Nghiệm thu đề tài: ”Ứng dụng bất đẳng thức biến phân vào mô hình bài toán cân bằng kinh tế và bài toán cân bằng giao thông” cấp đơn vị.

Chiều ngày 09 tháng 6 năm 2021, bằng hình thức trực tuyến trên phần mềm Zoom, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp đơn vị do TS. Đỗ Thị Thanh- Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản làm Chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài: ”Ứng dụng bất đẳng thức biến phân vào mô hình bài toán cân bằng kinh tế và bài toán cân bằng giao thông” do TS. Vũ Văn Đồng – giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản làm chủ nhiệm đề tài.

Thực hiện đề tài nhóm tác giả tập trung nghiên cứu các nội dung: Sự tồn tại nghiệm và tính ổn định nghiệm cho một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân không yêu cầu giả thiết về tính monotone của ánh xạ; Áp dụng các kết quả thu được để khảo sát mô hình bài toán cân bằng kinh tế và bài toán cân bằng giao thông.

Sau khi nghe đại diện nhóm tác giả trả lời chất vấn một số câu hỏi của các thành viên có mặt trong Hội đồng. Hội đồng nghiệm thu đánh giá các kết quả nghiên cứu của đề tài mang tính cấp thiết thực tiễn và góp phần làm sáng tỏ tầm quan trọng và ứng dụng của bất đẳng thức biến phân vào mô hình bài toán cân bằng kinh tế và bài toán cân bằng giao thông. Hội đồng nghiệm thu đề tài thống nhất đồng ý cho nhóm tác giả được bảo vệ đề tài ở cấp cao hơn sau khi đã chỉnh sửa một số nội dung còn tồn tại.

Một vài hình ảnh trong buổi nghiệm thu

  • Thứ Tư, 16:10 09/06/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

State bounding estimation of positive singular discrete-time systems with unbounded time-varying delays

Thứ Tư, 10:43 11/05/2022
New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

New Criteria for Dissipativity Analysis of Fractional-Order Static Neural Networks

Thứ Tư, 14:35 04/05/2022
LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

LMI Conditions for Fractional Exponential Stability and Passivity Analysis of Uncertain Hopfield Conformable Fractional-Order Neural Networks

Thứ Tư, 16:24 20/04/2022
New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

New criteria for dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with non-differentiable time-varying delays

Thứ Ba, 10:37 12/04/2022
Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Tác động của mạng xã hội đến đời sống tâm lý người dân

Thứ Hai, 16:04 04/04/2022
Nghiệm thu xây dựng bài giảng điên tử học phần Giải tích kinh tế (BS6010) cấp đơn vị.

Nghiệm thu xây dựng bài giảng điên tử học phần Giải tích kinh tế (BS6010) cấp đơn vị.

Thứ Năm, 14:38 03/06/2021
New Results on H∞ Control for Nonlinear Conformable Fractional Order Systems

New Results on H∞ Control for Nonlinear Conformable Fractional Order Systems

Thứ Tư, 15:53 02/06/2021
Exponential stabilization via tracking con-vergent rate in load frequency control of multi-area power systems with diverse communication delays

Exponential stabilization via tracking con-vergent rate in load frequency control of multi-area power systems with diverse communication delays

Thứ Hai, 16:14 17/05/2021
THEOREM ON THE REPRESENTATION MEASURES

THEOREM ON THE REPRESENTATION MEASURES

Thứ Hai, 16:23 10/05/2021
THEOREM ON UNIFORM CONTINUITY OF CONONICAL POTENTIAL

THEOREM ON UNIFORM CONTINUITY OF CONONICAL POTENTIAL

Thứ Ba, 16:16 04/05/2021

Video giới thiệu