Bộ máy tổ chức

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA

* HỘI ĐỒNG KHOA

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA

STTHọ và tênChức vụNhiệm vụGhi chú
1
TS. Lê Bá Phương
Trưởng khoaChủ tịchSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
2
TS. Lưu Thị Nhạn
TBM Vật LýThư kýSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
3
TS. Đỗ Thị Thanh
TBM Toán cơ bảnỦy viênSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
4
TS. Nguyễn Thị Hiên
Giảng viên ToánỦy viênSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
5
TS. Nguyễn Văn Quỳnh
Giảng viên ToánỦy viênSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
6
TS. Nguyễn Thị Sạ
Giảng viên Vật LýỦy viênSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
7
TS. Lê Anh Tuấn
Giảng viên ToánỦy viênSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
8
TS. Nguyễn Hữu Sáu
Giảng viên ToánỦy viênSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
9
TS. Vũ Văn Đồng
Giảng viên ToánỦy viênSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA

Trưởng Khoa: TS. LÊ BÁ PHƯƠNG* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA

SĐT: 0912490062 Email: lebaphuong70@gmail.com

Nhiệm vụ chính:

1. Lãnh đạo và quản lý đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về mọi hoạt động của khoa.

2. Phụ trách công tác phát triển đội ngũ viên chức, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên trong đơn vị.

3. Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi hoạt động của các tổ bộ môn Toán cơ bản và Vật lý. Phân công công tác chấm thi theo yêu cầu của TTQLCL.

4. Chủ tịch hội đồng khoa học của khoa, chỉ đạo các hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị.

5. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa theo quy định của nhà trường.

6. Phê duyệt mọi văn bản, giấy tờ hồ sơ trong phạm vi, thẩm quyền phụ trách.

7. Báo cáo kết quả công tác theo định kỳ với phó hiệu trưởng phụ trách và hiệu trưởng.Sinh hoạt chuyên môn: Bộ môn Toán cơ bản, P213-A2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

* CÁC TỔ BỘ MÔN

STTBộ mônTrưởng bộ mônGhi chú
1TOÁN CHUYÊN ĐỀ

TS. Lê Bá Phương

Điện thoại: 0912490062

Email: khoakhcb@haui.com.vn

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
2TOÁN CƠ BẢN

TS. Đỗ Thị Thanh

Điên thoại : 0902222063

Email: thanh.cdm@gmail.com

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
3VẬT LÝ

TS. Lưu Thị Nhạn

Điện thoại : 0964420686

Email: luunhan20686@gmail.com

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA

*Nhiệm vụ chính:

1. Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về nội dung chất lượng, tiến độ các môn học do bộ môn phụ trách.

2. Đề xuất phân công giáo viên phù hợp với thực tiễn giảng dạy của tổ bộ môn.

3. Triển khai các hoạt động chuyên môn của tổ bộ môn, bao gồm:

- Xây dựng, chỉnh sửa nội dụng đề cương chi tiết các môn học do bộ môn giảng dạy.

- Xây dựng, chỉnh sửa hệ thống ngân hàng đề thi tương ứng, phù hợp với các môn giảng dạy.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo theo phân công của khoa và nhà trường.- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn… nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên.

- Chủ động đề xuất các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn của tổ bộ môn.

- Quản lý nhân sự, cơ sở vật chất , trang thiết bị của tổ bộ môn theo phân công của khoa.

4.Báo cáo kết quả công tác theo định kỳ với trưởng khoa hoặc phó khoa phụ trách.

* TỔ VĂN PHÒNG

Giáo vụ khoa: Ths. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA

Điện thoại: 0904442772. Email: nguyencamnhung1976@gmail.com

Nhiệm vụ chính

- Trực văn phòng theo giờ làm việc của nhà trường.

- Lập bảng chấm công hàng tháng, lập sổ theo dõi việc cấp phát vật tư , tài sản cố định của khoa.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại các môn học do khoa quản lý.

- Tiếp và giải đáp các thắc mắc của sinh viên về mọi vấn đề liên quan tới khoa trong thẩm quyền cho phép.

-Thực hiện công tác lưu trữ và bảo quản hồ sơ tài liệu theo quy định.

-Phụ trách đăng tin bài và ảnh lên Website của khoa

-Phụ trách công tác 5S, đồng thời là cán bộ kiểm soát tài liệu ISO của đơn vị.-

Giải quyết các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của lãnh đạo khoa.

Kỹ thuật phòng thí nghiệm: CN. Đào Văn Thành

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA

Điện thoại: 0989628289. Email: daovanthanhsp@gmail.com

Nhiệm vụ chính

- Trực và theo dõi các phòng thí nghiệm theo giờ học của bộ môn Vật Lý.

- Lập sổ theo dõi tài sản, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị phụ kiện trong các phòng thí nghiệm.

- Phụ trách công tác 5S tại các phòng thí nghiệm.

- Giải quyết các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của bộ môn Vật lý và của khoa.

* ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

STTHọ và tênNhiệm vụGhi chú
BAN CHI ỦY NHIỆM KỲ 2017-2020
1Lại Đức HùngBí thưSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
2Lê Bá PhươngPhó bí thưSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
3Lê Anh ThắngỦy viênSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2018-2022
1Nguyễn Quang ThànhChủ tịchSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
2Nguyễn Thị LanỦy viênSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
TỔ NỮ CÔNG
1Nguyễn Thị Cẩm NhungTổ trưởngSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA
2Nguyễn Thị LanTổ PhóSƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC KHOA