Effects of composition ratio on structure and phase transition of ferroelectric nanocomposites from silicon dioxide nanoparticles and triglycine sulfate

Bài viết do nhóm tác giả: TS. Lưu Thị Nhạn- Trưởng bộ môn Vật Lý khoa Khoa học cơ bản-trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Mai Bích Dung và Nguyễn Thị Kim Dung trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Tạ Đình Hiến trường đại học Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoài Thương trường Đại học Tôn Đức Thắng đăng trên tạp chí Phase Transitions ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Abstract: The present work is devoted to study on influences of silicon dioxide nanoparticles (SiO2) on structure and phase transition of a classical ferroelectric of triglycine sulfate (TGS) by synthesizing a composite containing SiO2 and TGS at different composition weight ratios. Particle size analysis, X-ray diffraction (XRD) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) techniques were utilized to charaterize the synthesized composite. The experiments for investigation of phase transition were conducted from 20 to 120°C under a weak electric field (1 V.cm−1) at 1 kHz. The results revealed an expansion of ferroelectric phase of TGS by 15–55°C with increasing the SiO2 content. Besides, an additional phase transition point which is characteristic for the bulk clusters of TGS was found at low content of SiO2. The detected anomalies were discussed thoroughly based on the interaction between components in the composite.

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01411594.2019.1607343

  • Thứ Năm, 13:22 25/04/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019
Khoa Khoa học cơ bản liên hoan tất niên.

Khoa Khoa học cơ bản liên hoan tất niên.

Thứ Hai, 13:56 28/01/2019

Các bài đã đăng

Finite-time stability and stabilisation of singular discrete-time linear positive systems with time-varying delay.

Thứ Hai, 10:33 25/11/2019

State bounding for positive singular discrete-time systems with time-varying delay and bounded disturbances.

Thứ Hai, 14:06 18/11/2019

Unknown input fractional-order functional observer design for one-side Lipschitz time-delay fractional-order systems.

Thứ Hai, 09:33 11/11/2019

Microscopic approach for low-frequency dielectric constant of liquid water

Thứ Hai, 14:01 04/11/2019

Bảng tổng hợp các bài báo đã công bố trong các tạp chí trong và ngoài nước của CBGV khoa Khoa học cơ bản năm học 2018-2019

Thứ Sáu, 11:13 04/10/2019

THEOREM ON UNIFORM CONTINUITY OF LOGARITHMIC POTENTIAL

Thứ Năm, 11:34 25/04/2019
Hội thảo khoa học cấp khoa chủ đề: Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy học phần Đại số tuyến tính.

Hội thảo khoa học cấp khoa chủ đề: Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy học phần Đại số tuyến tính.

Thứ Sáu, 10:27 29/03/2019
Hội thảo khoa học Vật lý lần 2 năm học 2018-2019

Hội thảo khoa học Vật lý lần 2 năm học 2018-2019

Thứ Năm, 08:48 07/03/2019
Tổ bộ môn Toán cơ bản báo cáo hội thảo Khoa học cấp khoa.

Tổ bộ môn Toán cơ bản báo cáo hội thảo Khoa học cấp khoa.

Thứ Tư, 15:19 23/01/2019
Hội thảo: “Ứng dụng phương trình sai phân trong giảng dạy môn giải tích khối nghành kinh tế theo chương trình CDIO”

Hội thảo: “Ứng dụng phương trình sai phân trong giảng dạy môn giải tích khối nghành kinh tế theo chương trình CDIO”

Thứ Năm, 08:45 27/12/2018

Video giới thiệu