Finite-time H_infty control of uncertain fractional-order neural networks

Bài báo thuộc danh mục SCIE (Q3) do nhóm tác giả:TS. Nguyễn Hữu Sáu- giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền- khoa Toán Tin- Đại học Thái Nguyên, TS. Mai Viết Thuận- Viện nghiên cứu phát triển- Đại học Duy Tân được đăng trên tạp chí Computational and Applied Mathematics ngày 10 tháng 2 năm 2020.

Abstract: The problem of finite-time H_infty control for uncertain fractional-order neural networks is

investigated in this paper. Using finite-time stability theory and the Lyapunov-like function

method, we first derive a new condition for problem of finite-time stabilization of the considered fractional-order neural networks via linear matrix inequalities (LMIs). Then a new sufficientstabilizationconditionisproposedtoensurethattheresultingclosed-loopsystemis not only finite-time bounded but also satisfies finite-time H_infty performance. Three examples with simulations have been given to demonstrate the validity and correctness of the proposed methods.

Keyword: Fractional order neural networks; Finite- time boundedness; H∞H∞ control problem; Linear matrix inequalities

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40314-020-1069-0#citeas

  • Thứ Tư, 09:12 12/02/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

ULTIMATE STABILITY OF NONLINEAR TIME-VARYING SYSTEMS WITH MULTIPLE DELAYS

Thứ Ba, 09:39 25/02/2020

Finite-time stability and stabilisation of singular discrete-time linear positive systems with time-varying delay.

Thứ Hai, 10:33 25/11/2019

State bounding for positive singular discrete-time systems with time-varying delay and bounded disturbances.

Thứ Hai, 14:06 18/11/2019

Unknown input fractional-order functional observer design for one-side Lipschitz time-delay fractional-order systems.

Thứ Hai, 09:33 11/11/2019

Microscopic approach for low-frequency dielectric constant of liquid water

Thứ Hai, 14:01 04/11/2019

Bảng tổng hợp các bài báo đã công bố trong các tạp chí trong và ngoài nước của CBGV khoa Khoa học cơ bản năm học 2018-2019

Thứ Sáu, 11:13 04/10/2019

Video giới thiệu