Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Khoa KHCB được trang bị 06 phòng làm việc, 01 phòng hội thảo tại tầng 5 nhà A1 với đầy đủ các trang thiết bị như hệ thống mạng, máy tính, máy chiếu, máy in, máy photocopi ...

Cơ sở vật chất

Phòng hội thảo của khoa- P505- nhà A1

Cơ sở vật chất

Văn phòng khoa- P504- nhà A1

Về thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy, khoa đã được trang bị 05 phòng thí nghiệm Vật Lí ( 03 phòng tại khu C và 02 phòng tại khu A) với nhiều thiết bị hiện đại. Hiện tại các phòng thí nghiệm này đang phát huy tốt vai trò của mình trong công tác đào tạo của nhà trường.

Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm 502- C7- Hà Nam

Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm 501 - C7- Hà Nam

Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm 504- C7- Hà Nam

Cơ sở vật chất