Họp thẩm định đề cương chi tiết học phần: Nhập môn nghiên cứu khoa học

Để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, Sáng ngày 2 tháng 07 năm 2021 tại phòng Hội thảo 212 nhà A2, khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức họp thẩm định đề cương chi tiết học phần Nhập môn nghiên cứu khoa học.

Học phần Nhập môn nghiên cứu khoa học được xây dựng cho sinh viên khối nghành CNKT Điện- Điện tử; CNKT Máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Khoa học máy tính; CNKT cơ khí; CNKT Ô tô. Đây là một trong những học phần quan trọng trong chương trình đào tạo của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

TS. Nguyễn Giang Nam thay mặt nhóm soạn thảo trình bày trước hội đồng thẩm định và toàn thể cán bộ giảng viên tổ bộ môn Xã hội và nhân văn. Nội dung chính của đề cương gồm có 7 phần: Thông tin về học phần; Giảng viên phụ trách học phần; Mô tả tóm tắt học phần; Chuẩn đầu ra của học phần; Quy định dạy-học và đánh giá; Điều kiện thực hiện học phần; Tài liệu học tập. Nội dung đề cương đã nêu cụ thể phương pháp học tập hoạt động của giảng viên và sinh viên ở trên lớp cũng như ở nhà. Sau khi kết thúc môn học sinh viên có thể áp dụng các kiến thức đã học vào hoạt động nghiên cứu khoa học; thực hiện Tiểu luận , bài tập lớn, đồ án/khóa luận tốt nghiệp một cách khoa học.

Kết thúc buổi họp TS. Lê Bá Phương- Trưởng nhóm thẩm định đã tổng hợp các ý kiến góp ý của hội đồng thẩm định cũng như của các giảng viên có mặt trong cuộc họp như sau: Nội dung phương pháp dayk học khá chi tiết phù hợp với chuẩn đầu ra; Mô tả học phần chặt chẽ; Thời lượng phân bổ của các bài học hợp lý. Hồi đồng bỏ phiếu với tỷ lệ 100% phiếu đồng ý nhất trí thông qua đề cương chi tiết học phần: Nhập môn nghiên cứu khoa học.

Một vài hình ảnh trong buổi họp

  • Thứ Sáu, 15:20 02/07/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Finite-time dissipative control design for one-sided Lipschitz nonlinear singular Caputo fractional order systems

Finite-time dissipative control design for one-sided Lipschitz nonlinear singular Caputo fractional order systems

Thứ Ba, 13:56 09/05/2023
Impulsive stability for positive linear differential-algebraic quations with time-varying delay

Impulsive stability for positive linear differential-algebraic quations with time-varying delay

Thứ Sáu, 13:41 28/04/2023
Mixed H∞ and Passivity Performance for Delayed Conformable Fractional-Order Neural Networks

Mixed H∞ and Passivity Performance for Delayed Conformable Fractional-Order Neural Networks

Thứ Sáu, 13:30 28/04/2023
Aromatic Volatile Organic Compounds Adsorption on Tungsten Diselenide Monolayer

Aromatic Volatile Organic Compounds Adsorption on Tungsten Diselenide Monolayer

Thứ Sáu, 10:15 28/04/2023
Thẩm định, nghiệm thu giáo trình “Toán kỹ thuật” cấp đơn vị

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình “Toán kỹ thuật” cấp đơn vị

Thứ Tư, 13:50 26/04/2023
Project-based Learning Method in Advanced Mathematics for Engineering Students in Vietnam: Experimental Research

Project-based Learning Method in Advanced Mathematics for Engineering Students in Vietnam: Experimental Research

Thứ Sáu, 11:44 02/07/2021

Họp thẩm định đề cương chi tiết học phần: Nghệ thuật học đại cương (BS6023)

Thứ Năm, 16:11 01/07/2021
Theorem On The General Form Of A Linear Continuous Functional In The Space Of Continuous Finite Functions.

Theorem On The General Form Of A Linear Continuous Functional In The Space Of Continuous Finite Functions.

Thứ Hai, 13:59 21/06/2021
Nghiệm thu đề tài: ”Ứng dụng bất đẳng thức biến phân vào mô hình bài toán cân bằng kinh tế và bài toán cân bằng giao thông” cấp đơn vị.

Nghiệm thu đề tài: ”Ứng dụng bất đẳng thức biến phân vào mô hình bài toán cân bằng kinh tế và bài toán cân bằng giao thông” cấp đơn vị.

Thứ Tư, 16:10 09/06/2021
Nghiệm thu xây dựng bài giảng điên tử học phần Giải tích kinh tế (BS6010) cấp đơn vị.

Nghiệm thu xây dựng bài giảng điên tử học phần Giải tích kinh tế (BS6010) cấp đơn vị.

Thứ Năm, 14:38 03/06/2021

Video giới thiệu