Event-triggered H∞ controller design for uncertain fractional-order systems with time-varying delays

Bài báo thuộc danh mục ISI (Q2) do nhóm tác giả TS. Nguyễn Hữu Sáu – Giảng viên Toán cơ bản, khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Mai Viết Thuận- Khoa Toán Tin- Đại học Thái Nguyên; TS. Nguyễn Trường Thanh - Đại Bách Khoa Hà Nội; TS. Trần Nguyên Bình- Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đăng trên tạp chí Journal of Applied Mathematics and Computing do nhà xuất bản Springer Berlin Heidelberg xuất bản trực tuyến ngày 15 tháng 03 năm 2024 từ trang 1 đến trang 23.

Mục tiêu trong bài báo, nhóm tác giả nghiên cứu bài toán điều khiển phản hồi trạng thái H∞ trong các hệ cấp phân số không chắc chắn với trễ biến thiên. Phương pháp của nhóm tác giả đưa ra tập trung vào việc xây dựng điều khiển H∞ kích hoạt sự kiện, thông qua định lý Razumikhin cấp phân số. Quá trình nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống được điều khiển trong khi phải thỏa mãn hiệu suất H∞ được xác định trước. Khó khăn chính nằm ở đặc tính nhớ của toán tử tính toán cấp phân số, đặc biệt trong lớp hệ cấp phân số có trễ, nơi việc ngăn chặn sự xuất hiện của hiện tượng Zeno là yêu cầu bắt buộc. Để giải quyết những khó khăn này, nhóm tác giả đưa ra một số kết quả mới và thiết lập một điều kiện mới để tránh các hành vi Zeno. Điều kiện được đưa ra dưới dạng bất đẳng thức ma trận và tận dụng một số tính chất cơ bản của tính toán cấp phân số. Để kiểm chứng tính hiệu quả và khả thi của phương pháp mà nhóm tác giả đã đề xuất, nhóm tác giả đã trình bày bằng hai ví dụ minh họa.

Abtract: The primary focus of this paper is to investigate the H∞ state feedback control problem within uncertain fractional-order systems characterized by time-varying delays. Our approach centers on the development of an event-triggered H∞ control strategy, facilitated by the refined fractional-order Razumikhin theorem. This strategy is aimed at ensuring the uniformly asymptotic stability of the controlled system while adhering to a predefined H∞ performance index. The central challenge lies in the memory characteristics of the fractional-order calculus operator, particularly in the context of delayed fractional-order systems, where preventing the occurrence of the Zeno phenomenon is paramount. To address this challenge, we introduce a novel theoretical framework and establish a new condition to prevent Zeno behaviors. This condition is derived using inequality techniques and leverages several essential properties of fractional-order calculus. To verify the effetiveness and feasibility of our proposed method, we present two illustrative examples.

Keyword: Delayed fractional-order systems; Event- triggered H∞ control; Refined fractional-order Razumikhin theorem; Uncertainties; Linear matrix inequalities.

Toàn văn bài báo tải về tại đây: https://doi.org/10.1007/s12190-024-02031-5

  • Thứ Hai, 08:34 01/04/2024

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thông báo điểm thi Olympic Vật Lý cấp trường năm học 2019-2020

Thứ Năm, 15:36 09/01/2020
Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Lễ trao giải Olympic Toán- Vật Lý cấp trường năm học 2018-2019.

Thứ Tư, 10:52 15/05/2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27.

Thứ Hai, 10:05 08/04/2019
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27

Thứ Ba, 14:18 02/04/2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019

Thứ Tư, 09:14 27/02/2019

Các bài đã đăng

Exponential stability for discrete-time impulsive positive singular system with time delays

Exponential stability for discrete-time impulsive positive singular system with time delays

Thứ Hai, 08:16 01/04/2024
Analyzing temperature – dependent structural changes and frequency response of a ferroelectric nanocomposite based on triglycine sulfate with oxidized multiwalled carbon nanotubes

Analyzing temperature – dependent structural changes and frequency response of a ferroelectric nanocomposite based on triglycine sulfate with oxidized multiwalled carbon nanotubes

Thứ Ba, 16:03 26/03/2024
NCS Nguyễn Thị Quỳnh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

NCS Nguyễn Thị Quỳnh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Thứ Năm, 10:02 07/03/2024
Thẩm định, nghiệm thu đánh giá cấp trường tài liệu tham khảo: Đại số tuyến tính và một số mô hình tuyến tính

Thẩm định, nghiệm thu đánh giá cấp trường tài liệu tham khảo: Đại số tuyến tính và một số mô hình tuyến tính

Thứ Sáu, 14:52 01/03/2024
Hội thảo: “Giải pháp chuyên môn để chuẩn hóa phương pháp kiểm tra, đánh giá các bài toán cơ học trong chương trình Vật lý 1 và Vật lý đại cương”

Hội thảo: “Giải pháp chuyên môn để chuẩn hóa phương pháp kiểm tra, đánh giá các bài toán cơ học trong chương trình Vật lý 1 và Vật lý đại cương”

Thứ Sáu, 13:10 19/01/2024

Video giới thiệu