Khoa Khoa học cơ bản họp đánh giá phân loại viên chức và bình xét thi đua năm học 2019-2020.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, dựa trên hướng dẫn số 07/HD-ĐHCN ngày 06 tháng 08 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét thi đua năm học 2019-2020.

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại phòng hội thảo tầng 2 nhà A2 khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức họp đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét thi đua năm học 2019-2020 cho cán bộ, giáo viên và người lao động trong khoa.

Tham gia cuộc họp có TS. Lê Bá Phương- Trưởng khoa Khoa học cơ bản, chủ trì cuộc họp cùng toàn thể cán bộ giáo viên trong khoa.

Cuộc họp diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đúng quy trình. Căn cứ vào phiếu tự đánh giá, phân loại viên chức của các thành viên trong khoa, cuộc họp đã lấy ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua hình thức biểu quyết và bỏ phiếu tín nhiệm dân chủ công khai.

Kết quả bình xét thi đua như sau:

- Danh hiệu lao động tiên tiến: 37 đồng chí

- Số viên chức không đạt LĐTT: 01 đồng chí

- Đề nghị xét tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp trường: 07 đồng chí

- Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen: 01 đồng chí

Một vài hình ảnh trong buổi họp

  • Thứ Hai, 14:00 17/08/2020

Tags: