Khoa Khoa học cơ bản đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Nghiên cứu khoa học là một công việc không dễ dàng đòi hỏi các giảng viên phải đầu tư thời gian nhiều, phương pháp làm việc phải nghiêm túc và có sự đam mê mới có thể theo được. Lĩnh vực giảng dạy của khoa Khoa Học Cơ Bản là môn Toán và Vật Lý đây là những môn khoa học trừu tượng và lại giảng dạy ở một trường Đại học không chuyên vì vậy các giảng viên còn chưa coi trọng công tác nghiên cứu khoa học.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trong Khoa, bởi thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học các giảng viên có thêm nhiều kiến thức chuyên sâu đối với lĩnh vực mình đang giảng dạy cả về lý luận cũng như thực tiễn. Trong năm học 2019-2020, khoa Khoa học cơ bản đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và xác định đây là một trong những hoạt động chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy của Khoa cũng như của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trong các năm qua các bài báo, công trình và đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa chủ yếu tác giả chính là các nghiên cứu sinh và Tiến sĩ trong Khoa. Nhưng trong năm học 2019-2020 được sự quan tâm, động viên, khích lệ của Ban chủ nhiệm Khoa đã kích thích lòng đam mê nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong khoa. Vì vậy năm học 2019-2020, hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa đã đạt được những kết quả nhất định như: nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp trường có tính thực tiễn cao của các giảng viên trong Khoa đã được thực hiện, nhiều công trình nghiên cứu khoa học và các bài báo thuộc danh muc ISI, SCIE, SCOPUS cũng đã được công bố quốc tế, 100% các giảng viên trong khoa có bài báo được công bố trên các tạp chí, hội thảo khoa học có uy tín trong nước và ngoài nước.

Các kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn cao đã và đang có tác dụng nâng cao hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của Khoa, tạo nên hình ảnh ngày càng tốt đẹp và góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao danh tiếng của Khoa và Nhà trường.

  • Thứ Hai, 15:20 07/09/2020

Tags: