Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do TS. Lưu Thị Nhạn chủ nhiệm

Sáng ngày 9/8/2019, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài ‘‘Nghiên cứu quy trình chế tạo và hoạt tính quang xúc tác của mẫu bột nano BiFeO3 pha tạp Mn định hướng ứng dụng phân hủy một số chất màu hữu cơ trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm”. Đề tài do TS. Lưu Thị Nhạn - Giảng viên khoa Khoa học cơ bản chủ nhiệm.

Mục tiêu của Đề tài là nghiên cứu quy trình chế tạo và chế tạo mẫu bột BiFeO3 pha tạp Mn với tỷ lệ pha tạp khác nhau bằng phương pháp sol-gel; nghiên cứu ảnh hưởng của chất pha tạp Mn đối với hoạt tính quang xúc tác của mẫu trong phân hủy xanh methylen.

Thực hiện Đề tài, nhóm tác giả tìm hiểu tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới về vật liệu BiFeO3, BiFeO3 pha tạp các nguyên tố khác nhau. Nhóm nghiên cứu tìm hiểu các phương pháp chế tạo hạt nano BiFeO3, tập trung nghiên cứu quy trình chế tạo vật liệu bằng phương pháp sol-gel, khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo (hóa chất, chế độ xử lý nhiệt) lên sự hình thành pha, hình thái hạt và tính chất của mẫu. Trên cơ sở đó, nhóm chế tạo được mẫu bột nano BiFeO3 pha tạp Mn với các tỷ lệ khác nhau (0%; 5%; 7,5%), khảo sát các tính chất về cấu trúc, hình thái hạt, tính chất quang của mẫu chế tạo được, khảo sát khả năng quang xúc tác của vật liệu chế tạo được để xử lý xanh metylen.

Sau thời gian nghiên cứu, sản phẩm tạo ra của Đề tài là: mẫu bột nano BiFeO3; mẫu bột nano BiFeO3 pha tạp Mn; quy trình chế tạo mẫu bột nano BiFeO3 và BiFeO3 pha tạp Mn bằng phương pháp sol-gel.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Nhóm tác giả đã chế tạo thành công vật liệu BiFe1-x MnO3 với các tỷ lệ Mn là 0; 5% và 7,5 %. Đề tài đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu nghiên cứu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài và xếp loại Khá.

  • Thứ Sáu, 14:56 09/08/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

ULTIMATE STABILITY OF NONLINEAR TIME-VARYING SYSTEMS WITH MULTIPLE DELAYS

Thứ Ba, 09:39 25/02/2020

Finite-time H_infty control of uncertain fractional-order neural networks

Thứ Tư, 09:12 12/02/2020

Finite-time stability and stabilisation of singular discrete-time linear positive systems with time-varying delay.

Thứ Hai, 10:33 25/11/2019

State bounding for positive singular discrete-time systems with time-varying delay and bounded disturbances.

Thứ Hai, 14:06 18/11/2019

Unknown input fractional-order functional observer design for one-side Lipschitz time-delay fractional-order systems.

Thứ Hai, 09:33 11/11/2019

Effects of composition ratio on structure and phase transition of ferroelectric nanocomposites from silicon dioxide nanoparticles and triglycine sulfate

Thứ Năm, 13:22 25/04/2019

THEOREM ON UNIFORM CONTINUITY OF LOGARITHMIC POTENTIAL

Thứ Năm, 11:34 25/04/2019
Hội thảo khoa học cấp khoa chủ đề: Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy học phần Đại số tuyến tính.

Hội thảo khoa học cấp khoa chủ đề: Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy học phần Đại số tuyến tính.

Thứ Sáu, 10:27 29/03/2019
Hội thảo khoa học Vật lý lần 2 năm học 2018-2019

Hội thảo khoa học Vật lý lần 2 năm học 2018-2019

Thứ Năm, 08:48 07/03/2019
Tổ bộ môn Toán cơ bản báo cáo hội thảo Khoa học cấp khoa.

Tổ bộ môn Toán cơ bản báo cáo hội thảo Khoa học cấp khoa.

Thứ Tư, 15:19 23/01/2019

Video giới thiệu