Kế hoạch giảng dạy và học tập đến 07/3/2021

Kính gửi: Các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường.

Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh còn phức tạp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng thông báo tới cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường một số nội dung cần thực hiện đến 07/3/2021 như sau:

1. Nhà trường yêu cầu các em học viên, sinh viên chưa di chuyển khỏi nơi đang cư trú hiện tại và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế);

2. Toàn trường triển khai phương thức dạy và học trực tuyến (online) trong thời gian 02 tuần, kể từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 07/3/2021;

3. Điều chỉnh kế hoạch dạy học đảm bảo chất lượng, tiến độ năm học; các học phần thực hành, thực tập, thí nghiệm, phòng Đào tạo và các khoa, trung tâm đào tạo xây dựng kế hoạch học bù sau ngày 08/3/2021;

4. Đối với sinh viên học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (cơ sở đào tạo Hà Nam): thực hiện đào tạo theo kế hoạch, xây dựng phương án đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid - 19.

Căn cứ tình hình cụ thể, Nhà trường sẽ quyết định triển khai tiếp phương thức đào tạo trực tuyến hay chuyển về giảng dạy trực tiếp trên lớp sau ngày 07/3/2021.

Trân trọng thông báo.

  • Thứ Hai, 08:03 22/02/2021

Tags: