Robust observer-based dissipative control designs for fractional-order one-sided Lipschitz nonlinear systems

Bài báo nghiên cứu bài toán điều khiển cho một lớp các hệ cấp phân số phi tuyến, Lipschitz (FOOSL). Trước tiên, dựa trên việc sử dụng một số kỹ thuật toán học phù hợp cùng với sử dụng các bất đẳng thức ma trận tuyến tính (LMI), bài báo đưa ra hàm điều khiển phản hồi trạng thái và các quan sát cho lớp hệ FOOSL. Thứ hai, đưa ra một phương pháp thiết lập bộ điều khiển để đảm bảo rằng hệ đóng là (N,S,R)−tiêu tán. Cuối cùng, đưa ra một ví dụ số kết hợp với kết quả mô phỏng để cho thấy ưu điểm của các kết quả thu được.

“Robust observer-based dissipative control designs for fractional-order one-sided Lipschitz nonlinear systems” Bài báo thuộc danh mục ISI (Q3) do nhóm tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng TS. Dương Thị Hồng; TS. Mai Viết Thuận; TS Nguyễn Thị Thanh Huyền - Đại học khoa học- Đại học Thái Nguyên được Springer xuất bản trực tuyến ngày 05 tháng 10 năm 2022, trên tạp chí Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Series 2.

Abstract: This manuscript examines the problem of observer-based dissipative control for a class of fractional-order one-sided Lipschitz (FOOSL) nonlinear systems. Firstly, based on the appropriate use of several mathematical techniques combined with linear matrix inequalities (LMIs) techniques, a new condition for the design state feedback controller and observer gains of FOOSL nonlinear systems is derived in terms of LMIs. Secondly, a design method of the observer-based controller is established to ensure that the closed-loop system is strictly (N,S,R)−(N,S,R)−dissipative. Finally, a numerical example combined with simulation results is presented to show the advantage of the obtained procedure.

Keywords: Fractional-order systems; One-sided Lipschitz nonlinearity; Quadratic inner-boundedness; Observer-based dissipative control; Lyapunov functional method; Linear matrix inequality

Toàn văn bài báo tải về tạo đây: https://doi.org/10.1007/s12215-022-00825-9

  • Chủ Nhật, 10:37 08/01/2023

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Finite-time dissipative control design for one-sided Lipschitz nonlinear singular Caputo fractional order systems

Finite-time dissipative control design for one-sided Lipschitz nonlinear singular Caputo fractional order systems

Thứ Ba, 13:56 09/05/2023
Impulsive stability for positive linear differential-algebraic quations with time-varying delay

Impulsive stability for positive linear differential-algebraic quations with time-varying delay

Thứ Sáu, 13:41 28/04/2023
Mixed H∞ and Passivity Performance for Delayed Conformable Fractional-Order Neural Networks

Mixed H∞ and Passivity Performance for Delayed Conformable Fractional-Order Neural Networks

Thứ Sáu, 13:30 28/04/2023
Aromatic Volatile Organic Compounds Adsorption on Tungsten Diselenide Monolayer

Aromatic Volatile Organic Compounds Adsorption on Tungsten Diselenide Monolayer

Thứ Sáu, 10:15 28/04/2023
Thẩm định, nghiệm thu giáo trình “Toán kỹ thuật” cấp đơn vị

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình “Toán kỹ thuật” cấp đơn vị

Thứ Tư, 13:50 26/04/2023
Finite-Time Passivity for Atangana–Baleanu–Caputo Fractional-Order Systems with Nonlinear Perturbations

Finite-Time Passivity for Atangana–Baleanu–Caputo Fractional-Order Systems with Nonlinear Perturbations

Chủ Nhật, 10:04 08/01/2023
Near-electrode effects of ferroelectric nanocomposites filled with pristine and oxidized multiwalled carbon nanotubes at low frequencies

Near-electrode effects of ferroelectric nanocomposites filled with pristine and oxidized multiwalled carbon nanotubes at low frequencies

Thứ Năm, 16:05 05/01/2023
Band valley flattening and exciton appearance/disappearance under isotropic strain in monolayer WS2

Band valley flattening and exciton appearance/disappearance under isotropic strain in monolayer WS2

Thứ Năm, 16:01 08/12/2022
Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng và các chuẩn hạt Exciton trong vật liệu hai chiều WSe2’’cấp đơn vị.

Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng và các chuẩn hạt Exciton trong vật liệu hai chiều WSe2’’cấp đơn vị.

Thứ Tư, 13:54 30/11/2022
Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất đến tính chất điện tử và quang học của cấu trúc nano hydroxysiloxane hai chiều’’ cấp đơn vị.

Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất đến tính chất điện tử và quang học của cấu trúc nano hydroxysiloxane hai chiều’’ cấp đơn vị.

Thứ Tư, 10:32 30/11/2022

Video giới thiệu