Finite-Time Passivity for Atangana–Baleanu–Caputo Fractional-Order Systems with Nonlinear Perturbations

Bài báo thuộc danh mục ISI (Q2) do nhóm tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên Toán cơ bản- khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền; TS. Mai Viết Thuận- Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên; TS. Nguyễn Trường Thanh- Trường Đại học Mỏ- Địa chất, được Springer xuất bản trực tuyến ngày 04 tháng 08 năm 2022, trên tạp chí Circuits, Systems, and Signal Processing trong tập 41 số 12 tháng 12 năm 2022 từ trang 6774 đến trang 6787.

Bài báo đã nghiên cứu bài toán về tính thụ động trong thời gian hữu hạn đối với một lớp các hệ cấp phân số phi tuyến Atangana–Baleanu–Caputo (ABC). Trước tiên, định nghĩa về tính thụ động trong thời gian hữu hạn cho các hệ thống phi tuyến FO với đạo hàm Caputo được đưa ra. Sau đó, các điều kiện đủ dưới dạng bất đẳng thức ma trận tuyến tính (LMI) được đưa ra để đảm bảo rằng một hệ thống như vậy là thụ động mạnh trong thời gian hữu hạn. Cuối cùng, hai ví dụ số được đưa ra để xác minh các kết quả lý thuyết.

Abstract: This paper investigates the problem of finite-time passivity for a class of nonlinear Atangana–Baleanu–Caputo (ABC) fractional-order systems (FOs). Firstly, a new definition of finite-time passivity for the FO nonlinear systems in the frame of the Atangana–Baleanu derivative of Caputo type is introduced. Then several sufficient conditions in the form of linear matrix inequalities (LMIs) are presented to guarantee that such the system is robustly finite-time passive. Finally, two numerical examples are given to verify the theoretical results.

Keywords: Finite-time passivity; Atangana–Baleanu–Caputo fractional-order systems; Finite-time boundedness; Linear matrix inequalities

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://doi.org/10.1007/s00034-022-02135-y

  • Chủ Nhật, 10:04 08/01/2023

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Finite-time dissipative control design for one-sided Lipschitz nonlinear singular Caputo fractional order systems

Finite-time dissipative control design for one-sided Lipschitz nonlinear singular Caputo fractional order systems

Thứ Ba, 13:56 09/05/2023
Impulsive stability for positive linear differential-algebraic quations with time-varying delay

Impulsive stability for positive linear differential-algebraic quations with time-varying delay

Thứ Sáu, 13:41 28/04/2023
Mixed H∞ and Passivity Performance for Delayed Conformable Fractional-Order Neural Networks

Mixed H∞ and Passivity Performance for Delayed Conformable Fractional-Order Neural Networks

Thứ Sáu, 13:30 28/04/2023
Aromatic Volatile Organic Compounds Adsorption on Tungsten Diselenide Monolayer

Aromatic Volatile Organic Compounds Adsorption on Tungsten Diselenide Monolayer

Thứ Sáu, 10:15 28/04/2023
Thẩm định, nghiệm thu giáo trình “Toán kỹ thuật” cấp đơn vị

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình “Toán kỹ thuật” cấp đơn vị

Thứ Tư, 13:50 26/04/2023
Near-electrode effects of ferroelectric nanocomposites filled with pristine and oxidized multiwalled carbon nanotubes at low frequencies

Near-electrode effects of ferroelectric nanocomposites filled with pristine and oxidized multiwalled carbon nanotubes at low frequencies

Thứ Năm, 16:05 05/01/2023
Band valley flattening and exciton appearance/disappearance under isotropic strain in monolayer WS2

Band valley flattening and exciton appearance/disappearance under isotropic strain in monolayer WS2

Thứ Năm, 16:01 08/12/2022
Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng và các chuẩn hạt Exciton trong vật liệu hai chiều WSe2’’cấp đơn vị.

Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng và các chuẩn hạt Exciton trong vật liệu hai chiều WSe2’’cấp đơn vị.

Thứ Tư, 13:54 30/11/2022
Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất đến tính chất điện tử và quang học của cấu trúc nano hydroxysiloxane hai chiều’’ cấp đơn vị.

Nghiệm thu đề tài: ‘‘Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất đến tính chất điện tử và quang học của cấu trúc nano hydroxysiloxane hai chiều’’ cấp đơn vị.

Thứ Tư, 10:32 30/11/2022
Band Valley Modification under Strain in Monolayer WSe2

Band Valley Modification under Strain in Monolayer WSe2

Thứ Năm, 08:01 17/11/2022

Video giới thiệu