc đại cương

Thứ Ba, 16:57 20/07/2021

Video giới thiệu