Systems with Non-Smooth Inputs

Đây là một cuốn sách chuyên khảo được trình bày về một lĩnh vực phân tích phi tuyến hoàn toàn mới và có tính ứng dụng cao. Cuốn sách bao gồm lý thuyết về các hệ không trơn mô tả sự ràng buộc giữa nguồn vào và nguồn ra. Nội dung của cuốn sách cũng trình bày các phương pháp khác nhau cho các ứng dụng trong toán học và vật lý. Trọng tâm đặc biệt của cuốn sách là hiện tượng rơ le với trễ, mạch điện với diode phi tuyến, và hệ thống sinh học có ràng buộc.

Cuốn sách được viết bằng tiếng Anh do nhóm tác giả GS.TSKH Jürgen Appell University of Würzburg Department of Mathematics Emil-Fischer-Str. 30 Campus Hubland Nord D-97074 Würzburg Germany; TS. Nguyễn Thị Hiên – Giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Vietnam; GS.TSKH Lyubov Petrova and Irina Pryadko- Voronezh State University Faculty of Mechanics and Mathematics Universitetskaya pl. 1 RU-394006 Voronezh Russian Federation làm chủ biên được nhà xuất bản De Gruyter xuất bản ngày 08 tháng 3 năm 2021 tại Cộng hòa liên ban Đức .

About this book:The authors present a completely new and highly application-oriented field of nonlinear analysis. The work covers the theory of non-smooth input-output systems and presents various methods to non-standard applications in mathematics and physics. A particular focus lies on hysteresis and relay phenomena, electric circuits with diode nonlinearities, and biological systems with constraints.

- Presents highly topical studies.

- A comprehensive monograph on non-standard applications of nonlinear analysis.

- For researchers in mathematics and physics.

Keywords: Nichtlineare ifferentialgleichung; Approximationsmodelle; Nichtlineare Analysis; Relais

Toàn văn cuốn sách tải về tại đây: https://doi.org/10.1515/9783110709865

  • Thứ Tư, 11:10 10/03/2021

Tags: