Dạy học giải bài toán xác suất nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho sinh viên khối ngành kĩ thuật trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Bài báo do tác giả TS. Đỗ Thị Thanh, Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo số đặc biệt kỳ 1 tháng 5 năm 2020 ( Trang 131-137).

Abstract: The process of teaching mathematics modules plays a major role in contributing to the formation and development of students' mathematical competencies; including many elements, among which is mathematical modeling competence. The paper presents a plan for organizing probability teaching by applying and concretizing mathematical modeling process with probability problem-solving in order to develop mathematical modeling competence for students when learning Statistical Probability at Hanoi University of Industry.

Tóm tắt: Quá trình dạy học các học phần toán có vai trò to lớn trong việc góp phần hình thành và phát triển cho sinh viên năng lực toán học; bao gồm nhiều thành tố rất quan trọng là năng lực mô hình hóa toán học. Bài viết trình bày một phương án tổ chứ dạy học xác suất bằng cách vận dụng, cụ thể hóa quy trình mô hình hóa toán học với tình huống giải toán xác suất, nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho sinh viên thông qua môn học Xác suất ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Keywords: probability,solving problems, competencies, mathematical modeling, students.

Từ khóa: Giải toán xác suất; năng lực; mô hình hóa toán học; sinh viên.

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/so-dac-biet-ki-1-thang-5-422/27-day-hoc-giai-bai-toan-xac-suat-nham-phat-trien-nang-luc-mo-hinh-hoa-toan-hoc-cho-sinh-vien-khoi-nganh-ki-thuat-truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-7425.html

  • Thứ Hai, 15:16 10/08/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Một số biện pháp nâng cao năng lực vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn cho sinh viên trong dạy học học phần “Toán tối ưu và quy hoạch thực nghiệm” ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Một số biện pháp nâng cao năng lực vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn cho sinh viên trong dạy học học phần “Toán tối ưu và quy hoạch thực nghiệm” ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Bảy, 08:51 08/08/2020
Một số biện pháp nâng cao năng lực Toán học hóa bài toán có nội dung thực tiễn cho sinh viên trong dạy học các học phần Toán cao cấp ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Một số biện pháp nâng cao năng lực Toán học hóa bài toán có nội dung thực tiễn cho sinh viên trong dạy học các học phần Toán cao cấp ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Năm, 14:31 06/08/2020
Research of photocatalytic activity of BiFe1-xMnxO3 nanoparticles in decomposition of Methylene blue. (Исследование фотокаталической активности наночастиц BiFe1-xMnxO3 в разложении метиленового синего).

Research of photocatalytic activity of BiFe1-xMnxO3 nanoparticles in decomposition of Methylene blue. (Исследование фотокаталической активности наночастиц BiFe1-xMnxO3 в разложении метиленового синего).

Thứ Hai, 10:49 03/08/2020
Effects of Carbonization on Electrophysical Properties of Cellulose-Based Nanocomposites with Triglycine Sulfate.

Effects of Carbonization on Electrophysical Properties of Cellulose-Based Nanocomposites with Triglycine Sulfate.

Thứ Hai, 11:22 27/07/2020
The generalized theorem on the existence and uniqueness of limit cycle and an example of its application.

The generalized theorem on the existence and uniqueness of limit cycle and an example of its application.

Thứ Hai, 14:55 06/07/2020

Video giới thiệu