Linear functional state bounding for linear positive singular systems with disturbances varying within a bounded set.

Bài báo thuộc danh mục ISI (Q1) do TS, Nguyễn Hữu Sáu- Giảng viên khoa Khoa học cơ bản- Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Mai Viết Thuận- Viên nghiên cứu phát triển- Đại học Duy Tân- Đà Nẵng đăng trên tạp chí Mathematical Methods in the Applied Sciences từ trang 5133 đến trang 5149 trong tập 44 số 6 tháng 4 năm 2021.

Abstract: In this paper, the problem of linear functional state bounding for linear positive singular system with an interval time‐varying delay is investigated for the first time. First, the authors present new conditions for positivity, regularity, impulse free, and the existence of componentwise bound for the state vector of the singular systems without disturbance. Based on the obtained results, and by using state transformations, we derive the smallest componentwise ultimate bound of the state vector of the linear positive singular system with bounded disturbances. Then, we propose some sufficient criteria for linear functional state bounding problems of the positive singular system with time‐varying delays by using some new mathematical techniques. Since the conditions are given in terms of the linear programming/Hurwit matrix/spectral abscissa, we can check them easily and compute directly the smallest componentwise ultimate bound. Finally, a numerical example is given to demonstrate the correctness and the effectiveness of the proposed methodology.

Keywords: linear functional state bounding; positive systems; singular systems; time‐varying delays

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://doi.org/10.1002/mma.7098

  • Thứ Ba, 09:45 13/04/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Theorem On Uniform Continuity Of Newton Potential

Thứ Hai, 15:16 08/08/2022
Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Rút ngắn thời gian tiến hành thí nghiệm xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Thứ Năm, 15:51 04/08/2022
Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Tổ chức dạy học môn “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” dựa vào dự án học tập cho sinh viên nghành du lịch của trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi.

Thứ Năm, 14:06 28/07/2022
Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Investigation rectifier circuits based on the mathematical models in the two-dimensional space

Thứ Hai, 15:25 04/07/2022
Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Positive Solutions and Exponential Stability of Nonlinear Time Delay Systems in the Model of BAM Cohen Grossberg Neural Networks

Thứ Sáu, 13:30 01/07/2022
Systems with Non-Smooth Inputs

Systems with Non-Smooth Inputs

Thứ Tư, 11:10 10/03/2021
New results on reachable sets bounding for delayed positive singular systems with bounded disturbances

New results on reachable sets bounding for delayed positive singular systems with bounded disturbances

Thứ Hai, 14:50 22/02/2021
Accurate approximated solution to the differential inclusion based on the ordinary differential equation.

Accurate approximated solution to the differential inclusion based on the ordinary differential equation.

Thứ Hai, 12:09 22/02/2021
Linear functional state bounding for positive singular systems with unbounded delay and disturbances varying within a bounded set

Linear functional state bounding for positive singular systems with unbounded delay and disturbances varying within a bounded set

Thứ Hai, 15:00 01/02/2021
State bounding and L ∞-gain for positive singular systems with unbounded time-variable delay.

State bounding and L ∞-gain for positive singular systems with unbounded time-variable delay.

Thứ Sáu, 14:06 29/01/2021

Video giới thiệu