Địa chỉ liên hệ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Văn phòng khoa: Phòng 211, nhà A2

Phòng hội thảo: Phòng 212, nhà A2

Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37655354, số nội bộ 843, Email: khoakhcb@haui.edu.vn

Trưởng Khoa: Phòng 213, nhà A2

Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Phó Trưởng Khoa & các Trưởng bộ môn: P 214 , nhà A2

Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.