Cán bộ & Giảng Viên

Cán Bộ Và Giáo Viên Khoa Khoa Học Cơ Bản

Hiện nay Khoa Khoa học cơ bản gồm có 50 giảng viên cơ hữu, 01 giảng viên hợp đồng, 01 chuyên viên hành chính và 01 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm trong đó có 15 giảng viên đạt trình độ Tiến sỹ và 35 giảng viên đạt trình độ Thạc sỹ. Tất cả cán bộ, giảng viên trong khoa đều được đào tạo một cách chính quy, bài bản, đúng chuyên ngành từ các trường uy tín trong và ngoài nước.

DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIÊN TRONG KHOA KHCB

*BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN

STT

Học vị-Tên giảng viên

Nhiệm vụ

Ảnh cá nhân

1

TS. Nguyễn Thị Hiên

Trưởng bộ môn

Tel:0948055811

2

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Giảng viên

Tel:0912272479

3

Ths. Lê Thị Hồng Dung

Giảng viên

Tel:0968082768

4

Ths. Nguyễn Thị Lan

Giảng viên

Tel:0982178332

5

Ths. Đỗ Thị Mỹ Linh

Giảng viên

Tel:0985791290

6

Ths. Lê Chí Thanh

Giảng viên

Tel:0987266503

7

Ths. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

Tel:0988930490

8

Ths. Đỗ Thu Phương

Giảng viên

Tel:0975110494

9

TS. Đỗ Thị Thanh

Giảng viên

Tel:0902222063

10

Ths. Nguyễn Thị Quỳnh

Giảng viên

Tel:0395030175

11

Ths. Trần Thị Hồng Trang

Giảng viên

Tel:0983299300

12

Ths. Phùng Thị Anh Vũ

Giảng viên

Tel:0983595486

13

Ths. Nguyễn Phương Thảo

Giảng viên

Tel: 0978922218

14

Ths. Lê Anh Thắng

Giảng viên

Tel:0988921709

15

TS. Vũ Văn Đồng

Giảng viên

Tel:0978867368

16

Ths. Đặng Việt Chung

Giảng viên

Tel:0945652553

17

TS. Nguyễn Hữu Sáu

Giảng viên

Tel: 0979567352

18Ths. Phạm Thị Thanh Huyền

Giảng viên

Tel: 0987410535

19Ths. Trần Quốc Toản

Giảng viên

Tel: 0973574500

*BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG

STT

Học vị-Tên giảng viên

Nhiệm vụ

Ảnh cá nhân

1

TS. Lê Anh Tuấn

Trưởng bộ môn

Tel: 0915412183

2

Ths. Lại Đức Hùng

Giảng viên

Tel:0915523255

3

Ths. Đào Thị Thuận

Giảng viên

Tel: 0904306095

4

Ths. Nguyễn Đào Sơn

Giảng viên

Tel: 0986347314

5

Ths. Trịnh Thị Anh Đào

Giảng viên

Tel: 0983174398

6

Ths. Trần Thị Hằng

Giảng viên

Tel: 0914858016

7

Ths. Giáp Văn Huynh

Giảng viên

Tel: 0988103279

8

Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm

Giảng viên

Tel:0989188123

9

Ths. Đặng Thị Hương Lan

Giảng viên

Tel:0972112368

10

TS. Nguyễn Văn Quỳnh

Giảng viên

Tel:0948367109

11

Ths. Nguyễn Văn Mạnh

Giảng viên

Tel: 0904859181

12TS. Lê Bá PhươngTel: 0914490062

*BỘ MÔN VẬT LÝ

STT

Học vị-Tên giảng viên

Nhiệm vụ

Ảnh cá nhân

1

TS. Nguyễn Thị Sạ

Trưởng bộ môn

Tel: 0981902507

2

Ths. Ngô Minh Đức

Giảng viên

Tel: 0912068681

3

TS. Dương Vũ Trường

Giảng viên

Tel: 0934111393

4

Ths. Ngô Thị Hoa

Giảng viên

Tel: 0902241579

5

Ths. Nguyễn Quang Thành

Giảng viên

Tel:0913322161

6

TS. Trần Thị Nhàn

Giảng viên

Tel: 0978199245

7

TS. Nguyễn Văn Hinh

Giảng viên

Tel: 0912918504

8

TS. Lưu Thị Nhạn

Giảng viên

Tel: 0964420686

9

Ths. Nguyễn Văn Thiện

Giảng viên

Tel: 0376701205

10

Ths. Vũ Văn Thế

Giảng viên

Tel: 0966403736

11

Ths. Đinh Thị Mến

Giảng viên

Tel: 0349798443

  • Tổ bộ môn Xã hội và nhân văn

STT

Học vị-Tên CBCV

Nhiệm vụ

Ảnh cá nhân

1

TS. Nguyễn Giang Nam

Trưởng bộ môn

Tel: 0912850886

2

TS. Phí Công Mạnh

Giảng viên

Tel: 0914389968

3

Ths Đặng Thị Hoàng Liên

Giảng viên

Tel: 0983431783

4

Ths. Võ Thị Tina

Giảng viên

Tel:0982027401

5Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

Tel: 0987301291

6Đỗ Minh Hương

Giảng viên

Tel: 0904558987

  • Tổ Văn phòng

STT

Học vị-Tên CBCV

Nhiệm vụ

Ảnh cá nhân

1

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Thư ký Khoa

Tel: 0904442772

2

Ths. Đào Văn Thành

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

Tel: 0989628289