Một số biện pháp nâng cao năng lực vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn cho sinh viên trong dạy học học phần “Toán tối ưu và quy hoạch thực nghiệm” ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Bài báo do tác giả TS. Lê Bá Phương-trưởng khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo số đặc biệt kỳ 1 tháng 5 năm 2020 ( Trang 126-130).

Abstract: Teaching mathematics in a practical way is a trend in research and development in Vietnam, including higher education level. This study presents some measures to improve the capacity of applying mathematical knowledge to practice for students at Hanoi University of Industry through the process of teaching module “Optimization and experimental planning” - a new module of training program. All measures focusing on organizing for students to build mathematical models for practical problems, strengthening contact with practical elements for inclusion in lectures will contribute to improving effectiveness and interest in learning that Math module.

Tóm tắt: Dạy học môn Toán theo hướng gắn với thực tiễn đang là một xu thế trong nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam, trong đó có cả bậc Đại học. Nghiên cứu này trình bày một số biện pháp nâng cao năng lực vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thông qua quá trình dạy học học phần “Toán tối ưu và Quy hoạch thực nghiệm” một học phần mới của chương trình đào tạo. Các biện pháp cơ bản tập trung vào việc tổ chức cho sinh viên xây dựng mô hình toán cho các bài toán thực tiễn, tăng cường liên hệ với các yếu tố thực tiễn để đưa vào bài giảng, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập các học phần Toán.

Keywords: optimization and experimental planning, capacity, applying mathematics, student, Hanoi University of Industry.

Từ khóa: Toán tối ưu và Quy hoạch thực nghiệm, năng lực, vận dụng toán học, sinh viên, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/so-dac-biet-ki-1-thang-5-422/26-mot-so-bien-phap-nang-cao-nang-luc-van-dung-tri-thuc-toan-hoc-vao-thuc-tien-cho-sinh-vien-trong-day-hoc-hoc-phan-toan-toi-uu-va-quy-hoach-thuc-nghiem-o-truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-7424.html

  • Thứ Bảy, 08:51 08/08/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Dạy học giải bài toán xác suất nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho sinh viên khối ngành kĩ thuật trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Dạy học giải bài toán xác suất nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho sinh viên khối ngành kĩ thuật trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Hai, 15:16 10/08/2020
Một số biện pháp nâng cao năng lực Toán học hóa bài toán có nội dung thực tiễn cho sinh viên trong dạy học các học phần Toán cao cấp ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Một số biện pháp nâng cao năng lực Toán học hóa bài toán có nội dung thực tiễn cho sinh viên trong dạy học các học phần Toán cao cấp ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Năm, 14:31 06/08/2020
Research of photocatalytic activity of BiFe1-xMnxO3 nanoparticles in decomposition of Methylene blue. (Исследование фотокаталической активности наночастиц BiFe1-xMnxO3 в разложении метиленового синего).

Research of photocatalytic activity of BiFe1-xMnxO3 nanoparticles in decomposition of Methylene blue. (Исследование фотокаталической активности наночастиц BiFe1-xMnxO3 в разложении метиленового синего).

Thứ Hai, 10:49 03/08/2020
Effects of Carbonization on Electrophysical Properties of Cellulose-Based Nanocomposites with Triglycine Sulfate.

Effects of Carbonization on Electrophysical Properties of Cellulose-Based Nanocomposites with Triglycine Sulfate.

Thứ Hai, 11:22 27/07/2020
The generalized theorem on the existence and uniqueness of limit cycle and an example of its application.

The generalized theorem on the existence and uniqueness of limit cycle and an example of its application.

Thứ Hai, 14:55 06/07/2020
The existence and uniqueness of a periodic output function for the infinite relay system.

The existence and uniqueness of a periodic output function for the infinite relay system.

Thứ Sáu, 14:30 03/07/2020

Video giới thiệu