TS. Nguyễn Thị Hiên với công trình nghiên cứu “Mô hình trơn cho rơ le điều khiển và ứng dụng của mô hình”

Sáng ngày 27/9, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Mô hình trơn cho rơ le điều khiển và ứng dụng của mô hình” do TS. Nguyễn Thị Hiên chủ nhiệm đề tài. PGS.TS Phạm Văn Bổng-Phó Hiệu trưởng chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Xem thêm

Hội nghị công chức viên chức, người lao động khoa Khoa học cơ bản năm 2019

Với mục đích phát huy dân chủ,tập hợp sức mạnh tập thể trong xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển Nhà trường năm học 2019-2020. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại công văn số 202/KH-ĐHCNHN ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động. Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Xem thêm

Họp triển khai kế hoạch năm học 2019-2020.

Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2019 tại phòng hội thảo khoa Khoa học cơ bản trường Đại học Công nghiệp Hà nội đã tổ chức họp tổng kết năm học 2018-2019 và chuẩn bị kế hoạch cho năm học mới 2019-2020.

Xem thêm

Họp đánh giá, phân loại viên chức và bình xét thi đua năm học 2018-2019.

Thực hiện hướng dẫn số 08/HD-ĐHCN ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Trường Đại học Công nghiệp Hà nội về việc đánh giá, phân loại viên chức và bình xét thi đua năm học 2018-2019.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài cấp khoa: “Nghiên cứu quy trình chế tạo và hoạt tính quang xúc tác của bột nano BiFeO3 pha tạp Mn định hướng ứng dụng phân hủy một số chất màu hữu cơ trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm”.

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại phòng hội thảo 212-A2 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, khoa Khoa Học Cơ Bản đã tổ chức nghiệm thu cấp khoa đề tài : “Nghiên cứu quy trình chế tạo và hoạt tính quang xúc tác của bột nano BiFeO3 pha tạp Mn định hướng ứng dụng phân hủy một số chất màu hữu cơ trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm” do TS Lưu Thị Nhạn - Trưởng bộ môn Vật Lý làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp khoa đề tài: “Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong giảng dạy học phần Toán cao cấp ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”.

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2019, khoa Khoa Học Cơ Bản tổ chức nghiệm thu đề tài “Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong giảng dạy học phần Toán cao cấp ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”. Do TS. Đỗ Thị Thanh - Trưởng bộ môn Toán cơ bản chủ trì buổi nghiệm thu.

Xem thêm

Giảng viên khoa Khoa học cơ bản đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại tỉnh Thanh Hóa.

Được sự tin tưởng của Ban Giám Hiệu trường Đại học Công Nghiệp Hà nội, sáng ngày 23 tháng 6 năm 2019 gần 30 cán bộ giảng viên khoa Khoa học cơ bản đã lên đường làm nhiệm vụ tại kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi số 27 thuộc điạ bàn tỉnh Thanh Hóa do Sở GD&ĐT Thanh Hóa chủ trì phối hợp với trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình và trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An tổ chức.

Xem thêm

Lễ đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp đơn vị

Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động rất được quan tâm chú trọng trong khoa Khoa học Cơ bản nói riêng và của trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội nói chung. Những năm qua, việc nghiên cứu đề tài khoa học trong nhà trường được đẩy mạnh nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn nghề nghiệp mang lại hiệu quả cao trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Xem thêm