Exponential stability for discrete-time impulsive positive singular system with time delays

Bài báo thuộc danh mục ISI (Q1) do nhóm tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu – Giảng viên Toán cơ bản, khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Mai Viết Thuận- Khoa Toán Tin- Đại học Thái Nguyên; Ths. Nguyễn Thị Phương- Đại học kỹ thuật Công nghiệp- Đại học Thái Nguyên đăng trên tạp chí International Journal of Systems Science do nhà xuất bản Taylor & Francis xuất bản trực tuyến ngày 01 tháng 02 năm 2024 từ trang 1 đến trang 18.

Trong bài báo này nhóm tác giả nghiên cứu bài toán phân tích tính ổn định cho lớp hệ rời rạc có trễ chứa xung. Đầu tiên, bài báo đưa ra các điều kiện đủ đảm bảo tính dương của hệ. Tiếp đó, dựa trên phương pháp mới và sử dụng các phép biến đổi trạng thái để đưa ra một số điều kiện phụ thuộc vào độ trễ cho sự ổn định mũ của lớp hệ được nghiên cứu. Cuối cùng, hiệu quả của các điều kiện đề xuất được xác thực thông qua ba ví dụ số.

Abstract: This paper investigates the impulsive stability analysis issues of discrete-time positive singular systems with time delay. First, the paper addresses the positivity problem of the system by providing sufficient conditions. Next, a new method based on state transformations is presented to derive a new delay-dependent criterion for the exponential stability of impulsive positive singular systems. Finally, the effectiveness of the proposed conditions is validated through three numerical examples.

Keywords: Impulsive system; positive systems; discrete-time singular system; time delays

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://doi.org/10.1080/00207721.2024.2309316

  • Thứ Hai, 08:16 01/04/2024

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Event-triggered H∞ controller design for uncertain fractional-order systems with time-varying delays

Event-triggered H∞ controller design for uncertain fractional-order systems with time-varying delays

Thứ Hai, 08:34 01/04/2024
Analyzing temperature – dependent structural changes and frequency response of a ferroelectric nanocomposite based on triglycine sulfate with oxidized multiwalled carbon nanotubes

Analyzing temperature – dependent structural changes and frequency response of a ferroelectric nanocomposite based on triglycine sulfate with oxidized multiwalled carbon nanotubes

Thứ Ba, 16:03 26/03/2024
NCS Nguyễn Thị Quỳnh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

NCS Nguyễn Thị Quỳnh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Thứ Năm, 10:02 07/03/2024
Thẩm định, nghiệm thu đánh giá cấp trường tài liệu tham khảo: Đại số tuyến tính và một số mô hình tuyến tính

Thẩm định, nghiệm thu đánh giá cấp trường tài liệu tham khảo: Đại số tuyến tính và một số mô hình tuyến tính

Thứ Sáu, 14:52 01/03/2024
Hội thảo: “Giải pháp chuyên môn để chuẩn hóa phương pháp kiểm tra, đánh giá các bài toán cơ học trong chương trình Vật lý 1 và Vật lý đại cương”

Hội thảo: “Giải pháp chuyên môn để chuẩn hóa phương pháp kiểm tra, đánh giá các bài toán cơ học trong chương trình Vật lý 1 và Vật lý đại cương”

Thứ Sáu, 13:10 19/01/2024
Nghiệm thu giáo trình Phương pháp tính cấp trường

Nghiệm thu giáo trình Phương pháp tính cấp trường

Thứ Sáu, 11:36 19/01/2024

Video giới thiệu