Exponential stabilization via tracking con-vergent rate in load frequency control of multi-area power systems with diverse communication delays

Bài báo thuộc danh mục ISI(Q2) do nhóm tác giả NCS. Đỗ Thu Phương- Giảng viên toán cơ bản- Khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Văn Hiện- Khoa Toán- Trường Đại học sư phạm Hà Nội; NCS. Phạm Ngọc Thành- School of Engineering, Deakin University, VIC 3216, Australia đăng trên tạp chí International Journal of Dynamics and Control ngày 15 tháng 5 năm 2021

Abstract: In this paper, the problem of exponential stabilization is studied for a model of load frequency control of multi-area interconnected power systems with input delays in the control channel. By utilizing a weighted Lyapunov–Krasovskii scheme, tractable analysis and design conditions of a state feedback controller that makes the closed-loop system exponentially stable with a prescribed decay rate are derived in the framework of linear matrix inequalities. The effectiveness of the design schemes proposed in this paper is validated by simulations of a two-area power model.

Keywords: Load frequency control; Time-delay systems; Exponential stability; Linear matrix inequalities

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://doi.org/10.1007/s40435-021-00815-2

  • Thứ Hai, 16:14 17/05/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Finite-time dissipative control design for one-sided Lipschitz nonlinear singular Caputo fractional order systems

Finite-time dissipative control design for one-sided Lipschitz nonlinear singular Caputo fractional order systems

Thứ Ba, 13:56 09/05/2023
Impulsive stability for positive linear differential-algebraic quations with time-varying delay

Impulsive stability for positive linear differential-algebraic quations with time-varying delay

Thứ Sáu, 13:41 28/04/2023
Mixed H∞ and Passivity Performance for Delayed Conformable Fractional-Order Neural Networks

Mixed H∞ and Passivity Performance for Delayed Conformable Fractional-Order Neural Networks

Thứ Sáu, 13:30 28/04/2023
Aromatic Volatile Organic Compounds Adsorption on Tungsten Diselenide Monolayer

Aromatic Volatile Organic Compounds Adsorption on Tungsten Diselenide Monolayer

Thứ Sáu, 10:15 28/04/2023
Thẩm định, nghiệm thu giáo trình “Toán kỹ thuật” cấp đơn vị

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình “Toán kỹ thuật” cấp đơn vị

Thứ Tư, 13:50 26/04/2023
THEOREM ON THE REPRESENTATION MEASURES

THEOREM ON THE REPRESENTATION MEASURES

Thứ Hai, 16:23 10/05/2021
THEOREM ON UNIFORM CONTINUITY OF CONONICAL POTENTIAL

THEOREM ON UNIFORM CONTINUITY OF CONONICAL POTENTIAL

Thứ Ba, 16:16 04/05/2021
Comparative Study on Backlighting Unit Using CsPbBr3 Nanocrystals/KSFM Phosphor + Blue LED and Commercial WLED in Liquid Crystal Display

Comparative Study on Backlighting Unit Using CsPbBr3 Nanocrystals/KSFM Phosphor + Blue LED and Commercial WLED in Liquid Crystal Display

Thứ Ba, 08:47 27/04/2021
Optimality Conditions for Quadratic Programming Problems in Hilbert Spaces

Optimality Conditions for Quadratic Programming Problems in Hilbert Spaces

Thứ Năm, 09:27 15/04/2021
Linear functional state bounding for linear positive singular systems with disturbances varying within a bounded set.

Linear functional state bounding for linear positive singular systems with disturbances varying within a bounded set.

Thứ Ba, 09:45 13/04/2021

Video giới thiệu