Cán bộ & Giảng Viên

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

Hiện nay Khoa Khoa Học Cơ Bản gồm có 43 giảng viên cơ hữu, 01 chuyên viên hành chính và 01 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm trong đó có 10 giảng viên đạt trình độ Tiến sỹ và 33 giảng viên đạt trình độ Thạc sỹ. Tất cả các giảng viên trong khoa đều được đào tạo một cách chính quy, bài bản, đúng chuyên nghành từ các trường uy tín trong và ngoài nước.

DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIÊN TRONG KHOA KHCB

*BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN

STT

Học vị-Tên giảng viên

Nhiệm vụ

Ảnh cá nhân

1

TS. Đỗ Thị Thanh

Trưởng bộ môn

Tel:0902222063

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

2

Ths. Nguyễn Văn Tuấn

Giảng viên

Tel:0912272479

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

3

Ths. Lê Thị Hồng Dung

Giảng viên

Tel:0968082768

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

4

Ths. Nguyễn Thị Lan

Giảng viên

Tel:0982178332

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

5

Ths. Đỗ Thị Mỹ Linh

Giảng viên

Tel:0985791290

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

6

Ths. Lê Chí Thanh

Giảng viên

Tel:0987266503

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

7

Ths. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

Tel:0988930490

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

8

Ths. Đỗ Thu Phương

Giảng viên

Tel:0975110494

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

9

TS. Nguyễn Thị Hiên

Giảng viên

Tel:0948055811

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

10

Ths. Nguyễn Thị Quỳnh

Giảng viên

Tel:0395030175

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

11

Ths. Trần Thị Hồng Trang

Giảng viên

Tel:0983299300

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

12

Ths. Phùng Thị Anh Vũ

Giảng viên

Tel:0983595486

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

13

Ths. Nguyễn Phương Thảo

Giảng viên

Tel: 0978922218

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

14

Ths. Lê Anh Thắng

Giảng viên

Tel:0988921709

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

15

Ths. Lều Thị Hoài Thi

Giảng viên

Tel:0904293836

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

16

TS. Vũ Văn Đồng

Giảng viên

Tel:0978867368

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

17

Ths. Đặng Việt Chung

Giảng viên

Tel:0945652553

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

18

TS. Nguyễn Hữu Sáu

Giảng viên

Tel: 0979567352

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

*BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG

STT

Học vị-Tên giảng viên

Nhiệm vụ

Ảnh cá nhân

1

TS. Lê Anh Tuấn

Trưởng bộ môn

Tel:0915412183

2

Ths. Lại Đức Hùng

Giảng viên

Tel:0915523255

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

3

Ths. Đào Thị Thuận

Giảng viên

Tel: 0904306095

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

4

Ths. Nguyễn Đào Sơn

Giảng viên

Tel: 0986347314

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

5

Ths. Nguyễn Văn Trượng

Giảng viên

Tel: 0974643010

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

6

Ths. Trịnh Thị Anh Đào

Giảng viên

Tel: 0983174398

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

7

Ths. Trần Thị Hằng

Giảng viên

Tel: 0914858016

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

8

Ths. Giáp Văn Huynh

Giảng viên

Tel: 0988103279

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

9

Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm

Giảng viên

Tel:0989188123

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

10

Ths. Đặng Thị Hương Lan

Giảng viên

Tel:0972112368

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

11

TS. Nguyễn Văn Quỳnh

Giảng viên

Tel:0948367109

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

12

Ths. Nguyễn Văn Mạnh

Giảng viên

Tel: 0904859181

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

*BỘ MÔN VẬT LÝ

STT

Học vị-Tên giảng viên

Nhiệm vụ

Ảnh cá nhân

1

TS. Lưu Thị Nhạn

Trưởng bộ môn

Tel: 0964420686

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

2

Ths. Ngô Minh Đức

Giảng viên

Tel: 0912068681

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

3

Ths. Dương Vũ Trường

Giảng viên

Tel: 0934111393

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

4

Ths. Ngô Thị Hoa

Giảng viên

Tel: 0902241579

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

5

Ths. Trịnh Thị Thu Hương

Giảng viên

Tel: 0904919636

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

6

Ths. Nguyễn Quang Thành

Giảng viên

Tel:0913322161

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

7

Ths. Trần Thị Nhàn

Giảng viên

Tel: 0978199245

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

8

TS. Nguyễn Văn Hinh

Giảng viên

Tel: 0912918504

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

9

TS. Nguyễn Thị Sạ

Giảng viên

Tel: 0981902507

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

10

Ths. Nguyễn Văn Thiện

Giảng viên

Tel: 0973615990

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

11

Ths. Vũ Văn Thế

Giảng viên

Tel: 0966403736

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

12

Ths. Đinh Thị Mến

Giảng viên

Tel: 01649798443

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản
  • Tổ Văn phòng

STT

Học vị-Tên CBCV

Nhiệm vụ

Ảnh cá nhân

1

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Giáo vụ khoa

Tel: 0904442772

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

2

CN. Đào Văn Thành

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

Tel: 0989628289

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản