Giảng dạy Toán kỹ thuật trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Toán kỹ thuật là học phần mới được đưa vào giảng dạy cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong mấy năm gần đây và ngay lập tức đã khẳng định được tầm quan trọng của toán học đối với các ngành nghề kỹ thuật.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất đến tính chất điện tử và quang học của cấu trúc nano hydroxysiloxane hai chiều’’ cấp Trường.

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, tại phòng hội thảo tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường do PGS.TS. Phạm Văn Bổng – Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất đến tính chất điện tử và quang học của cấu trúc nano hydroxysiloxane hai chiều’’ do TS Nguyễn Thị Sạ- Trưởng bộ môn Vật lý- khoa Khoa học cơ bản làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng và các chuẩn hạt Exciton trong vật liệu hai chiều WSe2’’cấp Trường.

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, tại phòng hội thảo tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường do PGS.TS. Phạm Văn Bổng- Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng và các chuẩn hạt Exciton trong vật liệu hai chiều WSe2’’ do TS Trần Thị Nhàn- Giảng viên Vật lý- khoa Khoa học cơ bản làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Robust observer-based dissipative control designs for fractional-order one-sided Lipschitz nonlinear systems

Bài báo nghiên cứu bài toán điều khiển cho một lớp các hệ cấp phân số phi tuyến, Lipschitz (FOOSL). Trước tiên, dựa trên việc sử dụng một số kỹ thuật toán học phù hợp cùng với sử dụng các bất đẳng thức ma trận tuyến tính (LMI), bài báo đưa ra hàm điều khiển phản hồi trạng thái và các quan sát cho lớp hệ FOOSL. Thứ hai, đưa ra một phương pháp thiết lập bộ điều khiển để đảm bảo rằng hệ đóng là (N,S,R)−tiêu tán. Cuối cùng, đưa ra một ví dụ số kết hợp với kết quả mô phỏng để cho thấy ưu điểm của các kết quả thu được.

Xem thêm

Finite-Time Passivity for Atangana–Baleanu–Caputo Fractional-Order Systems with Nonlinear Perturbations

Bài báo thuộc danh mục ISI (Q2) do nhóm tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền; TS. Mai Viết Thuận- Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên; TS. Nguyễn Trường Thanh- Trường Đại học Mỏ- Địa chất, được Springer xuất bản trực tuyến ngày 04 tháng 08 năm 2022, trên tạp chí Circuits, Systems, and Signal Processing trong tập 41 số 12 tháng 12 năm 2022 từ trang 6774 đến trang 6787.

Xem thêm

Near-electrode effects of ferroelectric nanocomposites filled with pristine and oxidized multiwalled carbon nanotubes at low frequencies

Ống nano carbon đa vách (MWCNT) được biết đến nhiều với một số ứng dụng trong cảm biến, bộ truyền động, máy phát trường, siêu tụ điện... Trong những trường hợp này, MWCNT có thể được sử dụng trực tiếp để tạo điện cực, dây dẫn hoặc đóng vai trò là chất độn để cải thiện các đặc tính điện vật lý của vật liệu làm nên thiết bị. Trong nghiên cứu của mình, nhóm tác giả gồm TS. Lưu Thị Nhạn- Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng với TS. Nguyễn Hoài Thương, PGS.TS Châu Minh Thuyên và Ths. Phan Thị Bích Thảo- Khoa Công nghệ Điện- Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng ống nano carbon nguyên sơ (pMWCNT) và nano carbon bị oxi hóa (oMWCNT) làm chất độn để phát triển vật liệu tổng hợp sắt điện dựa trên kali dihydrogen photphat (KDP) và triglycine sulfat (TGS) để nghiên cứu các hiệu ứng ở khoảng tần số 10 mũ -3–10 mũ 6 Hz.

Xem thêm

Band valley flattening and exciton appearance/disappearance under isotropic strain in monolayer WS2

Bài báo thuộc danh mục ISI (Q2) do nhóm tác giả TS. Trần Thị Nhàn- giảng viên Vật Lý khoa Khoa học cơ bản- Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Trần Quang Huy- Khoa Vật Lý- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; TS. Lương Thị Thêu- Trường Đại học Hòa Bình; TS. Ngô Văn Thanh- Viện Vật lý tính toán-, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; TS. Phùng Thị Việt Bắc- Viện Khoa học Bền vững, Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc Gia Hà Nội; GS.TS. Đinh Văn An- Đại học Osaka- Nhật Bản đăng ngày 07 tháng 12 năm 2022, trên tạp chí The European Physical Journal Plus tập 137, số 12 tháng 12 năm 2022.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng và các chuẩn hạt Exciton trong vật liệu hai chiều WSe2’’cấp đơn vị.

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại phòng hội thảo 505 nhà A1, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp đơn vị do TS. Lê Bá Phương- Trưởng khoa Khoa học cơ bản là Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng và các chuẩn hạt Exciton trong vật liệu hai chiều WSe2’’ do TS Trần Thị Nhàn- Giảng viên Vật lý- khoa Khoa học cơ bản làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất đến tính chất điện tử và quang học của cấu trúc nano hydroxysiloxane hai chiều’’ cấp đơn vị.

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại phòng hội thảo 505 nhà A1, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp đơn vị do TS. Lê Bá Phương- Trưởng khoa Khoa học cơ bản là Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài : ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất đến tính chất điện tử và quang học của cấu trúc nano hydroxysiloxane hai chiều’’ do TS Nguyễn Thị Sạ- Trưởng bộ môn Vật lý- khoa Khoa học cơ bản làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Band Valley Modification under Strain in Monolayer WSe2

Bài báo do nhóm tác giả TS. Trần Thị Nhàn- giảng viên Vật Lý- Khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Đặng Minh Triết- Khoa sư phạm – Trường Đại học Cần Thơ; TS. Trần Quang Huy- Khoa Vật Lý- Trường Đại học Sư Phạm 2; TS. Lương Thị Thêu- Trường Đại học Hòa Bình; GS.TS Đinh Văn An- Trường Đại học Osaka đăng trên tạp chí AIP Advances của hiệp hội Vật Lý Mỹ tập 12 số 11 ngày 17 tháng 11 năm 2022.

Xem thêm