Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Khoa KHCB được thành lập ngày 22/12/2005 theo quyết định số 2040/QĐ-ĐHCN. Với nhiệm vụ biên soạn chương trình, tổ chức giảng dạy các môn học trong lĩnh vực Toán và Vật lí cho tất cả các cấp trình độ, các ngành đào tạo của nhà trường. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường, đến nay khoa KHCB đã trở thành một tập thể vững về chuyên môn, yêu nghề, đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ, luôn luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục & đào tạo... Xem tiếp

Tập Thể Khoa Khoa Học Cơ Bản

Giới thiệu