KẾT QUẢ THI OLYMPIC TOÁN HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2020-2021

Sinh viên cần hỏi và thắc mắc về bài thi liên hệ với thầy Nguyễn Văn Tuấn, số ĐT: 0912.272.479

ĐIỂM PHÒNG THI: 305 nhà C8 khu C- MÔN : Giải tích kinh tế

STT

Mã số SV

Họ và tên

SBD

Lớp

Số tờ

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký

Ghi chú

1

2020603835

Lê Thị Kiều Nhi

SK01

KTĐT2-K15

4

0327195932

2

2020603682

Nguyễn Thị Hiền

SK02

KTĐT2-K15

3

0334360758

3

2020603692

Cao Thị Thương

SK03

KT7-K15

6.5

0394326047

4

2020603429

Lê Thị Thùy Nương

SK04

KT7- K15

6

0364617468

5

2020603892

Bùi Diệu Ly

SK05

KT7- K15

6.5

0392373944

6

2020603864

Tạ Thị Thùy

SK06

KT7- K15

5.5

0827921108

7

2020601848

Đỗ Quốc Thái

SK07

KT4-K15

4.5

0364218312

8

2020601590

Bùi Thị Trang

SK09

KT4-K15

4.5

0962403834

ĐIỂM PHÒNG THI: 304 nhà C8 khu C - MÔN : Giải tích kỹ thuật

STT

Mã số SV

Họ và tên

SBD

Lớp

Số tờ

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký

Ghi chú

1

2020601702

Nguyễn Công Phúc

SK10

Ô tô 2-K15

4.5

0377927026

2

2020600128

Nguyễn Quốc Phương

SK11

ĐT1-K15

6

0982689509

3

2020607273

Ngô Thế Phương

SK12

CĐT4-K15

5.75

4

2020606977

Phan Hồng Quang

SK13

Điện 8- K15

6.75

0335270743

5

2020602098

Lê Hữu Quốc

SK14

CK2-K15

6.5

6

2020601580

Nguyễn Ngọc Quyết

SK15

CĐT1-K15

7.5

0356269927

7

2020606496

Lê Hoàng Sang

SK16

CĐT4-K15

3

0338943332

8

2020600701

Nguyễn Văn Sâm

SK17

TĐH1-K15

6

9

2020604364

Nguyễn Đắc Sĩ

SK18

TĐH 3-K15

6

10

2020600487

Ngô Quý Tài

SK19

TĐH1-K15

6

11

2020606774

Vũ Anh Tú

SK20

KTPM4-K15

0

0354394229

12

2020604875

Phạm Anh Tú

SK21

KTPM3-K15

6.5

13

Lương Văn Tuân

SK22

Ô tô 2-K15

9

14

2020600126

Nguyễn Minh Tuấn

SK23

Ô tô1-K15

7

0395758323

15

2020600757

Vũ Mạnh Tuấn

SK24

TĐH1-K15

4.75

0964895802

16

2020604168

Trần Văn Tuấn

SK25

Ô tô 4-K15

2

17

2020602709

Vũ Xuân Tùng

SK26

CK3-K15

7

0383368848

18

2020606574

Ngô Văn Thành

SK27

Điện 7-K15

7.5

0363554458

19

2020608139

Phạm Ngọc Thắng

SK28

TĐH1-K15

7.5

0965643565

20

2020601720

Phạm Quang Thiện

SK29

Ô tô 2-K15

6

0329719247

21

2020600190

Vũ Đức Thiện

SK30

Điện 1-K15

5.75

0862155202

22

2020606362

Nguyễn Tiến Viên

SK31

CĐT4-K15

5.25

0869225420

23

2020604983

Lê Văn Thiết

SK33

TĐH 3-K15

2.5

24

2020608158

Nguyễn Ngọc Trung

SK35

CĐT 4-K15

6.5

0964725685

25

2020608162

Nguyễn Linh Trường

SK37

HTTT1-K15

8.5

0362040333

26

2020606555

Lê Xuân Trường

SK38

ĐT 7-K15

2.5

27

2020600817

Đỗ Xuân Trường

SK39

TĐH1-K15

6.5

0981742230

28

2020605010

Đặng Quốc Uy

SK40

HTTT2-K15

7

0975704656

29

2020600769

Đỗ Chí Cường

CĐT1-K15

7

0376853046

30

2020606212

Vương Tùng Dương

KTPM4-K15

5

0344493886

31

2020607820

Hồ Hữu Phương

KTPM4-K15

5.5

0396216207

32

2020607247

Vũ Xuân Đào

KTPM4-K15

0

0336362320

ĐIỂM THI OLYMPIC PHÒNG THI: 303 nhà C8 khu C MÔN : Giải tích kỹ thuật

STT

Mã số SV

Họ và tên

SBD

Lớp

Số tờ

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký

Ghi chú

1

2020602174

Hoàng Minh An

SK41

KTPM2

5.5

0974562297

2

2020606303

Nguyễn Quang Anh

SK42

ĐT 7-K15

4.5

3

2020601636

Đinh Tuấn Anh

SK44

TĐH1-K15

4.5

0352329972

4

2020600007

Nguyễn Hồng Cường

SK45

TĐH1-K15

8.5

0862216356

5

2020604257

Bùi Tiến Dũng

SK46

Ô tô 4-K15

2.5

6

2020601607

Nguyễn Tiến Duy

SK47

KTPM1

6.5

0981069313

7

2020602738

Trương Đức Dương

SK48

CĐT2-K15

3.5

0975521311

8

2020605208

Nguyễn Văn Dương

SK49

HTTT2-K15

3.5

0356076205

9

2020601030

Hoàng Minh Đức

SK50

TĐH1-K15

8

0979318028

10

2020606915

Đỗ Văn Đức

SK51

CĐT4-K15

6

11

2020604519

Đàm Quang Hậu

SK52

TĐH 3-K15

5

12

2020600405

Đồng Đại Hiệp

SK54

TĐH1-K15

7

0936506711

13

2020605820

Nguyễn Văn Hiếu

SK55

TĐH 4-K15

7.5

0347046381

14

2020600902

Nguyễn Xuân Hòa

SK58

TĐH 1- K15

8

0375231658

15

2020600514

Nguyễn Thị Thu Hoài

SK59

ĐT1-K15

3.5

0961091141

16

2020606157

Nguyễn Mạnh Hùng

SK60

CĐT4-K15

6

17

2020605060

Nguyễn Quốc Hữu

SK63

TĐH 3-K15

6

18

2020608107

Phạm Gia Khiêm

SK65

TĐH4-K15

9

0366458983

19

2020602857

Lê Dương Lập

SK67

ĐT 3-K15

4

20

2020601290

Trần Bá Lập

SK68

KTPM1

4

0354710248

21

2020606571

Đỗ Tú Linh

SK69

CĐT4-K15

5.5

0362919156

22

2020600451

Hà Gia Linh

SK70

KTPM1

7.5

0342250348

23

2020603047

Trần Quốc Mạnh

SK72

TĐH 2 -K15

4

0332892174

24

2020604426

Pham Trọng Mạnh

SK75

Ô tô 4-K15

4.5

25

2020601615

Ngô Nhật Minh

SK76

Ô tô 2-K15

8

0347963521

26

2020600382

Đinh Xuân Minh

SK77

TĐH1-K15

8

0334460325

27

2020601606

Đỗ Duy Nam

SK78

Ô tô 2-K15

4

0528558943

28

2020607731

Đào Hoài Nam

SK79

TĐH4-K15

8.5

0393418115

29

2020605324

Dương Xuân Phú

SK80

TĐH 3-K15

5.5

30

2020604867

Vũ Văn Thanh

SK57

KM1-K15

1.5

0978508158

31

2020607811

Mai Văn Tiến

ĐT 8-K15

3

0523680290

32

2020606985

Đặng Văn Hoàng

ĐT 8-K15

6.5

0988232392

33

2020603293

Trịnh Ngọc Phúc

ĐT 4-K15

7

0855338636

34

2020601770

Trần Quang Huy

TĐH 1-K15

6

0866099096

35

2020602185

Nguyễn Hồng Ngát

Điện 2-K15

4.5

03502015629

36

2020605723

Cao Xuân Hiếu

HTTT2-K15

4.5

0817678738

ĐIỂM THI OLYMPIC PHÒNG THI: 302 nhà C8 khu C- MÔN : Đại số tuyến tính

STT

Mã số SV

Họ và tên

SBD

Lớp

Số tờ

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký

Ghi chú

1

2020603350

Trương Văn Chính

SK82

Ô tô 3-K15

9

0382587065

2

2020607398

Đặng Đình Đường

SK86

Điện 8 -K15

3.5

0963213180

3

2020606601

Đinh Đức Hải

SK88

KHMT2-15

7.5

0865691778

4

2020605362

Lê Sỹ Hòa

SK90

Điện6-K15

6

0357463248

5

2020607605

Vũ Mạnh Hùng

SK91

ĐT8-K15

5.5

6

2020607821

Thiều Quang Huy

SK93

ĐT8-K15

6

7

2020605398

Trần Quang Khánh

SK94

CĐT4-K15

5

8

2020607685

Nguyễn Thị Linh

SK95

Điện8-K15

3.5

9

2020605168

Cao Phan Lương

SK97

CĐT3-K15

4

10

2020603658

Nguyễn Văn Lương

SK98

Điện4-K15

3.5

0346206887

11

2020604083

Trần Đình Nghĩa

SK99

CĐT3-K15

7.5

12

2020606606

Đậu Quang Phát

SK101

CNTT5-K15

3.5

0972261421

13

2020603707

Bùi Văn Phú

SK102

CĐT3-K15

5

14

2020603982

Đào Thanh Sơn

SK109

CĐT3-K15

6

0867126557

15

2020602079

Đặng Ngọc Tân

SK112

ĐT 2-K15

3.5

0772305828

16

2020606932

Đoàn Văn Tân

SK113

ĐT8-K15

7.5

17

2020605631

Nguyễn Trọng Tấn

SK114

CĐT3-K15

7

18

2020605658

Ngô Ngọc Tuân

SK115

Nhiệt2-K15

2.5

0943912156

19

2020603903

Đoàn Duy Thành

SK116

KHMT2-K15

3.5

0328130760

20

2020604176

Trần Minh Thắng

SK118

KHMT2-K15

7

0824941794

21

2020602080

Phạm Hữu Thắng

SK119

ĐT 2-K15

2.5

0867044913

22

2020602869

Nguyễn Đức Thiệu

SK120

CĐT2-K15

5.5

23

2020600915

Hoàng Đức Thịnh

SK121

CĐT3-K15

6

24

2020603685

Đỗ Thị Huyền Trang

SK122

Điện4-K15

0.5

036494537

25

2020601990

Đoàn Văn Trung

SK124

CĐT1-K15

6

26

2020605964

Lưu Tuấn Vũ

SK125

CĐT4-K15

7

27

2020606013

Phạm Thị Xuân

SK126

CĐT4-K15

4.5

28

2020607989

Đào Văn Mạnh

SK127

CĐT3-K15

0.5

29

2020602907

Phạm Khắc Kim

Ô tô 3- K15

6

30

Vũ Quốc Cường

Điện 6-K15

2.5

31

2020601322

Đồng Minh Dương

KHMT1-15

7

32

Nguyễn Văn Hiếu

Ô tô 4-K15

3.5

33

Nguyễn Xuân Hòa

ĐT 3-K15

6

34

Hoàng Duy Chiến

CĐT 5-K15

4

ĐIỂM THI OLYMPIC PHÒNG THI: 301 nhà C8 khu C - MÔN : Toán cao cấp

STT

Mã số SV

Họ và tên

SBD

Lớp

Số tờ

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký

Ghi chú

1

2020601546

Nguyễn Minh Đoàn

SK128

CNTT1-K15

2.5

2

2020604382

Nguyễn Vũ Tiến Độ

SK129

CNTT3-K15

2.5

0862671500

3

2020605323

Pham Trường Giang

SK130

CNTT4-K15

7.5

0388015984

4

2020602560

Lã Huy Hoàng

SK131

CNTT1-K15

4

5

2020603386

Trần Hải Nam

SK132

CNTT3-K15

4

0394710598

6

2020601046

Lương Trung Nghĩa

SK133

CNTT2-K15

3.5

7

2020602356

Nguyễn Huy Ngọ

SK134

CNTT1-K15

5.5

8

2020602156

Lê Ngọc Sơn

SK135

CNTT1-K15

5

9

2020605220

Bùi Khắc Tùng

SK135

CNTT4-K15

1.5

0396182106

10

202060087

Nguyễn Văn Thắng

SK137

CNTT2-K15

3

11

2020601070

Nghiêm Đăng Duy Thắng

SK138

CNTT2-K15

4.5

12

2020606909

Nguyễn Thị Thu Thủy

SK139

CNTT6-K15

3.5

13

2020600886

Nguyễn Văn Việt

SK140

CNTT2-K15

4

14

2020604803

Nguyễn Văn Việt

SK141

CNTT4-K15

2.5

0968141002

15

2020605403

Tạ Hoàng Việt

SK142

CNTT4-K15

2.5

0334932444

16

2020606870

Nguyễn Văn Trí

CNTT6-K15

4

0398237932

17

2020602368

Kim Thị Ngọc Ánh

QTVP1-K15

2

0869935837

ĐIỂM THI OLYMPIC PHÒNG THI: 212 nhà A2 khu A- MÔN : Giải tích

STT

Mã số SV

Họ và tên

SBD

Lớp

Số tờ

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký

Ghi chú

1

2017603171

Dương Xuân Đà

SK143

CNTT3-K12

4.5

0961010169

6

2019601411

Mai Phạm Hải Yến

SK148

QTKD1-K14

2.5

0986841012

7

2018605264

Lê Văn Minh

SK149

Điện 4-K13

4.5

0961010

8

2019600099

Nguyễn Văn Thành

SK157

TĐH 1-K14

5

0961393140

ĐIỂM THI OLYMPIC PHÒNG THI:212 nhà A2 khu A- MÔN : Đại số tuyến tính

STT

Mã số SV

Họ và tên

SBD

Lớp

Số tờ

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký

Ghi chú

1

2018600921

Mai Tuấn Anh

SK150

CĐT1-K13

9

0376149021

2

2018604750

Lê Thị Hảo

SK151

KTPM3-K13

5

0983526774

3

2018600559

Trịnh Minh Hiếu

SK152

TCNH1- K13

8.5

0866758699

4

2018605099

Đậu Thị Huyền

SK153

CNTT6-K13

7.5

0385930875

5

2017603480

Cao Bá Nhật

SK154

CĐT 3-K12

8

0948579323

6

2018601449

Nguyễn Đăng Toàn

SK155

CĐT 1-K13

5.5

0396257060

7

2018601451

Lê Văn Tuyên

SK156

CĐT 1-K13

5

0927160614

8

2018604851

Triệu Thị Thêm

KếT2-K14

7

0357071269

9

2019603715

Vũ Thị Trang

SK158

CNTP2-K14

1

0347361890

10

2018605029

Phạm Quang Trung

SK159

KTPM3-K13

8.5

09657193770

  • Thứ Ba, 09:49 19/01/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Quyết định công nhận kết quả thi chung kết Olympic Toán cấp trường năm 2023

Quyết định công nhận kết quả thi chung kết Olympic Toán cấp trường năm 2023

Thứ Sáu, 15:47 24/03/2023
Điểm thi chung khảo Olympic Toán học sinh viên cấp trường năm học 2022-2023

Điểm thi chung khảo Olympic Toán học sinh viên cấp trường năm học 2022-2023

Thứ Ba, 14:47 28/02/2023
Danh sách phòng thi, số báo danh cuộc thi Olympic Toán học sinh viên cấp trường năm 2023

Danh sách phòng thi, số báo danh cuộc thi Olympic Toán học sinh viên cấp trường năm 2023

Thứ Sáu, 13:38 24/02/2023
Thông báo đăng ký tham dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên cấp trường năm học 2022-2023.

Thông báo đăng ký tham dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên cấp trường năm học 2022-2023.

Thứ Ba, 07:40 14/02/2023
Kế hoạch tổ chức trao giải Olympic Toán học và Olympic Vật lý cấp trường năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức trao giải Olympic Toán học và Olympic Vật lý cấp trường năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022

Thứ Sáu, 08:50 13/05/2022
Thông báo danh sách Sinh viên dự thi Sơ khảo Olympic Toán học năm 2020-2021

Thông báo danh sách Sinh viên dự thi Sơ khảo Olympic Toán học năm 2020-2021

Thứ Sáu, 11:44 15/01/2021
Kế hoạch tổ chức trao giải Olympic Toán học và Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Kế hoạch tổ chức trao giải Olympic Toán học và Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Ba, 08:45 17/11/2020
Quyết định công nhận kết quả thi Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Quyết định công nhận kết quả thi Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Tư, 10:28 15/01/2020
Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Thông báo điểm thi Olympic Toán cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Toán cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Sáu, 12:16 03/01/2020

Video giới thiệu