Họp bỏ phiếu tín nhiệm vị trí Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản

Thực hiện công tác bổ nhiệm mới các chức danh lãnh đạo của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021, sáng ngày 13 tháng 3 năm 2021 tại phòng hội thảo 211 nhà A2 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, khoa Khoa học cơ bản tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm vị trí Phó trưởng khoa cho TS. Lưu Thị Nhạn và TS. Đỗ Thị Thanh dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Lương Thành- Phó trưởng phòng hành chính cùng đồng chí Phạm Văn Bằng- Chuyên viên phòng tổ chức hành chính.

Mở đầu, đồng chí Nguyễn Lương Thành đã nêu rõ yêu cầu về công tác cán bộ của Nhà trường, cũng như việc lấy phiếu tín nhiệm cho vị trí Phó trưởng khoa là một yêu cầu thiết thực

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương với sự giám sát của tổ công tác nhà trường kết quả đánh giá lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả cao, chứng tỏ sự nhất trí, đồng lòng và tin tưởng của tập thể cán bộ, giảng viên khoa Khoa học cơ bản với các nhân sự lấy phiếu tín nhiệm.

Công tác bổ nhiệm cán bộ được tiến hành tuần tự, đúng thủ tục theo hướng dẫn của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc thực hiện quy trình, giới thiệu, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo đối với nguồn nhân sự tại chỗ của Nhà trường.

Cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm vị trí Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Một vài hình ảnh tại cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm

  • Thứ Bảy, 14:34 13/03/2021

Tags: