Lịch thi và số báo danh thí sinh tham dự thi Olympic Toán cấp trường năm học 2019-2020.

Thời gian thi: 8h00 Chủ nhật ngày 22/12/2019 Địa điểm thi: - Môn Đại số tuyến tính: P101-201-201-202 nhà C1 - Môn Giải tích Kỹ thuật: P203-301-302-303 nhà C1 - Môn Giải tích kinh tế: P401 nhà C1 - Môn Toán cao cấp : P402- 403 nhà C1 Sinh viên khu A thi tại P212 nhà A2 ( văn phòng khoa cơ bản)

Danh sách tải theo file đính kèm : /media/Khoa KHCB/Danh sách phòng thi.xls

Lưu ý: Những sinh viên còn sót và thiếu tên trong danh sách có thể đến trực tiếp các phòng thi trên trước giờ thi để bổ sung tên vào danh sách

STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019607081Bùi Vân AnhBD01Ô tô 6-K14ĐSTT101-C1
22019606465Nguyễn Quang AnhBD02Ô tô 5-K14ĐSTT101-C1
3Nguyễn Thị Vân AnhBD03ĐT 1-K140865700302ĐSTT101-C1
4Doãn Thị Lan AnhBD04KHMT1 - K140964526098ĐSTT101-C1
5Trần Trường AnhBD05KHMT1 - K140397327708ĐSTT101-C1
62019605477Phạm Tuấn AnhBD06CNTT 5-K14ĐSTT101-C1
72019601102Tạ Tuấn AnhBD07ĐT 2-K14ĐSTT101-C1
82019601467Lê Tuấn AnhBD08ĐT 2-K14ĐSTT101-C1
92019605088Hoàng Đức AnhBD09CĐT 3-K140369066546ĐSTT101-C1
102019603638Bùi Văn BảnBD10Ô tô 3-K140585006021ĐSTT101-C1
11Phan Hữu BảoBD11KHMT1 - K140904788783ĐSTT101-C1
12Lê Minh Trung BìnhBD12KHMT1 - K140961167132ĐSTT101-C1
132019604088Phạm Bá ChiênBD13CNTT4-K14ĐSTT101-C1
142019605921Ngô Đức CườngBD14Ô tô 5-K14ĐSTT101-C1
152019601011Trần Chí CườngBD15Nhiệt 1-K140347154696ĐSTT101-C1
162019603418Nguyễn Hùng CườngBD16Ô tô 3-K140967059958ĐSTT101-C1
172019601283Nguyễn Mạnh CườngBD17CĐT 1- K140343617573ĐSTT101-C1
182019600072Đào Tiến ĐạtBD18Ô tô 6-K14ĐSTT101-C1
19Trần Thành ĐạtBD19ĐT 1-K140866893731ĐSTT101-C1
20Đặng Tiến ĐạtBD20ĐT 3-K140971796306ĐSTT101-C1
21Ninh Tiến ĐạtBD21KHMT1 - K140973793544ĐSTT101-C1
222019600493Nguyễn Đăng Thành ĐạtBD22CĐT 1- K140968348698ĐSTT101-C1
232019606014Bùi Chính ĐạtBD23CNTT 5-K14ĐSTT101-C1
24Nguyễn Văn ĐôngBD24KHMT1 - K140364931886ĐSTT101-C1
25Lê Thế ĐứcBD25KHMT1 - K140374881946ĐSTT101-C1
26Nguyễn Anh ĐứcBD26KHMT1 - K140374977076ĐSTT101-C1
272019600490Nguyễn Anh ĐứcBD27CĐT 1- K140392929956ĐSTT101-C1
282019600775Ngô Anh ĐứcBD28CĐT 1- K140397222232ĐSTT101-C1
292019606565Nguyễn Ngọc ĐứcBD29CĐT 4-K140332413945ĐSTT101-C1
302019600790Đào Văn ĐứcBD30Ô tô1-K14979055710ĐSTT101-C1
31Nguyễn Thị DungBD31KHMT1 - K140357996066ĐSTT101-C1
322019601449Cao Tuấn DũngBD32CĐT 1- K140898270235ĐSTT101-C1
332019005741Nghiêm Anh DũngBD33CĐT 3-K140338014615ĐSTT101-C1
34Nguyễn Văn DươngBD34KHMT1 - K140337273658ĐSTT101-C1
352019604456Nguyễn Văn DươngBD35CNTT4-K14ĐSTT101-C1
362019605402Nguyễn Đăng DươngBD36CĐT 3-K14ĐSTT101-C1
372019601328Nguyễn Văn DươngBD37Ô tô1-K14982767728ĐSTT101-C1
382019600451Đỗ Công DuyBD38CĐT 1- K140975528251ĐSTT101-C1
392019601387Phạm Văn DuyBD39CĐT 1- K140865957341ĐSTT101-C1
402,0149E+10Lê Hữu DuyBD40CĐT 4-K140395675351ĐSTT101-C1
412019603845Nguyễn Đức DuyBD41CĐT2-K14382595407ĐSTT101-C1
422019604275Vũ Ngọc DuyệtBD42CNTT4-K14ĐSTT101-C1
432019602109Đinh Đắc GiaBD43Nhiệt 1-K14942964162ĐSTT101-C1
44Lê Văn HàBD44KHMT1 - K140366754936ĐSTT101-C1
452019601900Nguyễn Thị Việt HàBD45ĐT 2-K14ĐSTT101-C1
462019606068Nguyễn Hồng HảiBD46Nhiệt 2-K140839997147ĐSTT101-C1
47Trần Ngọc HảiBD47KHMT1 - K140337416164ĐSTT101-C1
482019604996Hồ Minh HảiBD48CNTT4-K14ĐSTT101-C1
492019601648Vũ Văn HiếnBD49CĐT 1- K140345250755ĐSTT101-C1
50Vũ Thúy HiềnBD50ĐT 3-K140393857819ĐSTT101-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
1Lê Minh HiềnBD51KHMT1 - K140987005308ĐSTT102-C1
22019604295Lại Đức HiểnBD52CNTT4-K14ĐSTT102-C1
32019607014Lê Quang HiệpBD53Ô tô 6-K14ĐSTT102-C1
42019606308Đỗ Xuân HiếuBD54Ô tô 5-K14ĐSTT102-C1
52019604861Phạm Trung HiếuBD55Nhiệt 2-K140378102552ĐSTT102-C1
6Tạ Văn HiếuBD56ĐT 1-K140972593155ĐSTT102-C1
7Hà Hải HiếuBD57KHMT1 - K140961251418ĐSTT102-C1
82019604413Nguyễn Minh HiếuBD58CNTT4-K14ĐSTT102-C1
92019604623Phí Trung HiếuBD59CNTT4-K14ĐSTT102-C1
102019604168Phạm Minh HiếuBD60CNTT4-K14ĐSTT102-C1
112019604858Đàm Văn HiếuBD61CNTT4-K14ĐSTT102-C1
122019601435Hoàng Xuân HiểuBD62ĐT 2-K14ĐSTT102-C1
13Tạ Thị HoaBD63KHMT1 - K140357583118ĐSTT102-C1
142019605239Phùng Thế HòaBD64CĐT 3-K14ĐSTT102-C1
15Hoàng Thị HoàiBD65KHMT1 - K140362421487ĐSTT102-C1
162019606302Nguyễn Xuân HoàngBD66Ô tô 5-K14ĐSTT102-C1
172019605428Trần Văn HoàngBD67Nhiệt 2-K140379790658ĐSTT102-C1
182019604231Nguyễn Minh HoàngBD68ĐT 4-K140972275591ĐSTT102-C1
19Nguyễn Việt HoàngBD69KHMT1 - K140868248696ĐSTT102-C1
20Bùi Viết HoàngBD70KHMT1 - K140395444083ĐSTT102-C1
212019600743Đinh Việt HoàngBD71CĐT 1- K140973230685ĐSTT102-C1
22Phan Văn HọcBD72KHMT1 - K140974320192ĐSTT102-C1
232019604155Bùi Đình HuấnBD73ĐT 4-K140367869101ĐSTT102-C1
24Đặng Thị Thu HuếBD74KHMT1 - K140973806405ĐSTT102-C1
25Nguyễn Thị HuệBD75KHMT1 - K140789044675ĐSTT102-C1
262019605489Nghiêm Xuân HùngBD760986965440ĐSTT102-C1
272019607164Nguyễn Phi HùngBD77CĐT 4-K140869138425ĐSTT102-C1
28Đỗ Thành HưngBD78ĐT 1-K140968440561ĐSTT102-C1
29Lê Thành HưngBD79KHMT1 - K140866532558ĐSTT102-C1
302019602993Cù Việt HưngBD80CNTT3-K14ĐSTT102-C1
312019606368Nguyễn Quang HuyBD81Ô tô 5-K14ĐSTT102-C1
322019601768Nguyễn Hữu HuyBD82Nhiệt 1-K140345621342ĐSTT102-C1
33Nguyễn Quang HuyBD83ĐT 3-K140562111788ĐSTT102-C1
34Nguyễn Quang HuyBD84KHMT1 - K140917500761ĐSTT102-C1
352019601873Nguyễn Văn HuyBD85ĐT 2-K14ĐSTT102-C1
362019603246Lương Đăng HuyBD86CNTT3-K14ĐSTT102-C1
372019606026Vũ Quang KhảiBD87Ô tô 5-K14ĐSTT102-C1
38Trần Quang KhảiBD88ĐT 3-K140355618089ĐSTT102-C1
392019603825Phạm Quốc KhangBD89ĐT 4-K140394239989ĐSTT102-C1
402019601348Phạm Duy KhánhBD90CĐT 1- K140327531847ĐSTT102-C1
412019604796Phan Quốc KhánhBD91CNTT4-K14ĐSTT102-C1
422019607239Nguyễn Văn LinhBD92Ô tô 6-K14ĐSTT102-C1
43Lê Văn LinhBD93KHMT1 - K140353577530ĐSTT102-C1
442019605271Nguyễn Thùy LinhBD94CNTT 5-K14ĐSTT102-C1
45Nguyễn Thị LoanBD95ĐT 3-K140373998015ĐSTT102-C1
462019606585Mai Văn LongBD96Ô tô 6-K14ĐSTT102-C1
47Nguyễn Hải LongBD97ĐT 3-K14033405307ĐSTT102-C1
48Vũ Hải LongBD98KHMT1 - K140985745327ĐSTT102-C1
492019604740Đinh Văn LongBD99CĐT 3-K140395059821ĐSTT102-C1
502019606371Nguyễn Quang LongBD100Nhiệt 1-K14965341995ĐSTT102-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019601858Nguyễn Mạnh LongBD101Ô tô2-K14354140886ĐSTT202-C1
22019605417Nguyễn Thành LuânBD102Ô tô 5-K14ĐSTT202-C1
32019604929Vũ Đình LươngBD103CĐT 3-K140378107237ĐSTT202-C1
42019601266Đàm Quỳnh MaiBD104ĐT 2-K14ĐSTT202-C1
52019601748Đàm Thị MậnBD105ĐT 2-K14ĐSTT202-C1
62019603937Giáp Văn MạnhBD106ĐT 4-K140396297636ĐSTT202-C1
72019604283Trần Văn MạnhBD107ĐT 4-K140886543599ĐSTT202-C1
82019606179Nguyễn Duy MạnhBD108CNTT 5-K14ĐSTT202-C1
92019605728Vũ Minh MạnhBD109CNTT 5-K14ĐSTT202-C1
10Trần Thị Thùy MinhBD110ĐT 3-K140389261174ĐSTT202-C1
112019603504Lý Trần Hồng MinhBD111ĐT 4-K140942808706ĐSTT202-C1
122019601463Nguyễn Văn MinhBD112CĐT 1- K140971575624ĐSTT202-C1
132019602253Lê Hải MinhBD113CĐT2-K14978959841ĐSTT202-C1
142019605853Nguyễn Văn NamBD114Ô tô 5-K14ĐSTT202-C1
15Nguyễn Thế NamBD115ĐT 3-K140379869129ĐSTT202-C1
162019603371Ngô Thị NamBD116ĐT 4-K140379727907ĐSTT202-C1
17Dương Hải NamBD117KHMT1 - K140348207338ĐSTT202-C1
18Nguyễn Trường NamBD118KHMT1 - K140318253864ĐSTT202-C1
192019602105Vũ Hoài NamBD119ĐT 2-K14ĐSTT202-C1
202019600434Nguyễn Văn NghĩaBD120CĐT 1- K140979767460ĐSTT202-C1
212019605308Trịnh Hà NguyênBD121Ô tô 5-K14ĐSTT202-C1
222019605472Đặng Thị NguyênBD122CNTT 5-K14ĐSTT202-C1
232019604189Đào Duy NhấtBD123CĐT2-K14384630512ĐSTT202-C1
24Đinh Công NhậtBD124KHMT1 - K140363826104ĐSTT202-C1
252019601832Ngô Văn NinhBD125CĐT 1- K140368805202ĐSTT202-C1
262019601474Đỗ Thế PhongBD126CĐT 1- K14ĐSTT202-C1
272019604780Nguyễn Viết PhongBD127CĐT 3-K14ĐSTT202-C1
282019601319Dương Văn PhongBD128Nhiệt 1-K14869963533ĐSTT202-C1
292019604742Trần Đình PhụngBD129CĐT 3-K140399161478ĐSTT202-C1
30Nguyễn Văn PhươngBD130ĐT 3-K1403588573379ĐSTT202-C1
312019600058Lê Anh PhươngBD131CĐT 1- K140365632119ĐSTT202-C1
322019605502Trương Thị Thu PhươngBD132CNTT 5-K14ĐSTT202-C1
33Nguyễn Thị Kim PhượngBD133KHMT1 - K140364858552ĐSTT202-C1
34Nguyễn Hồng QuânBD134ĐT 3-K1403922169412ĐSTT202-C1
352019603384Nguyễn Anh QuânBD135CĐT2-K14368100707ĐSTT202-C1
362019606946Đăng Thành QuangBD136CĐT 4-K140352587845ĐSTT202-C1
372019605117Nguyễn Ngọc QuangBD137CĐT 3-K14ĐSTT202-C1
382019604307Trần Danh QuangBD138CĐT 3-K14ĐSTT202-C1
392019006060Lê Văn QuangBD139CĐT 4-K1409697676942ĐSTT202-C1
402019603726Trần Thọ QuangBD140CĐT2-K14962960058ĐSTT202-C1
412019604294Đinh Văn QuếBD141CĐT 3-K140962244775ĐSTT202-C1
422019607274Lê Vân QuốcBD142Ô tô 6-K14ĐSTT202-C1
432019601700Nguyễn Minh QuyênBD143ĐT 2-K14ĐSTT202-C1
442019604313Trần Xuân QuyềnBD144CNTT4-K14ĐSTT202-C1
452019602632Nguyễn Văn SangBD145Nhiệt 1-K140393221091ĐSTT202-C1
462019606290Nguyễn Đức SơnBD146Ô tô 5-K14ĐSTT202-C1
472019601486Trương Quang SơnBD147ĐT 2-K14ĐSTT202-C1
482019601339Nguyễn Sỹ SơnBD148ĐT 2-K14ĐSTT202-C1
492019605367Nguyễn Hồng SơnBD149CĐT 3-K14ĐSTT202-C1
502019600989Trần Lê SơnBD150Ô tô1-K14989985796ĐSTT202-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019600521Đoàn Văn SựBD151CĐT 1- K140397711042ĐSTT201-C1
2Dương Đức TámBD152CĐT 4-K140981159795ĐSTT201-C1
32019603430Nguyễn Văn TânBD153Nhiệt 1-K140356966303ĐSTT201-C1
42019602274Thân Trọng TânBD154Nhiệt 1-K14383677201ĐSTT201-C1
52019606596Đỗ Phúc TháiBD155Ô tô 6-K14ĐSTT201-C1
62019606154Phạm Văn ThắngBD156Ô tô 5-K14ĐSTT201-C1
72019605935Trần Đức ThắngBD157Ô tô 5-K14ĐSTT201-C1
82019603823Nguyễn ĐÌnh ThắngBD158ĐT 4-K1409720549932ĐSTT201-C1
9Phạm Hữu ThắngBD159KHMT1 - K140911197256ĐSTT201-C1
102019602676Nguyễn Khoa ThanhBD160Nhiệt 1-K140975904651ĐSTT201-C1
112019606549Nguyễn Chí ThanhBD161CĐT 4-K140946742203ĐSTT201-C1
122019605905Nguyễn Viết ThànhBD162Ô tô 5-K14ĐSTT201-C1
132019605319Ngô Công ThànhBD163Ô tô 5-K14ĐSTT201-C1
14Phạm Xuân ThànhBD164KHMT1 - K140382979239ĐSTT201-C1
15Đồng Văn ThươngBD165KHMT1 - K140373210963ĐSTT201-C1
162019004429Dương Thị ThươngBD166CĐT 3-K140962742050ĐSTT201-C1
172019606517Trịnh Trọng ThủyBD167Ô tô 6-K14ĐSTT201-C1
182019603666Lê Hữu TiếnBD168ĐT 4-K140931365359ĐSTT201-C1
192019606139Nguyễn Đức ToànBD169Ô tô 5-K14ĐSTT201-C1
202019605736Trương Đức ToảnBD170CĐT 3-K140963259913ĐSTT201-C1
212019606399Trần Ngọc TớiBD171Ô tô 5-K14ĐSTT201-C1
22Lưu Thị Minh TríBD172KHMT1 - K140969231664ĐSTT201-C1
232019605962Nguyễn Đức TrungBD173Ô tô 5-K14ĐSTT201-C1
242019603066Nguyễn Việt TrungBD174CNTT3-K14ĐSTT201-C1
252019604100Vương Minh TrườngBD175Ô tô 3-K140335058298ĐSTT201-C1
262019603508Nguyễn Quang TrườngBD176Ô tô 3-K140375758101ĐSTT201-C1
27Phạm Như TrườngBD177ĐT 3-K140327600362ĐSTT201-C1
28Nghiêm Văn TrườngBD178KHMT1 - K140978641896ĐSTT201-C1
292019600436Nguyễn Văn TrườngBD179CĐT 1- K140368189127ĐSTT201-C1
302019603566Nguyễn Minh TrườngBD180CNTT3-K14ĐSTT201-C1
312019606077Nguyễn Minh TrườngBD181CĐT 4-K140332609761ĐSTT201-C1
322019604105Lê Anh TúBD182Ô tô 3-K140981180788ĐSTT201-C1
332019602377Bùi Văn TuânBD183Ô tô2-K14929168055ĐSTT201-C1
342019605923Phạm Văn TuấnBD184Ô tô 5-K14ĐSTT201-C1
35Nguyễn Đình TuấnBD185KHMT1 - K140859751595ĐSTT201-C1
36Trần Anh TuấnBD186KHMT1 - K140924988419ĐSTT201-C1
372019003055Trần Đăng TuấnBD187Ô tô 3-K140824993714ĐSTT201-C1
382019600157Nguyễn Phú TuấnBD188CĐT 1- K140705512057ĐSTT201-C1
392019600470Nguyễn Ngọc TuấnBD189CĐT 1- K140372182675ĐSTT201-C1
402019600806Nguyễn Văn TuấnBD190Ô tô1-K14373678948ĐSTT201-C1
412019606589Hoàng Văn TùngBD191Ô tô 6-K14ĐSTT201-C1
42Nguyễn Thanh TùngBD192KHMT1 - K140969796580ĐSTT201-C1
432019602132Phùng Văn TưởngBD193ĐT 2-K14ĐSTT201-C1
442019602113Lê Trọng VĩBD194ĐT 2-K14ĐSTT201-C1
452019606774Hoàng Quốc ViệtBD195Ô tô 6-K14ĐSTT201-C1
462019601329Nguyễn Quốc ViệtBD196CĐT 1- K14098565587ĐSTT201-C1
472019606245Hoàng Quốc VinhBD197Ô tô 5-K14ĐSTT201-C1
482019601703Nguyễn Công Quang VinhBD198ĐT 2-K14ĐSTT201-C1
49Nguyễn Hoàng VũBD199ĐT 1-K140901773615ĐSTT201-C1
502019605307Nguyễn Văn VữngBD200Ô tô 5-K14ĐSTT201-C1
512019606466Nguyễn Phú YênBD201Ô tô 5-K14ĐSTT201-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019600136Trần Bằng AnBD202KTPM 1-K140375021901GTKT203-C1
22019605840Đỗ Đức AnhBD203TĐH 4-K140982261582GTKT203-C1
32019600941Phạm Thị Việt AnhBD204KTPM 1-K140366886184GTKT203-C1
42019600980Vũ Tuấn AnhBD205KTPM 1-K140971935724GTKT203-C1
52019604722Phạm Ngọc AnhBD206Điện 5- K14GTKT203-C1
62019600292Lê Duy AnhBD207TĐH 1-K14GTKT203-C1
72019601652Lê Đình AnhBD208TĐH 1-K14GTKT203-C1
82019605088Hoàng Đức AnhBD209CĐT30369066546GTKT203-C1
92019604769Chu Văn AnhBD210CĐT30974842496GTKT203-C1
102019605462Nguyễn Tiến ẠnhBD211CĐT30961297826GTKT203-C1
112019607190Phạm Văn BiểnBD212CNTT 6-K140987419510GTKT203-C1
122019606597Tống Đức ChiếnBD213Ô tô 6-K14GTKT203-C1
132019602055Chu Văn ChiếnBD214KTPM 2-K140966319037GTKT203-C1
142019606625Nguyễn Văn ChínhBD215CNTT 6-K140352909908GTKT203-C1
152019607236Ngô Văn ChứcBD216Ô tô 6-K14GTKT203-C1
162019601248Trần Văn ChuyềnBD217Điện 2-K140915650512GTKT203-C1
172019602337Ngô Thành CôngBD218Điện 2-K140325759751GTKT203-C1
182019604687Nguyễn Thành CôngBD219Điện 5- K14GTKT203-C1
192019607121Nguyễn Khắc CườngBD220CNTT 6-K140337813458GTKT203-C1
202019603078Trần CườngBD221Điện 3-K140856072428GTKT203-C1
212019601011Trần Chí CườngBD222Nhiệt 1-K140347154696GTKT203-C1
222019603574Lý Văn Ngọc ĐạiBD223KTPM 2-K140387395702GTKT203-C1
232019605287Phạm Bá ĐạiBD224CK50392620463GTKT203-C1
242019604288Phạm Văn ĐạtBD225TĐH 3-K14GTKT203-C1
252019602908Đặng Tiến ĐạtBD226ĐT 3- 140971796306GTKT203-C1
26Lê Quang ĐạtBD227Điện 8-K14GTKT203-C1
272019602136Nguyễn Thành ĐạtBD228KTPM 2-K140335147831GTKT203-C1
282019604703Nguyễn Tiến ĐạtBD229CĐT30352374334GTKT203-C1
292019604838Nguyễn Bá ĐạtBD230HTTT20705432968GTKT203-C1
302019604946Nguyễn Đình ĐiểmBD231CĐT30842006632GTKT203-C1
31Trần Văn DinhBD232Điện 7-K14GTKT203-C1
322019605394Nguyễn Tiến ĐịnhBD233CK60366416344GTKT203-C1
332019606588Trần Đắc ĐồngBD234TĐH 4-K140917297610GTKT203-C1
342019606149Trịnh Công ĐứcBD235CNTT 5-K14GTKT203-C1
352019604578Phạm Ngọc ĐứcBD236CĐT30363099355GTKT203-C1
362019603759Hoàng Ngọc DũngBD237KTPM 2-K140387837936GTKT203-C1
372019600046Nguyễn Tiến DũngBD238TĐH 1-K14038902004GTKT203-C1
382019605741Nghiêm Anh DũngBD239CĐT30338014615GTKT203-C1
392019604879Nguyễn Đình DươngBD240Điện 5- K14GTKT203-C1
402019606860Nguyễn Văn DuyBD241CNTT 6-K140355734608GTKT203-C1
41Mai Ngọc DuyBD242Điện 8-K14GTKT203-C1
422019600278Ngô Khương DuyBD243KTPM 1-K140368624086GTKT203-C1
432019602516Nguyễn Đức DuyBD244KTPM 2-K140352375224GTKT203-C1
442019601936Nguyễn Viết DuyBD245KTPM 2-K140983505530GTKT203-C1
452019602939Bùi Đức GiangBD246KTPM 2-K140946182681GTKT203-C1
462019600004Vũ Tiến HảiBD247Ô tô 6-K14GTKT203-C1
472019605156Nguyễn Long HảiBD248Ô tô 4-K14098492056GTKT203-C1
482019601876Trần Đức HảiBD249Điện 2-K14GTKT203-C1
492019602320Trần Như HảiBD250KTPM 2-K140359568818GTKT203-C1
502019601302Nguyễn Huy HảiBD251TĐH 1-K14GTKT203-C1
512019600801Nguyễn Thị HạnhBD252KTPM 1-K140382093080GTKT203-C1
522019607261Nguyễn Văn HàoBD253CK2-K140867554609GTKT203-C1
53Vũ Đức HiểnBD254KTPM 2-K140966639872GTKT203-C1
542019607107Hà Vĩnh HiệpBD255Ô tô 6-K14GTKT203-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019601814Vũ Tiến HiệpBD256ĐT 2-K14GTKT301-C1
22019602780Trần Văn HiếuBD257ĐT 3- 140966439185GTKT301-C1
32019605720Hà Sỹ HiếuBD258CNTT 5-K14GTKT301-C1
42019601987Pham Minh HiếuBD259KTPM 2-K140338120050GTKT301-C1
52019601172Nguyễn Trung HiếuBD260Điện 2-K140975788054GTKT301-C1
62019601599Trần Ngọc HiếuBD261TĐH 1-K140362372344GTKT301-C1
72019603828Cao Đăng HoaBD262TĐH 3-K14GTKT301-C1
82019605239Phùng Thế HòaBD263CĐT30868117170GTKT301-C1
92019603925Nguyễn Văn HoanBD264TĐH 3-K14GTKT301-C1
102019607111Hoàng Văn HoánBD265Ô tô 6-K14GTKT301-C1
112019601635Đinh Tiến HoànBD266TĐH 1-K14GTKT301-C1
122019607176Lê Văn HoàngBD267CK 1-K140362227069GTKT301-C1
132019600615Lê Văn HoàngBD268CK 1-K140961224059GTKT301-C1
142019602078Nguyễn Đăng HoàngBD269KTPM 2-K140335919519GTKT301-C1
152019603709Chu Minh HoàngBD270KTPM 2-K140348825285GTKT301-C1
162019601396Nguyễn Việt HoàngBD271TĐH 1-K14GTKT301-C1
172019604312Trần Đức HoàngBD272CĐT30343318612GTKT301-C1
182019605196Lê Tiến HoạtBD273Ô tô 4-K140337542918'GTKT301-C1
192019602287Nguyễn Đình HuânBD274KTPM 2-K1403754417808GTKT301-C1
202019605685Phạm Thế HùngBD275CNTT 5-K14GTKT301-C1
212019605562Nguyễn Văn HùngBD276CNTT 5-K14GTKT301-C1
22Đặng Văn HùngBD277Điện 7-K14GTKT301-C1
232019601064Nguyễn Lương HùngBD278KTPM 1-K140397651569GTKT301-C1
242019606388Phạm Hải HưngBD279Ô tô 5-K14GTKT301-C1
252019601992Trần Quang HưngBD280KTPM 2-K14096871765GTKT301-C1
262019603631Đường Vĩnh HưngBD281KTPM 2-K140869046214GTKT301-C1
272019600527Đỗ Thị Thu HươngBD282KTPM 1-K140337487391GTKT301-C1
282019600522Nguyễn Thu HươngBD283TĐH 1-K140971620910GTKT301-C1
292019602882Phan Trọng HuyBD284Điện 3-K14GTKT301-C1
30Đỗ Thế HuyBD285Điện 8-K14GTKT301-C1
312019603712Cao Hữu HuyBD286KTPM 2-K140332711978GTKT301-C1
322019600090Đào Tiến HuyBD287TĐH 1-K140856271101GTKT301-C1
332019602608Trần Quang KhảiBD288ĐT 3- 140355618089GTKT301-C1
34Nguyễn Quang KhangBD289Điện 7-K14GTKT301-C1
352019604727 Đinh Trường KhangBD290CĐT30842041321GTKT301-C1
362019602846Bùi Văn KhoaBD291KTPM 2-K140978269200GTKT301-C1
372019607256Nguyễn Minh KhuêBD292CK 1-K140355324381GTKT301-C1
382019604537Vũ Chí KiênBD293Ô tô 4-K14038338002GTKT301-C1
392019605500Lê Văn LâmBD294CK60868335120GTKT301-C1
402019600847Nguyễn Xuân Tuấn LinhBD295Điện 1'0373858601GTKT301-C1
412019603936Trần Thành LộcBD296KTPM 2-K140868852507GTKT301-C1
422019600330Đặng Thành LongBD297KTPM 1-K14GTKT301-C1
432019601563Phạm Quang LongBD298KTPM 1-K140942559573GTKT301-C1
442019600445Trương Hoàng LongBD299KTPM 1-K140398859974GTKT301-C1
452019602474Võ Xuân LongBD300KTPM 2-K140393608711GTKT301-C1
462019600235Nguyễn Văn LươngBD301KTPM 1-K140334972001GTKT301-C1
47201960602Nguyễn Văn MẫnBD302Ô tô 6-K14GTKT301-C1
482019607049Nguyễn Văn MạnhBD303TĐH 4-K140968718853GTKT301-C1
492019607293Nguyễn Đức MạnhBD304TĐH 4-K140346339118GTKT301-C1
502019602004Phạm Gia MạnhBD305KTPM 2-K140352820308GTKT301-C1
512019602326Nguyễn Đức MạnhBD306KTPM 2-K140392719056GTKT301-C1
522019602795Lê Duy MạnhBD307KTPM 2-K140378627642GTKT301-C1
532019604850Nguyễn Văn MạnhBD308CK50326585987GTKT301-C1
542019602517Lê Minh MạnhBD309HTTT10379612164GTKT301-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12018605264Lê Văn MinhBD310Điện 4 K130822549728GTKT302-C1
22019605248Trần Thanh MinhBD311Nhiệt 2-K140528561260GTKT302-C1
32019603263Vũ Tiến MinhBD312ĐT 3- 140985908522GTKT302-C1
42019602760Đào Quang MinhBD313KTPM 2-K140364414811GTKT302-C1
52019603201Lê Sĩ Quốc MinhBD314KTPM 2-K140343103214GTKT302-C1
62019606070Vũ Văn MườiBD315TĐH 4-K140335411658GTKT302-C1
72019606637Hoàng Đình NamBD316CNTT 6-K140385162546GTKT302-C1
82019604245Nguyễn Hoài NamBD317TĐH 3-K14GTKT302-C1
92019600557Trần Quốc NamBD318KTPM 1-K140967716575GTKT302-C1
102019600335Nguyễn Hải NamBD319KTPM 1-K140972669705GTKT302-C1
112019605867Đoàn Văn NamBD320CK60862286551GTKT302-C1
122019606508Nguyễn Văn NamBD321CĐT40972836243GTKT302-C1
132019604833Trần Văn NăngBD322Điện 5- K14GTKT302-C1
142019600024Phạm Đại NghĩaBD323TĐH 1-K14GTKT302-C1
152019605059Nguyễn Văn NguyênBD324CNTT 5-K14GTKT302-C1
162019604348Phạm Quang NhậtBD325Điện 5- K14GTKT302-C1
172019604333Trần Quang NhậtBD326CĐT30869934497GTKT302-C1
182019604883Nguyễn Bá PhápBD327Điện 5- K14GTKT302-C1
192019600665Nguyễn Tuấn PhátBD328TĐH 1-K14GTKT302-C1
202019606751Cao Văn PhongBD329Ô tô 6-K14GTKT302-C1
212019605348Phạm Văn PhongBD330Ô tô 5-K14GTKT302-C1
222019606714Hoàng Đức PhongBD331TĐH 4-K140865049235GTKT302-C1
23Lê Văn PhongBD332Điện 8-K14GTKT302-C1
242019605806Lại Bảo PhongBD333CK60398886084GTKT302-C1
252019604780Nguyễn Việt PhongBD334CĐT30396021582GTKT302-C1
262019603250Đặng Xuân PhúBD335KTPM 2-K140347350274GTKT302-C1
272019601595Phạm Văn PhúBD336TĐH 1-K140961516581GTKT302-C1
282019605697Đinh Văn PhươngBD337TĐH 4-K140963158675GTKT302-C1
292019604976Bùi Bảo PhươngBD338CĐT30971724022GTKT302-C1
302019600127Đỗ Minh QuânBD339Ô tô 6-K14GTKT302-C1
312019602091Nguyễn Hồng QuânBD340KTPM 2-K140977162815GTKT302-C1
322019604547Nguyễn Thiện QuangBD341TĐH 3-K14GTKT302-C1
33Hoàng Văn QuangBD342Điện 8-K14GTKT302-C1
342019602656Nguyễn Ngọc QuangBD343Điện 2 -K14GTKT302-C1
352019607042Nguyễn Đức QuangBD344CĐT40366523748GTKT302-C1
362019606946Đặng Thành QuangBD345CĐT40352587845GTKT302-C1
372019604307Trần Danh QuangBD346CĐT30376369398GTKT302-C1
382019605117Nguyễn Ngọc QuangBD347CĐT305867504722GTKT302-C1
392019604294 Đinh Văn QuếBD348CĐT30962244778GTKT302-C1
402019600323Nguyễn Anh QuýBD349TĐH 1-K14GTKT302-C1
412019604973Cao Xuân QuyếtBD350CK50386105864GTKT302-C1
422019607192Nguyễn Trịnh SơnBD351Ô tô 6-K14GTKT302-C1
43Nguyễn Văn SơnBD352Điện 8-K14GTKT302-C1
442019600284Nguyễn Hải SơnBD353KTPM 1-K140965140428GTKT302-C1
452019604636Hoàng Tiến SơnBD354Ô tô 4-K140819104830GTKT302-C1
462019605367Nguyễn Hồng SơnBD355CĐT30866404750GTKT302-C1
472019604651Nguyễn Văn SỹBD356CK50985043852GTKT302-C1
482019607298Đoàn Tiến TàiBD357Ô tô 6-K14GTKT302-C1
492019601650Nguyễn Văn TâmBD358Điện 2 -K14GTKT302-C1
502019606606Dương Đức TâmBD359CĐT40981159795GTKT302-C1
512019602000Lê Văn ThăngBD360KTPM 2-K140387234950GTKT302-C1
522019607065Phạm Toàn ThắngBD361Ô tô 6-K14GTKT302-C1
532019605558Nguyễn Văn ThắngBD362CĐT30333138700GTKT302-C1
542019601206Đặng Tiến ThanhBD363KTPM 1-K140856365968GTKT302-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019601962Trịnh Minh ThanhBD337Điện 2-K140382618534GTKT303-C1
22019606549Nguyễn Chí ThanhBD338CĐT40946742203GTKT303-C1
32019601298Nguyễn Thị Phương ThanhBD339TĐH 1-K140378757973GTKT303-C1
42019605719Ngô Công ThànhBD340Ô tô 5-K14GTKT303-C1
52019005200Nguyễn Trung ThànhBD341Ô tô 4-K140865192272GTKT303-C1
62019600091Nguyễn Văn ThànhBD342TĐH 1-K140861393140GTKT303-C1
7Nguyễn Trọng ThaoBD343Điện 7-K14GTKT303-C1
82019605666Trương Trọng ThiBD344CK60967814416GTKT303-C1
92019600111Đào Đức ThịnhBD345KTPM 1-K140949368426GTKT303-C1
102019605487Nguyễn Hữu ThôngBD346HTTT20368625749GTKT303-C1
112019607183Đỗ Thị ThưBD347TĐH 4-K140962676110GTKT303-C1
122019605929Nguyễn Văn ThươngBD348Ô tô 5-K14GTKT303-C1
132019606402Lại Văn ThùyBD349CĐT40947303059GTKT303-C1
142019605219Phạm Văn TiếnBD350CNTT 5-K14GTKT303-C1
152019600900Lê Mạnh TiếnBD351KTPM 1-K140966806067GTKT303-C1
162019602585Nguyễn Đình TiếnBD352KTPM 2-K140867521174GTKT303-C1
17Bùi Văn ToànBD353Điện 8-K14GTKT303-C1
182019601427Nguyễn Khánh ToànBD354Điện 2 -K14GTKT303-C1
192019605707Bùi Việt ToànBD355CĐT30852569188GTKT303-C1
202019600066Đinh Sơn TràBD356Ô tô 6-K14GTKT303-C1
212019600158Nguyễn Thị Thu TrangBD357HTTT10961596287GTKT303-C1
222019603420Nguyễn Văn TrungBD358Điện 4-K14039 2723249GTKT303-C1
232019606062Lê Viết Bảo TrungBD359CK60888335120GTKT303-C1
242019603508Nguyễn Quang TrườngBD360Ô tô 3-K140575758101GTKT303-C1
252019600436Nguyễn Văn TrườngBD361CĐT 1- K14GTKT303-C1
262019604997Vũ Quang TrườngBD362CK50358024150GTKT303-C1
272019606077Nguyễn Minh TrườngBD363CĐT40332609761GTKT303-C1
282019601588Lương Quang TrườngBD364TĐH 1-K140349455429GTKT303-C1
292019605482Vũ Xuân TúBD365CNTT 5-K14GTKT303-C1
302019607214Nguyễn Anh TuấnBD366Ô tô 6-K14GTKT303-C1
312019600435Trần Quốc TuấnBD367TĐH 1-K14GTKT303-C1
322019602693Bùi Hữu TùngBD368Điện 3- K140328038465GTKT303-C1
332019600882Vũ Thanh TùngBD369TĐH 1-K140984044069GTKT303-C1
342019604408Lê Anh VănBD370Điện 5- K14GTKT303-C1
352019607174Ninh Đình VinhBD371CNTT 6-K140964635524GTKT303-C1
362019603228Vũ Duy VinhBD372Ô tô 3-K14GTKT303-C1
372019605087Lê Thế VũBD373TĐH 3-K14GTKT303-C1
382019606432Nguyễn Đức VươngBD374CĐT40363696744GTKT303-C1
392019606483Phạm Đắc VượngBD375Ô tô 6-K14GTKT303-C1
402019603465Nguyễn Đức BáchBD376CK3-K140983687944GTKT303-C1
412019602886Nguyễn Minh HiếuBD377CK3-K140328498534GTKT303-C1
422019601678Đỗ Viết DũngBD378Oto1-K14387678948GTKT303-C1
432019600969Bùi Quang HiệuBD379Oto1-K14364738855GTKT303-C1
442019600622Lê Quang VượngBD380Oto1-K140794001774GTKT303-C1
452019602167Mai Minh HiếuBD381Oto2-K140336123568GTKT303-C1
462019601956Vũ Quốc ĐịnhBD382Oto2-K140963666560GTKT303-C1
472019602626Nguyễn Quốc ThắngBD383Oto2-K140981885275GTKT303-C1
482019606275Bùi Công ĐứcBD384ĐT7-140924145871GTKT303-C1
492019606753Lê Công KiênBD385ĐT7-140705973761GTKT303-C1
502019607139Phan Nguyễn Thành DuyBD386ĐT7-140964290827GTKT303-C1
512019602822Nguyễn Nam LongBD387Nhiệt1-k140906154859GTKT303-C1
522019602981Nguyễn Việt HoàngBD388Nhiệt1-k140961440302GTKT303-C1
532019604106Nguyễn Đức AnhBD389CĐT2-K140919254771GTKT303-C1
542019603070Nguyễn Hán HưngBD390CĐT2-K140869890316GTKT303-C1
552019603486Nguyễn Huy HoàngBD391CĐT2-K140325022097GTKT303-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019601332Trương Bình AnBD388QTKD1-K14Gtich401-C1
22019601664Nguyễn Ngọc ÁnhBD389Kế Toán 3373019616Gtich401-C1
32019600548Nguyễn Văn ĐộBD390QTKD1-K14Gtich401-C1
42019602175Nguyễn Văn ĐứcBD391QTKD2-K14Gtich401-C1
52019604352Nguyễn Thị DungBD392Kế Toán 7398920851Gtich401-C1
62019602229Đặng Thùy DươngBD393QTKD2-K14Gtich401-C1
72019601192Lê Thị Hương GiangBD394QTKD1-K14Gtich401-C1
82019601452Nguyễn Thị Thanh HàBD395Kế Toán 3379763638Gtich401-C1
92019600194Nguyễn Thị Thu HằngBD396QTKD1-K14Gtich401-C1
102019602536Hoàng Minh HiếuBD397QTKD2-K14Gtich401-C1
112019600635Nguyễn Minh HiếuBD398QTKD1-K14Gtich401-C1
122019601042Đinh Thu HoàiBD399QTKD1-K14Gtich401-C1
132019600107Hoàng Thu HươngBD400QTKD1-K14Gtich401-C1
142019600375Trương Thị Khánh LinhBD401QTKD1-K14Gtich401-C1
152019600298Trịnh Hoàng LyBD402QTKD1-K14Gtich401-C1
162019604239Nguyễn Thị LyBD403Kế Toán 7961167292Gtich401-C1
172019602373Bạch Thị Ngọc MaiBD404QTKD2-K14Gtich401-C1
182019600593Nguyễn Hoài NinhBD405QTKD1-K14Gtich401-C1
192019601746Nguyễn Đặng QuânBD406QTKD2-K14Gtich401-C1
202019601354Đào Thanh TâmBD407Kế Toán 3862215501Gtich401-C1
212019607257Nguyễn Phương ThơmBD408QTKD2-K14Gtich401-C1
222019600585Chu Anh ThùyBD409QTKD1-K14Gtich401-C1
232019601196Nguyễn Thị Bích ThủyBD410QTKD1-K14Gtich401-C1
242019604711Nguyễn Xuân TìnhBD411Kế Toán 7359600372Gtich401-C1
252019602191Hoàng Đắc TrungBD412QTKD2-K14Gtich401-C1
26201960130Phạm Ngọc TrungBD413TCNH 1-K14Gtich401-C1
272019601411Mai Phạm Thị YếnBD414QTKD1-K14Gtich401-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019606814Lê Thị Thùy AnBD415QTNL 2-K140383234116CC1402-C1
22019600992Trương Thị Vân AnhBD416QTNL 1-K140356459152CC1402-C1
32019603885Nguyễn Duy AnhBD417QTNL 1-K140334699499CC1402-C1
42019600628Vũ Trí Hải AnhBD418CNTT 1-K14CC1402-C1
52019601440Trần Thị Lan AnhBD419Marketing1705518192CC1402-C1
62019601780Nguyễn Thị ÁnhBD420QTNL 1-K140376159074CC1402-C1
72019602145Trần Hà BắcBD421CNTT 2-K14CC1402-C1
82019600706Đặng Ngọc ChâmBD422Marketing1969697590CC1402-C1
92019605782Tạ Thị Thu ChangBD423QTNL 2-K140984309801CC1402-C1
102019601834Nguyễn Văn ĐạtBD424CNTT 2-K140972395389CC1402-C1
112019605688Mai Ngọc ĐịnhBD425CNTT 5-K14CC1402-C1
122019601835Đỗ Xuân ĐứcBD426QTNL 1-K140384112186CC1402-C1
132019604485Nguyễn Văn DũngBD427KTMT2-K140335407956CC1402-C1
142019600693Nguyễn Viết DươngBD428CNTT 1-K14CC1402-C1
152019601770Lã Lê DuyBD429CNTT 2-K140346209878CC1402-C1
162019601922Trần Thị DuyênBD430CNTT 2-K140961187193CC1402-C1
172019605164Trần Thị GiangBD431QTNL 2-K140942211936CC1402-C1
182019605126Nguyễn Khắc GiangBD432KTMT2-K140843444263CC1402-C1
192019600767Lê Minh HiếuBD433CNTT 1-K140586401278CC1402-C1
202019601007Nguyễn Minh HiếuBD434CNTT 1-K14CC1402-C1
212019604219Dương Thị HoaBD435QTNL 2-K140399103947CC1402-C1
222019605761Dương Thị Thanh HòaBD436QTNL 2-K140961093180CC1402-C1
232019602164Nguyễn Ngọc HoàiBD437CNTT 2-K140382871127CC1402-C1
242019606270Lại Thị HuếBD438QTNL 2-K140386494846CC1402-C1
252019605191Trịnh Thị Thu HươngBD439QTNL 2-K140357016576CC1402-C1
262019600205Nguyễn Đức HuyBD440CNTT 1-K140977420605CC1402-C1
272019601084Vũ Thị HuyềnBD441QTNL 1-K140378826972CC1402-C1
282019604571Chu Thị HuyềnBD442QTNL 2-K140973944960CC1402-C1
292019602571Nguyễn Thị HuyềnBD443CNTT 2-K140966614730CC1402-C1
302019601806Nguyễn Việt KhảiBD444QTNL 1-K140365057816CC1402-C1
312019600529Đào Quý KhánhBD445QTNL 1-K140971480787CC1402-C1
322019602170Trương Trung KiênBD446CNTT 2-K140326969467CC1402-C1
332019605433Hoàng Thị LànhBD447QTNL 2-K140352556469CC1402-C1
342019602307Nguyễn Thị Thùy LinhBD448CNTT 2-K140385247326CC1402-C1
352019602660Đào Thị Mai LinhBD449Marketing1389537885CC1402-C1
362019603346Trần Thị Kim LoanBD450QTNL 1-K140919775766CC1402-C1
372019605590Hoàng Thị Phương LoanBD451QTNL 2-K140328676058CC1402-C1
382019604592Nguyễn Thị Kiều LoanBD452QTNL 2-K140912103896CC1402-C1
12019604894Nguyễn Thị Mai LoanBD453QTNL 2-K14038220071CC1403-C1
22019601356Phan Thị LyBD454QTNL 1-K140967975060CC1403-C1
32019605928Nguyễn Thị Trà MyBD455QTNL 2-K140384917153CC1403-C1
42019604145Hoàng Cao NgữBD456QTNL 2-K140359240606CC1403-C1
52019600731Đào Văn NguyênBD457CNTT 1-K14CC1403-C1
62019601932Trần Thị NhungBD458QTNL 1-K140354323559CC1403-C1
72019602762Nguyễn Thị NụBD459QTNL 1-K140339560945CC1403-C1
82019600618Hồ Văn OaiBD460QTNL 1-K140382804773CC1403-C1
92019604301Nguyễn Thị Hoài PhươngBD461QTNL 2-K140393081465CC1403-C1
102019605453Lê Thị PhươngBD462QTNL 2-K140979336960CC1403-C1
112019601564Chu Văn PhươngBD463Marketing1974225803CC1403-C1
122019606037Nguyễn Thanh QuangBD464QTNL 2-K140388121663CC1403-C1
132019604691Phạ Thị Diễm QuỳnhBD465QTNL 2-K140973850486CC1403-C1
142019601499Tô Văn SangBD466CNTT 2-K140354463296CC1403-C1
152019602301Ngô Ngọc SángBD467CNTT 2-K140943792230CC1403-C1
162019605930Nguyễn Thị TâmBD468QTNL 2-K140376516573CC1403-C1
172019601589Nguyễn Thị TânBD469QTNL 1-K140335522647CC1403-C1
182019604518Phạm Đức ThắngBD470Marketing1336381618CC1403-C1
192019601509Nguyễn Hoàng ThiệuBD471Marketing1857805209CC1403-C1
202019601724Nguyễn Sỹ ThinhBD472KTMT1-K140966481051CC1403-C1
212019607369Nguyễn Thị ThơBD473QTNL 2-K140985218648CC1403-C1
222019602618Nguyễn Đức ThuậnBD474QTNL 1-K140963935037CC1403-C1
232019605986Nguyễn Thị ThuậnBD475QTNL 2-K140326400508CC1403-C1
242019603292Trần Trung ThủyBD476QTNL 1-K140398986974CC1403-C1
252019606424Vũ Thủy TiênBD477QTNL 2-K140359952343CC1403-C1
262019603224Nguyễn Văn TiếnBD478KTMT1-K140981410843CC1403-C1
272019601692Đặng Thị TínhBD479QTNL 1-K140368913210CC1403-C1
282019603146Bùi Bách TìnhBD480KTMT1-K140963661867CC1403-C1
292019606045Lê Thị Huyền TrangBD481QTNL 2-K140982436732CC1403-C1
302019601047Trần Thanh TrúcBD482Marketing1857775509CC1403-C1
312019600037Hồ Bảo TrungBD483Kiểm toán 1-K14CC1403-C1
322019600037Hồ Bảo TrungBD484Kiểm toán 1-K14CC1403-C1
332019601006Lê Thu UyênBD485QTNL 1-K140962605235CC1403-C1
342019604343Nguyễn Tố UyênBD486QTNL 2-K140359508439CC1403-C1
352019601953Trần Hữu VinhBD487CNTT 2-K140396152096CC1403-C1
362019601889Nguyễn Thị XuânBD488QTNL 1-K140772451806CC1403-C1
372019600007Tống Bá XuânBD489KTMT1-K140387444399CC1403-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019600790Đào Văn ĐứcÔ tô1-K14979055710ĐSTT103-C1
22019601328Nguyễn Văn DươngÔ tô1-K14982767728ĐSTT103-C1
32019603845Nguyễn Đức DuyCĐT2-K14382595407ĐSTT103-C1
42019602109Đinh Đắc GiaNhiệt 1-K14942964162ĐSTT103-C1
52019606371Nguyễn Quang LongNhiệt 1-K14965341995ĐSTT103-C1
62019601858Nguyễn Mạnh LongÔ tô2-K14354140886ĐSTT103-C1
72019602253Lê Hải MinhCĐT2-K14978959841ĐSTT103-C1
82019604189Đào Duy NhấtCĐT2-K14384630512ĐSTT103-C1
92019601319Dương Văn PhongNhiệt 1-K14869963533ĐSTT103-C1
102019603384Nguyễn Anh QuânCĐT2-K14368100707ĐSTT103-C1
112019603726Trần Thọ QuangCĐT2-K14962960058ĐSTT103-C1
122019600989Trần Lê SơnÔ tô1-K14989985796ĐSTT103-C1
132019602274Thân Trọng TânNhiệt 1-K14383677201ĐSTT103-C1
142019602377Bùi Văn TuânÔ tô2-K14929168055ĐSTT103-C1
152019600806Nguyễn Văn TuấnÔ tô1-K14373678948ĐSTT103-C1
ThắngNguyễn Quốc Thắng
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019607598Nguyễn Lan AnhBD490CNTP3-K14376260416Giải tích212-A2
22019603705Phạm Thị ÁnhBD491May 2 -K14Giải tích212-A2
3Nguyễn Thị Mai HươngBD492Hóa 2- K140397613974Giải tích212-A2
4Trần Thị HuyềnBD493Hóa 2- K140966153606Giải tích212-A2
52019601261Phạm Phương NamBD494Hóa 1-K140869108413Giải tích212-A2
62019603320Vũ Mạnh DũngBD495CNTP 2-K140976695870Giải tích212-A2
72019605414Đào Văn KhiêmBD496Môi trường 1- K14Giải tích212-A2
82019603673Dương Văn HộiBD497CNTP 2-K140334972523Giải tích212-A2
92019607567Phạm Văn HuyBD498CNTP3-K14352930492Giải tích212-A2
102019607658Nguyễn Thị LinhBD499CNTP3-K14862701492Giải tích212-A2
112019601980Hoàng Văn ThắngBD500Hóa 1-K140923715639Giải tích212-A2
122019607359Nguyễn Thị PhươợngBD501CNTP 2-K140981923728Giải tích212-A2
132019603169Đào Minh VươngBD502Môi trường 1- K14Giải tích212-A2
142019603073Nguyễn Thị Phương ThảoBD503CNTP 2-K140982414570Giải tích212-A2
152019607329Nguyễn Văn TiếnBD504CNTP 2-K140961173401Giải tích212-A2
162019603703Nguyễn Thị TràBD505CNTP 2-K140337525779Giải tích212-A2
172019603715Vũ Thị TrangBD506CNTP 2-K140347361890Giải tích212-A2
182019603798Nguyễn Thị Kiều TrangBD507CNTP 2-K140859251399Giải tích212-A2
19Nguyễn Thị Bích HồngBD508Hóa 2- K140972378280Giải tích212-A2
20Đặng Trung KiênBD509Hóa 2- K140353735287Giải tích212-A2
212019604521Nguyễn Thị Ngọc ÁnhBD510May 2 -K14đại số212-A2
222019687385Đàm Thị CúcBD511May 2 -K14đại số212-A2
232019607385Đàm Thị CúcBD512May 2 -K14đại số212-A2
242019607202Đỗ Thị Ánh DươngBD513May 2 -K14đại số212-A2
252019607395Lều Thị DuyênBD514May 2 -K14đại số212-A2
262019604320Hoàng Thị HàBD515May 2 -K14đại số212-A2
272019600559Trịnh Minh HiếuBD516TCNH1-K130866758699đại số212-A2
282019606448Đinh Thị Thu HươngBD517May 2 -K14đại số212-A2
292019604061Bùi Thị HươngBD518May 2 -K14đại số212-A2
302019604338Dương Thị Thúy KiềuBD519May 2 -K14đại số212-A2
312019603594Hoàng Thị Thùy LinhBD520May 2 -K14đại số212-A2
322017603480Cao Bá NhậtBD521CDDT-K120948579323đại số212-A2
332019603979Nguyễn Thị ThảoBD522May 2 -K14đại số212-A2
342019604032Vũ Thị ThêuBD523May 2 -K13đại số212-A2
3520196033109Mạc Thị TrangBD524May 2 -K14đại số212-A2
362019604340Dương Thị Thúy Vân
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019607081Bùi Vân AnhBD01Ô tô 6-K14ĐSTT101-C1
22019606465Nguyễn Quang AnhBD02Ô tô 5-K14ĐSTT101-C1
3Nguyễn Thị Vân AnhBD03ĐT 1-K140865700302ĐSTT101-C1
4Doãn Thị Lan AnhBD04KHMT1 - K140964526098ĐSTT101-C1
5Trần Trường AnhBD05KHMT1 - K140397327708ĐSTT101-C1
62019605477Phạm Tuấn AnhBD06CNTT 5-K14ĐSTT101-C1
72019601102Tạ Tuấn AnhBD07ĐT 2-K14ĐSTT101-C1
82019601467Lê Tuấn AnhBD08ĐT 2-K14ĐSTT101-C1
92019605088Hoàng Đức AnhBD09CĐT 3-K140369066546ĐSTT101-C1
102019603638Bùi Văn BảnBD10Ô tô 3-K140585006021ĐSTT101-C1
11Phan Hữu BảoBD11KHMT1 - K140904788783ĐSTT101-C1
12Lê Minh Trung BìnhBD12KHMT1 - K140961167132ĐSTT101-C1
132019604088Phạm Bá ChiênBD13CNTT4-K14ĐSTT101-C1
142019605921Ngô Đức CườngBD14Ô tô 5-K14ĐSTT101-C1
152019601011Trần Chí CườngBD15Nhiệt 1-K140347154696ĐSTT101-C1
162019603418Nguyễn Hùng CườngBD16Ô tô 3-K140967059958ĐSTT101-C1
172019601283Nguyễn Mạnh CườngBD17CĐT 1- K140343617573ĐSTT101-C1
182019600072Đào Tiến ĐạtBD18Ô tô 6-K14ĐSTT101-C1
19Trần Thành ĐạtBD19ĐT 1-K140866893731ĐSTT101-C1
20Đặng Tiến ĐạtBD20ĐT 3-K140971796306ĐSTT101-C1
21Ninh Tiến ĐạtBD21KHMT1 - K140973793544ĐSTT101-C1
222019600493Nguyễn Đăng Thành ĐạtBD22CĐT 1- K140968348698ĐSTT101-C1
232019606014Bùi Chính ĐạtBD23CNTT 5-K14ĐSTT101-C1
24Nguyễn Văn ĐôngBD24KHMT1 - K140364931886ĐSTT101-C1
25Lê Thế ĐứcBD25KHMT1 - K140374881946ĐSTT101-C1
26Nguyễn Anh ĐứcBD26KHMT1 - K140374977076ĐSTT101-C1
272019600490Nguyễn Anh ĐứcBD27CĐT 1- K140392929956ĐSTT101-C1
282019600775Ngô Anh ĐứcBD28CĐT 1- K140397222232ĐSTT101-C1
292019606565Nguyễn Ngọc ĐứcBD29CĐT 4-K140332413945ĐSTT101-C1
302019600790Đào Văn ĐứcBD30Ô tô1-K14979055710ĐSTT101-C1
31Nguyễn Thị DungBD31KHMT1 - K140357996066ĐSTT101-C1
322019601449Cao Tuấn DũngBD32CĐT 1- K140898270235ĐSTT101-C1
332019005741Nghiêm Anh DũngBD33CĐT 3-K140338014615ĐSTT101-C1
34Nguyễn Văn DươngBD34KHMT1 - K140337273658ĐSTT101-C1
352019604456Nguyễn Văn DươngBD35CNTT4-K14ĐSTT101-C1
362019605402Nguyễn Đăng DươngBD36CĐT 3-K14ĐSTT101-C1
372019601328Nguyễn Văn DươngBD37Ô tô1-K14982767728ĐSTT101-C1
382019600451Đỗ Công DuyBD38CĐT 1- K140975528251ĐSTT101-C1
392019601387Phạm Văn DuyBD39CĐT 1- K140865957341ĐSTT101-C1
402,0149E+10Lê Hữu DuyBD40CĐT 4-K140395675351ĐSTT101-C1
412019603845Nguyễn Đức DuyBD41CĐT2-K14382595407ĐSTT101-C1
422019604275Vũ Ngọc DuyệtBD42CNTT4-K14ĐSTT101-C1
432019602109Đinh Đắc GiaBD43Nhiệt 1-K14942964162ĐSTT101-C1
44Lê Văn HàBD44KHMT1 - K140366754936ĐSTT101-C1
452019601900Nguyễn Thị Việt HàBD45ĐT 2-K14ĐSTT101-C1
462019606068Nguyễn Hồng HảiBD46Nhiệt 2-K140839997147ĐSTT101-C1
47Trần Ngọc HảiBD47KHMT1 - K140337416164ĐSTT101-C1
482019604996Hồ Minh HảiBD48CNTT4-K14ĐSTT101-C1
492019601648Vũ Văn HiếnBD49CĐT 1- K140345250755ĐSTT101-C1
50Vũ Thúy HiềnBD50ĐT 3-K140393857819ĐSTT101-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
1Lê Minh HiềnBD51KHMT1 - K140987005308ĐSTT102-C1
22019604295Lại Đức HiểnBD52CNTT4-K14ĐSTT102-C1
32019607014Lê Quang HiệpBD53Ô tô 6-K14ĐSTT102-C1
42019606308Đỗ Xuân HiếuBD54Ô tô 5-K14ĐSTT102-C1
52019604861Phạm Trung HiếuBD55Nhiệt 2-K140378102552ĐSTT102-C1
6Tạ Văn HiếuBD56ĐT 1-K140972593155ĐSTT102-C1
7Hà Hải HiếuBD57KHMT1 - K140961251418ĐSTT102-C1
82019604413Nguyễn Minh HiếuBD58CNTT4-K14ĐSTT102-C1
92019604623Phí Trung HiếuBD59CNTT4-K14ĐSTT102-C1
102019604168Phạm Minh HiếuBD60CNTT4-K14ĐSTT102-C1
112019604858Đàm Văn HiếuBD61CNTT4-K14ĐSTT102-C1
122019601435Hoàng Xuân HiểuBD62ĐT 2-K14ĐSTT102-C1
13Tạ Thị HoaBD63KHMT1 - K140357583118ĐSTT102-C1
142019605239Phùng Thế HòaBD64CĐT 3-K14ĐSTT102-C1
15Hoàng Thị HoàiBD65KHMT1 - K140362421487ĐSTT102-C1
162019606302Nguyễn Xuân HoàngBD66Ô tô 5-K14ĐSTT102-C1
172019605428Trần Văn HoàngBD67Nhiệt 2-K140379790658ĐSTT102-C1
182019604231Nguyễn Minh HoàngBD68ĐT 4-K140972275591ĐSTT102-C1
19Nguyễn Việt HoàngBD69KHMT1 - K140868248696ĐSTT102-C1
20Bùi Viết HoàngBD70KHMT1 - K140395444083ĐSTT102-C1
212019600743Đinh Việt HoàngBD71CĐT 1- K140973230685ĐSTT102-C1
22Phan Văn HọcBD72KHMT1 - K140974320192ĐSTT102-C1
232019604155Bùi Đình HuấnBD73ĐT 4-K140367869101ĐSTT102-C1
24Đặng Thị Thu HuếBD74KHMT1 - K140973806405ĐSTT102-C1
25Nguyễn Thị HuệBD75KHMT1 - K140789044675ĐSTT102-C1
262019605489Nghiêm Xuân HùngBD760986965440ĐSTT102-C1
272019607164Nguyễn Phi HùngBD77CĐT 4-K140869138425ĐSTT102-C1
28Đỗ Thành HưngBD78ĐT 1-K140968440561ĐSTT102-C1
29Lê Thành HưngBD79KHMT1 - K140866532558ĐSTT102-C1
302019602993Cù Việt HưngBD80CNTT3-K14ĐSTT102-C1
312019606368Nguyễn Quang HuyBD81Ô tô 5-K14ĐSTT102-C1
322019601768Nguyễn Hữu HuyBD82Nhiệt 1-K140345621342ĐSTT102-C1
33Nguyễn Quang HuyBD83ĐT 3-K140562111788ĐSTT102-C1
34Nguyễn Quang HuyBD84KHMT1 - K140917500761ĐSTT102-C1
352019601873Nguyễn Văn HuyBD85ĐT 2-K14ĐSTT102-C1
362019603246Lương Đăng HuyBD86CNTT3-K14ĐSTT102-C1
372019606026Vũ Quang KhảiBD87Ô tô 5-K14ĐSTT102-C1
38Trần Quang KhảiBD88ĐT 3-K140355618089ĐSTT102-C1
392019603825Phạm Quốc KhangBD89ĐT 4-K140394239989ĐSTT102-C1
402019601348Phạm Duy KhánhBD90CĐT 1- K140327531847ĐSTT102-C1
412019604796Phan Quốc KhánhBD91CNTT4-K14ĐSTT102-C1
422019607239Nguyễn Văn LinhBD92Ô tô 6-K14ĐSTT102-C1
43Lê Văn LinhBD93KHMT1 - K140353577530ĐSTT102-C1
442019605271Nguyễn Thùy LinhBD94CNTT 5-K14ĐSTT102-C1
45Nguyễn Thị LoanBD95ĐT 3-K140373998015ĐSTT102-C1
462019606585Mai Văn LongBD96Ô tô 6-K14ĐSTT102-C1
47Nguyễn Hải LongBD97ĐT 3-K14033405307ĐSTT102-C1
48Vũ Hải LongBD98KHMT1 - K140985745327ĐSTT102-C1
492019604740Đinh Văn LongBD99CĐT 3-K140395059821ĐSTT102-C1
502019606371Nguyễn Quang LongBD100Nhiệt 1-K14965341995ĐSTT102-C1
STTMã SVHọ và tênSố BDHệ Khóa LớpSố điện thoại Môn thiPhòng thi
12019601858Nguyễn Mạnh LongBD101Ô tô2-K14354140886ĐSTT202-C1
22019605417Nguyễn Thành LuânBD102Ô tô 5-K14ĐSTT202-C1
32019604929Vũ Đình LươngBD103CĐT 3-K140378107237ĐSTT202-C1
42019601266Đàm Quỳnh MaiBD104ĐT 2-K14ĐSTT