Địa chỉ liên hệ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Văn phòng khoa: Phòng 504, nhà A1

Phòng hội thảo: Phòng 505, nhà A1

Điện thoại: 024 37655354, Email: khoakhcb@haui.edu.vn

Trưởng Khoa: Lê Bá Phương- Phòng 502, nhà A1

Phó Trưởng Khoa : Đỗ Thị Thanh- phòng 509 nhà A1

Phó Trưởng Khoa : Lưu Thị Nhạn & Tổ bộ môn Vật Lý: P 501 nhà A1

Tổ Bộ môn Toán Cơ Bản: Phòng 503 nhà A1

Tổ Bộ môn Toán Ứng Dụng: Phòng 516 nhà A1

Tổ Bộ môn Xã hội và Nhân văn: phòng 504, nhà A1

Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.